Opmerking van de Nederlandse vertaler: De onderstaande dagtekst van vandaag betreft een vervolg op het thema uit een eerder verschenen artikel genaamd: “DE WACHTTOREN-ORGANSATIE EN HET STREVEN NAAR RIJKDOM”.


Dagtekst dinsdag 2 juli 2024

Je kunt niet God én de Rijkdom dienen. — Matth. 6:24.

Jezus had een evenwichtige kijk op materiële dingen. Hij genoot van eten en drinken (Luk. 19:2, 6, 7). Bij een gelegenheid maakte hij heel goede wijn. Dat was zelfs zijn eerste wonder (Joh. 2:10, 11). En op de dag dat hij stierf bleek hij een duur kledingstuk aan te hebben (Joh. 19:23, 24). Maar Jezus liet zulke materiële dingen niet het belangrijkste worden in zijn leven. Hij onderwees dat Jehovah ervoor zorgt dat je krijgt wat je nodig hebt als je eerst het Koninkrijk zoekt (Matth. 6:31-33). Velen hebben ervaren hoe goed het is Jehovah’s wijze raad over geld toe te passen. Daniel, een alleenstaande broeder, zegt: ‘Als tiener besloot ik geestelijke activiteiten tot het belangrijkste in m’n leven te maken.’ Omdat hij zijn leven eenvoudig hield, kon hij zijn tijd en vaardigheden gebruiken voor allerlei theocratische projecten. ‘Ik heb heel veel zegeningen van Jehovah gekregen, dat is met geen geld te koop.’ w22.05 21-22 ¶6-7

Niemand weet precies hoeveel geld het Wachttorengenootschap heeft opgespaard. Het is een particulier bedrijf, dus daarom hebben ze ook geen last van een wettelijke publicatieplicht die hen dwingt om de waarde van al hun bezittingen voor het grote publiek openbaar te maken. Het lijkt erop dat het Wachttorengenootschap honderden miljoenen dollars beheert en wellicht zelfs wel miljarden dollars. Gegeven het feit dat het Wachttorengenootschap de afgelopen jaren talloze lucratieve financiële constructies evenals talloze grote bouwprojecten heeft opgezet, lijkt het erop dat Jehovah’s aardse organisatie vandaag de dag wat dat betreft steeds meer is gaan lijken op de wereldse corporaties.

Het is waar dat het Wachttorengenootschap vele duizenden bijbels, boeken, tijdschriften en traktaten heeft geproduceerd, die allemaal stuk voor stuk geld kosten in de vorm van papier en inkt. Echter zien we ook dat sinds de wereld het digitale tijdperk is binnengetreden, dat de Jehovah’s Getuigen sindsdien steeds vaker elektronische apparaten zijn gaan gebruiken in hun bediening. Het lijkt erop dat gedrukte lectuur geleidelijk aan wordt uitgefaseerd. Ook werken tegenwoordig veel van de Jehovah’s Getuigen die betrokken zijn bij ondersteunende taken zoals vertaal- en bouwprojecten, op afstand. Het Besturende Lichaam zou dat in principe ook kunnen doen. Waarom is een luxueus en weelderig hoofdkantoor in Warwick tegenwoordig überhaupt nog nodig?

Hoe het ook zij, het lijkt erop dat de Wachttoren-organisatie inmiddels achterhaald is geraakt. Het wereldwijde werk is bijna voltooid. Of ziet u soms de aankomende grote storm nog steeds niet naderen aan de horizon?

In het evangelie van Markus zei Jezus dat het goede nieuws éérst gepredikt zou worden – maar éérst voor wat dan? Eérst vóórdat de voorzegde periode aanbreekt van grootschalige oorlog, hongersnood, pandemieën evenals de ineenstorting van de hele huidige beschaving. Natuurlijk wijkt dit compleet af van datgene wat de leiders van het Wachttorengenootschap zelf geloven. Zij hebben de Jehovah’s Getuigen er namelijk van overtuigd dat hun hoofdkwartier en hun overige faciliteiten ook ná Armageddon nog gewoon functioneel en intact zullen blijven en dat deze faciliteiten ook in de nieuwe wereld nog gewoon operationeel zullen blijven. Jehovah zegt echter iets anders.

Luister, jullie die rijk zijn! Huil en jammer om de ellende die over jullie komt. Jullie rijkdom is verrot en jullie kleren zijn door motten aangevreten. Jullie goud en zilver is weggeroest, en die roest zal tegen jullie getuigen en jullie vlees verteren. Wat jullie verzameld hebben, zal in de laatste dagen als een vuur zijn. Hoor! Het loon dat jullie niet hebben uitbetaald aan de arbeiders die jullie velden hebben geoogst, blijft roepen. En het hulpgeroep van de oogsters is doorgedrongen tot de oren van Jehovah van de legermachten. Jullie hebben op aarde in weelde geleefd en je eigen verlangens gevolgd. Jullie hebben je hart vetgemest voor de dag van de slachting. Jullie hebben de rechtvaardige veroordeeld en hem vermoord. Keert hij zich niet tegen jullie? Heb dus geduld, broeders, tot de aanwezigheid van de Heer. (Jakobus 5:1-7)