Dagtekst dinsdag 6 februari 2024

Blijf elkaar verdragen en elkaar van harte vergeven. Zoals Jehovah jullie van harte vergeven heeft, zó moeten jullie vergeven. — Kol. 3:13.

Jehovah is onze Schepper, Wetgever en Rechter. Maar hij is ook onze liefdevolle hemelse Vader (Ps. 100:3; Jes. 33:22). Als je tegen hem zondigt en oprecht berouw hebt, kan en wil hij je graag vergeven (Ps. 86:5). Via de profeet Jesaja doet hij de geruststellende belofte: ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw’ (Jes. 1:18). Omdat we onvolmaakt zijn, zeggen en doen we dingen die anderen kwetsen (Jak. 3:2). Maar dat wil niet zeggen dat we daardoor geen hechte band met elkaar kunnen hebben. We moeten alleen leren vergevingsgezind te zijn (Spr. 17:9; 19:11; Matth. 18:21, 22). Jehovah wil dat we elkaars kleine fouten vergeven. En we hebben alle reden om dat te doen. Tenslotte is Jehovah bereid ons ‘rijkelijk te vergeven’ (Jes. 55:7). w22.06 8 ¶1-2

Indien Jehovah’s Getuigen daadwerkelijk de bijbehorende context eens zouden lezen van de verzen die het Wachttorengenootschap hier uit context citeert, en indien zulke contextuele lezers daadwerkelijk het advies van het Besturende Lichaam zouden opvolgen en zouden gaan mediteren over datgeen wat ze lezen, dan zou er weleens een spontane flits van nieuw licht kunnen gaan ontstaan.

Tot wie richtte Jehovah eigenlijk zijn woorden, toen Hij illustreerde tot in welke mate Hij bereid is om te vergeven, door de scharlakenrode vlek van zonden te contrasteren met de zuiverheid van witte sneeuw? Denk hier dus vooral aan de bijbehorende context! Lees daarom alstublieft nog eens goed de openingswoorden van de betreffende profetie: Zonen heb ik grootgebracht en opgevoed, maar ze zijn tegen me in opstand gekomen. (Jesaja 1:2)

Oké, God beschouwde de Israëlieten dus als zijn zonen. Maar waren ze dat ook werkelijk? Wij weten dat Jezus de Zoon van God was, zowel omdat hij rechtstreeks door Jehovah werd verwekt als omdat hij de eerste hemelse schepping was. Echter werd Jezus met name een zoon van God toen hij opnieuw werd geboren. En degenen die Jehovah aantrekt tot Christus en zalft, zijn ook zonen van God vanwege een bijzondere adoptie. Bovendien wordt in de christelijke Griekse Geschriften naar deze zonen verwezen als ‘het Israël van God‘ en als ‘de ware joden’.

Wanneer we nu weer even terugkeren naar de context: God spreekt de leiders van zijn volk op een bijzonder onvleiende manier aan en zegt tegen hen: Hoor het woord van Jehovah, dictators van Sodom. Luister naar de wet van onze God, volk van Gomorra. (Jesaja 1:10)

Maar waarom worden de leiders van Jehovah’s aardse organisatie dan vergeleken met de dictators van de onrechtvaardige stad Sodom? Dat komt omdat ze tegen God in opstand zijn gekomen. En we hebben het hier dan ook niet over de zonden van slechts een paar individuen, maar over de zonden van een hele natie. Vergeet niet dat het geestelijke Israël in de Schrift een ‘natie’ wordt genoemd. Laten we voor nog meer context eens handen onder het bloedverder lezen: En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. Was je, reinig je. Stop met jullie slechte daden, ik wil ze niet meer zien. Houd op met kwaaddoen. Leer het goede te doen, zoek het recht, wijs de onderdrukker terecht, kom op voor de rechten van het vaderloze kind en bepleit de zaak van de weduwe. ‘Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons’, zegt Jehovah. ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijnen stof, ze zullen zo wit worden als wol. (Jesaja 1:15-18)

