Dagtekst woensdag 31 januari 2024

Gebruik je tijd zo goed mogelijk. — Kol. 4:5.

Jezus wilde niet dat zijn discipelen met de armen over elkaar het einde zouden afwachten. Hij gaf ze werk te doen. Hij gaf ze de opdracht het goede nieuws te prediken ‘in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot in de meest afgelegen delen van de aarde’ (Hand. 1:6-8). Wat een enorme taak! Jezus’ volgelingen konden hun tijd niet beter gebruiken dan voor die opdracht. Goed op jezelf letten houdt ook in dat je nadenkt over hoe je je tijd gebruikt. ‘Tijd en toeval’ treffen iedereen (Pred. 9:11). Er kan plots een eind komen aan je leven. Je kunt je tijd het best gebruiken door Jehovah’s wil te doen en je vriendschap met hem te versterken (Joh. 14:21). Doe je best om ‘standvastig en onwrikbaar’ te zijn en ‘zorg dat je altijd volop te doen hebt in het werk van de Heer’ (1 Kor. 15:58). Als dan het einde komt — het einde van je leven of het einde van deze slechte wereld — zul je nergens spijt van hebben (Matth. 24:13; Rom. 14:8). w23.02 18 ¶12-14

De bovenstaande dagtekst zit vol met goede raad. Het versterken van onze band met Jehovah is inderdaad het allerbelangrijkste. Verbazingwekkend genoeg wordt er in het commentaar hierboven wonder boven wonder een keertje niet vermeld dat er geen redding mogelijk is zonder de Wachttoren-organisatie. Er is echter ook nog de altijd aanwezige dwaling die ten grondslag ligt aan het Wachttorengenootschap, namelijk het naïeve idee dat er van het ene op het andere moment een dag zal aanbreken waarop er abrupt een einde zal komen aan de wereld. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen einde zal komen aan het huidige samenstel, echter zal het niet tot een einde komen op de manier die het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen heeft laten verwachten.

Tijd en toeval’ treffen iedereen’ betreft dan ook een understatement. We dienen altijd rekening te houden met mogelijke onverwachte gebeurtenissen. En nee, ik heb het dan niet over het soort ‘onverwachte gebeurtenissen’ die ons persoonlijk overkomen. Ik heb het dan over de belangrijkste gebeurtenis, namelijk de onverwachte komst van Jezus Christus. Er staat zelfs zo geschreven: Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als de huichelaars. Daar zal hij jammeren en knarsetanden. (Mattheüs 24:50,51)

Maar hoe kan het dan zo zijn dat de slaven die zijn aangesteld om het huisgezin van de meester op de juist tijd te voeden, terwijl zij al generaties lang Jehovah’s Koninkrijk aankondigen evenals de aanwezigheid van Christus, dat zij dan toch kunnen worden ingehaald door de realiteit, namelijk door de onverwachte komst van de Heer? Dat is dan ook precies de reden waarom Jezus zal komen op een dag waarop u het niet verwacht en op een uur dat u niet weet. De valsheid van de eschatologie van het Wachttorengenootschap betreffende de eindtijd vormt een uiterst belangrijk onderdeel van de Bijbelse profetie. Het betreft het zogenoemde ‘werk van Satan’, dat Jehovah God toelaat als opmaat naar de daadwerkelijke komst van Christus en uiteindelijk naar de zichtbare parousia.

Er bestaat geen enkele aardse macht die in staat is om het Besturende Lichaam te ontdoen van hun dwaasheid ten aanzien van hun valse doctrine dat het Koninkrijk al in het jaar 1914 aan de macht zou zijn gekomen en dat Jezus zichzelf toen ‘onzichtbaar’ zou hebben geopenbaard. En het is nou juist deze door hun geliefde misvatting, de valse zeven tijden-chronologie, die zogenaamd de dag van de onzichtbare wederkomst van Christus voorspelt, welke de reden zal zijn waarom de meester pas zal komen ‘op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet‘.

Inderdaad ja…”tijd en toeval” oftewel ‘onverwachte gebeurtenissen’ zijn een absolute zekerheid. Denk bijvoorbeeld eens aan de geschiedenis van de Bijbelonderzoekers. Velen van hen waren er absoluut van overtuigd dat het jaar 1914 door middel van C.T. Russells chronologie hét jaar was van het einde. Vervolgens liep alles in de soep. Niets verliep zoals ze zichzelf hadden voorgesteld. Zelfs hun geliefde Pastor Russell kwam toen ineens ‘toevallig’ en onverwachts te overlijden. Daarna kwam de oorlog abrupt tot een einde en ook verdween toen plotseling de Spaanse griep net zo snel als deze was gekomen waarop alles weer gewoon doorging zoals voorheen. Behalve dan dat dit niet gold voor de meeste Bijbelonderzoekers.

Momenteel bevinden we ons aan de rand van een derde wereldoorlog. De ontwikkelingen stapelen zich razendsnel op. Elke week vinden er weer nieuwe ontwikkelingen plaats en elke week zijn we getuige van weer nieuwe escalaties op het wereldtoneel. Op dit moment horen we dat er steeds vaker en openlijker wordt gesproken over een mogelijke uitbraak van een burgeroorlog in Amerika en Europa. De globalisten waarschuwen ons zelfs dat ze alweer beschikken over een nieuw virus dat maar liefst twintig keer dodelijker zou zijn dan het vorige virus dat ze op de mensheid hebben ‘losgelaten’. En zelfs ondanks deze zich ontwikkelende storm hebben de ‘wijze’ zieners van Bethel de Jehovah’s Getuigen, en iedereen die naar ze wil luisteren, ervan verzekerd dat een wereldoorlog niet onvermijdelijk is. Hoe kunnen ze dit dan zo zeker weten? Omdat de Eerste Wereldoorlog volgens hen de profetie van Jezus zou hebben vervuld en omdat volgens het Besturende Lichaam alle eventuele daaropvolgende oorlogen slechts een voortzetting zouden zijn van de zogenaamde vervulling die in 1914 begon. De slaaf heeft gesproken! En zo is de weg vrijgemaakt voor de komst van Christus op een dag die u niet verwacht en op een uur dat u niet weet.