Twitter is weer eens lekker bezig. Ik was niet van plan om vandaag iets te gaan schrijven. Ik wilde alleen een link tweeten naar een artikel op ‘Natural News’ over de inzet van een elitecontingent van het leger, bestaande uit verkenningstroepen en navy seals enz. Ik vond persoonlijk dat het om een nieuwswaardig item ging. Echter kwam er ineens een klein pop-up venster op mijn beeldscherm tevoorschijn met de mededeling dat ik geen toestemming had om het nieuwsartikel te delen. Ik werd erop geattendeerd dat Twitter deze informatie had bestempeld als ‘gevaarlijk’. Hier gingen mijn haren recht van overeind staan. Het Britse Rijk beschouwt de waarheid schijnbaar als iets gevaarlijks. Kunt u dit begrijpen? Dit is het bewuste artikel waar het om gaat, geschreven door Mike Adams.

Deze zogenaamde groep van Special Operations strijdkrachten, bestaande uit ongeveer 70.000 man, worden binnen de Verenigde Staten ingezet en vallen niet onder het bevel van de Deep State. Ik zou verwachten dat er op massale schaal razzia’s en arrestaties zullen gaan plaatsvinden in verband met de ongebreidelde stemfraude die onlangs heeft plaatsgevonden in Amerika. Ik snap dus heel goed waarom deze informatie gevaarlijk is.

De inzet van deze troepen vond plaats kort nadat Trump de minister van Defensie had ontslagen en nadat hij had aangegeven dat hij de Amerikaanse troepen onmiddellijk zou gaan terugtrekken uit de oorlogsgebieden die door het Britse Rijk al vele jaren actief worden gevoed.

Ook zijn er opvallend veel militaire vliegtuigen waargenomen die momenteel boven Amerika vliegen, evenals een aantal zogenaamde ‘contractor-vliegtuigen’ die van en naar Guantanamo Bay vliegen, waar de Verenigde Staten een groot detentiecentrum runnen. Deze man op YouTube volgt dit soort ontwikkelingen in real-time en doet hier verslag van. Erg interessant allemaal.

Omdat de gebruikte Dominion-stemmachines en de benodigde software zijn ontwikkeld en eigendom zijn van buitenlanders en omdat daarnaast de Dominion-servers die de uitgebrachte stemmen telden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zich feitelijk in Duitsland en Spanje bevonden, wat op zich al een verbijsterend gegeven is, is het nu dus ook een feit dat de verkiezingsfraude op dit moment wordt gelinkt aan buitenlandse entiteiten die beschouwd kunnen worden als vijandig tegenover de Verenigde Staten. Blijkbaar legden speciale troepen van de krijgsmacht beslag op de Europese servers en was er zelfs sprake van een vuurgevecht waarbij meerdere militairen zijn omgekomen. Nogmaals, een media-black-out. Nergens was hier ook maar iets over te lezen in de reguliere media.

Houd in gedachten dat er gedurende de hele regeringstermijn van Trump als president voortdurend het verhaal in de media de ronde deed met betrekking tot de aantijging dat er tijdens de verkiezingen, sprake zou zijn geweest van Russische inmenging – waarvan later ook werd bewezen dat het om een hoax ging die in de media werd gepusht door de Britse inlichtingendienst. Wanneer we nu kijken naar de ontwikkelingen ten aanzien van de presidentsverkiezing van 2020 dan zien we dat er nu echter wel degelijk bewijs is van buitenlandse inmenging in de verkiezingen, waarover dezelfde gevestigde orde binnen het media-imperium beweert dat hier geen bewijs voor zou zijn – ook al heeft geen van deze partijen ook maar de moeite genomen om de feiten te onderzoeken, wat journalisten in een ver verleden overigens nog wel eens deden. Normaal gesproken hadden we hier hard om kunnen lachen, maar helaas gaat het hier nu om hele ernstige zaken waar zeker niet om gelachen kan worden.

Blijkbaar waren de Dominion-software algoritmen zo geprogrammeerd dat de stemmen 2-3% zouden afwijken in het nadeel van Trump. Het systeem is zo ontworpen dat dit zonder detectie had moeten plaatsvinden. Het probleem ontstond pas toen duidelijk werd dat Trump met een overgrote meerderheid van de stemmen zou gaan winnen – Het ging om zo’n groot aantal stemmen dat deze aantallen niet meer doormiddel van het Smartmatic-systeem konden worden bijgesteld. Dat was het moment waarop de telling van de stemmen tijdens de verkiezingsavond in een aantal belangrijke staten op mysterieuze wijze werd stilgelegd. Gedurende de tijd dat de tellingen werden stilgelegd kwamen er vrachtwagenladingen stembiljetten binnen die per post zouden zijn uitgebracht, waardoor Trump zomaar ineens op achterstand kwam te staan. Paul Craig Roberts, die een van de weinigen is die hier eerlijk verslag over doet legt het hier nog eens een keertje uit.

Omdat buitenlandse inmenging in een nationale verkiezing kan worden beschouwd als een oorlogsdaad, kunnen Amerikanen die steun geven aan buitenlanders die zich vijandig opstellen richting de natie, worden beschouwd als vijandige sympathisanten en zij zouden dan ook dienovereenkomstig kunnen worden behandeld door de wet. Dat geldt vooral voor de media. Wees op je hoede Twitter, Facebook en Google! De president moet de grondwet verdedigen tegen alle vijanden, zowel buitenlandse als binnenlandse, wat betekent dat hij een staat van beleg kan afkondigen en de speciale troepen van de krijgsmacht los kan laten.

Er gaan op het moment trouwens ook geruchten rond dat de directeur van de CIA wordt vermist. Waarschijnlijk een storm in een glas water, maar toch.

Sommige mensen zijn er wellicht niet van op de hoogte dat de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln tijdens de burgeroorlog vele krantenredacteuren en verslaggevers liet arresteren en opsluiten wegens het ondermijnen van de krijgsactiviteiten. Op dit moment staat Amerika alweer op datzelfde punt.

Wat zelfs nog minder mensen weten is dat hetzelfde Britse rijk dat ook de Confederatie steunde in een poging om de vakbond omver te werpen, ook verantwoordelijk is voor de huidige staatsgreep en verkiezingsfraude. Londen heeft al heel duidelijk te kennen gegeven dat ze het niet zullen tolereren dat Trump nog een tweede termijn zal krijgen. Het Britse Rijk heeft zijn drones bevelen gegeven om voorwaarts te marcheren. Ze zijn druk in de weer om de “New Green Deal” er doorheen te drukken onder het mom van dat ze de planeet moeten redden van CO2 uitstoot.

Wanneer Trump aan de macht zal blijven dan mogen we zeker een sociale explosie en een tegenreaktie verwachten van het Britse Rijk. Misschien zouden ze dan wel gedwongen kunnen worden om in dat scenario te besluiten om de stekker uit het failliete financiële systeem te trekken om zo Amerika voorgoed de afgrond in te duwen. In ieder geval staat er binnenkort iets GROOTS op het punt te gebeuren.