Indien God bereid is om te vergeven, is het daarvoor wél noodzakelijk dat degenen die tegen Hem in opstand zijn gekomen, éérst hun zonde moeten erkennen en zich vervolgens dienen te bekeren van hun zonde. Het roepen dat de organisatie vrij is van zonden en het verkondigen dat de organisatie een geestelijk paradijs zou zijn, zal bij God absoluut geen zoden aan de dijk zetten. Jehovah verwacht namelijk van de dictators van Sodom dat ze hun eigen bloedschuld erkennen omdat ze bijvoorbeeld een experimenteel vaccin hebben gepromoot dat wereldwijd al miljoenen mensen heeft gedood en daarnaast nog het potentieel heeft om op langere termijn nog veel meer mensen te doden. Hoeveel Jehovah’s Getuigen zijn hier inmiddels al aan overleden? Wij kunnen op dit moment alleen maar gissen naar het exacte antwoord op die vraag. Tegelijkertijd weet God echter wel heel goed het antwoord op die vraag. Hoeveel kwetsbare weduwen zijn er inmiddels al uit hun Koninkrijkszalen gezet? Laten we zeggen dat zich binnen iedere gemeente gemiddeld twee à drie weduwen bevinden. Ook weten we met zekerheid dat er recentelijk meer dan duizend Koninkrijkszalen door het Wachttorengenootschap in beslag zijn genomen om te worden verkocht op de onroerendgoedmarkt. Dat betekent dus dat alle betrokken gemeenteleden uit hun zalen zijn gezet. U kunt zelf het optelsommetje wel maken.

Twintig jaar geleden bevatte de geheime database van het Wachttorengenootschap de namen en adresgegevens van meer dan 20.000 pedofielen. Dat betekent dus ook automatisch dat er op zijn minst sprake moet zijn geweest van 20.000 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie.

Wanneer u dit allemaal weet, begrijpt u dan ook beter waarom Jehovah de leiders van zijn organisatie aanspreekt als ‘de dictators van Sodom’? We weten daarnaast ook dat een aantal van die vele duizenden slachtoffers op dit moment druk bezig is om juridisch verhaal te halen door binnen het huidige rechtssysteem op te komen voor hun eigen rechten. En hoe heeft het Wachttorengenootschap hier dan op gereageerd? Het Wachttorengenootschap heeft ervoor gekozen om zichzelf in de rechtbank op te stellen als de juridische tegenstander van deze misbruikte kinderen. Wist u trouwens ook dat bepaalde woordvoerders van het Wachttorengenootschap officieel voor de rechtbank hebben verklaard dat ouderlingen helemaal geen fiduciaire verantwoordelijkheid zouden dragen die het hun verplicht om kinderen binnen de gemeenten te moeten beschermen tegen seksuele roofdieren? Hun aangehaalde juridische standpunten en argumenten zijn nu openbaar bekend en staan zwart-op-wit genoteerd. We zullen straks dus moeten gaan zien wat de Rechter in de hemel daarover te zeggen zal hebben. Voor nog wat extra bijbehorende context zouden we eigenlijk ook nog vers 23 even moeten lezen: Je leiders zijn opstandig, ze zijn handlangers van dieven. Allemaal houden ze van steekpenningen, ze zijn uit op geschenken. Vaderloze kinderen doen ze geen recht en de zaak van de weduwe bereikt hen niet. (Jesaja 1:23)

Hoe zal God het recht dan gaan handhaven, omdat de leiders van het Wachttorengenootschap uiteraard nooit op eigen initiatief de zaken recht zullen gaan zetten zolang ze de huidige status quo kunnen aanhouden? De harde realiteit zal hen echter gaan inhalen zodra de Mensenzoon arriveert en er een wereldwijde oorlog zal uitbreken die de ineenstorting van de huidige beschaving in gang zal zetten. Op dat moment zal er een ultimatum worden gesteld: Als jullie bereid zijn te luisteren, zullen jullie het beste van het land eten. Maar als jullie weigeren en in opstand komen, zullen jullie door het zwaard worden verslonden, want Jehovah’s mond heeft het gesproken.” (Jesaja 1:19-20)