Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het derde deel uit de eerdere reeks artikelen die dieper ingaan op het Wachttoren-studieartikel dat in het teken staat van het ‘geestelijke paradijs’. (Klik hier voor deel één. En hier voor deel twee)


Het Wachttoren studieartikel somt vijf zaken op als bewijs dat Jehovah’s Getuigen zich op dit moment al in een geestelijk paradijs bevinden. Laten we het eerste eens bekijken. In alinea vijf staat:

5 Gezond en sterk. Jesaja’s profetie schetst het contrast tussen het leven in het geestelijke paradijs en het leven daarbuiten. (Lees Jesaja 65:13.) Jehovah voorziet ruimschoots in de geestelijke behoeften van zijn aanbidders. We hebben zijn heilige geest, zijn Woord en genoeg geestelijk voedsel om te ‘eten’, te ‘drinken’ en ‘blij te zijn’. (Vergelijk Openbaring 22:17.) Maar voor iedereen buiten het geestelijke paradijs is het heel anders. Zij lijden ‘honger’ en ‘dorst’ en ze ‘ondergaan schande’. In hun geestelijke behoeften wordt niet voorzien (Amos 8:11).

Jaren geleden werd er onder de Jehovah’s Getuigen al gezegd dat de ‘wateren van Babylon opdrogen’. De Jehovah’s Getuigen zeiden dat altijd in verband met het afnemende aantal kerkbezoekers. Hoewel deze trend al vele jaren duidelijk zichtbaar is binnen de katholieke, lutherse en ook binnen sommige protestantse denominaties, zien we tegelijkertijd ook dat er een opmerkelijke groei heeft plaatsgevonden onder de pinkster- en andere evangelische denominaties en ook binnen de zogenaamde niet-confessionele sekten. Ook de grote megakerken hebben de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. Ook zien we een groeiende belangstelling voor bijbelstudies en dan met name ten aanzien van virtuele online bijbelcursussen.

Gegeven het feit dat iedereen die neigt naar een op de Bijbel gebaseerd geloof beschikt over toegang tot de Bijbel zelf en gegeven het feit dat er daarnaast ook absoluut geen tekort bestaat aan predikanten en theologen met een op de Bijbel gebaseerde boodschap, is het contrast in werkelijkheid toch niet zo evident als het Wachttorengenootschap beweert. Laat Jehovah’s Getuigen dan eens aan zichzelf verklaren hoe het komt dat de wereldwijd miljoenen kerkgangers geestelijk honger zouden lijden en gebukt zouden gaan onder schande. Is het daarentegen dan niet eerder beschamend te noemen dat het Besturende Lichaam überhaupt zulke uitspraken doet?

Wanneer we namelijk daadwerkelijk de bijbehorende context van de profetie van Amos zouden lezen, dan zouden we heel goed kunnen onderscheiden dat wat daarin wordt voorspeld momenteel niet in vervulling gaat en dat de geestelijke hongersnood waarover wordt gesproken zeer zeker niet zichtbaar is onder de grote aantallen kerkgangers. Beschouw nu eens de volgende context:

 “Op die dag”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah,“ zal ik de zon midden op de dag laten ondergaan en het land op klaarlichte dag verduisteren. Ik zal jullie feesten veranderen in rouw en al jullie liederen in klaagliederen. Ik zal om alle heupen een zak doen en elk hoofd kaal maken. Ik zal jullie laten rouwen als om een enige zoon en die dag zal bitter eindigen. De dagen komen”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah,“ dat ik hongersnood op het land af stuur, geen honger naar brood of dorst naar water maar honger naar de woorden van Jehovah. Ze zullen wankelen van zee tot zee en van het noorden naar het oosten. Ze zullen overal zoeken naar het woord van Jehovah maar het niet vinden.” (Amos 8:9-12)

Stelt u zich eens voor dat de zon midden op de dag ondergaat. Dat zou absoluut een angstaanjagende gebeurtenis zijn. Het zou zeker ieders aandacht trekken. Jehovah zorgde er ooit voor dat de zon in Egypte drie dagen lang werd verduisterd. Jezus sprak ook op een soortgelijke wijze over een tijd van metaforische duisternis. In Mattheüs 24:29 wordt Jezus als volgt geciteerd: Onmiddellijk na de verdrukking van die periode zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse krachten zullen worden geschud.

Hoe zou het dan mogelijk zijn dat er een geestelijke hongersnood komt over degenen die in het ‘geestelijke paradijs’ leven – of beter geformuleerd: degenen die zichzelf inbeelden dat ze in het geestelijke paradijs leven? Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, wordt het Wachttorengenootschap beschouwd als Jehovah’s aardse spreekbuis. Tijdens de Jehovah’s Getuigen jaarvergadering van 2023 legde de spreker uit dat wanneer God enig nieuw licht aan zijn volk wil schenken, dat God dit alleen maar zou doen door middel van het Besturende Lichaam. Zij zijn Jehovah’s exclusieve communicatiekanaal.

Oké prima. Dus wat zal er dan gaan gebeuren zodra de Derde Wereldoorlog ineens uitbreekt (sommigen beweren overigens dat de Derde Wereldoorlog op dit moment al bezig is)? Wat zal er gaan gebeuren zodra alle andere zaken die op dit moment nog zijn verbonden aan het jaar 1914, zich dan ineens zullen gaan beginnen te openbaren? Jehovah’s woordvoerders hebben namelijk stellig verklaard dat zo’n Derde Wereldoorlog onmogelijk zou kunnen gaan plaatsvinden. Een totale oorlog tussen diverse kernmachten zou namelijk uiteindelijk gaan uitmonden in een nucleaire uitwisseling. Zelfs een beperkte nucleaire uitwisseling zou onvermijdelijk gaan leiden tot de ineenstorting van de beschaving zoals we die nu kennen. Het zal dan gaan lijken alsof de zon duister is geworden en alsof de maan niet meer schijnt en alsof alle fonkelende sterren uit de hemel zullen zijn gevallen.

Zelfs wanneer we voor het gemak even zouden aannemen dat het Wachttorengenootschap op dat moment überhaupt nog in staat zou zijn om een woord van Jehovah te kunnen publiceren wanneer hun bankrekeningen niet meer toegankelijk zijn en er een algehele staat van beleg wordt afgekondigd, wat zouden ze op dat moment dan mogelijk nog te zeggen kunnen hebben? Wie zou er in zo’n situatie dan überhaupt nog naar hen gaan luisteren?

6 De profeet Joël gebruikte in een profetie basisvoedingsmiddelen zoals graan, wijn en olijfolie om een beeld te geven van de overvloedige voorzieningen die Jehovah voor zijn volk treft (Joël 2:21-24). Hij geeft ons alles wat we nodig hebben, ook geestelijk voedsel. We hebben de Bijbel, onze Bijbelse publicaties, onze site en de gemeentevergaderingen, kringvergaderingen en congressen. We kunnen ons elke dag geestelijk voeden en dat maakt ons gezonder en sterker.

Ruim twintig jaar lang heb ik persoonlijke berichten geschreven aan het Wachttorengenootschap. Daarnaast heb ik ook nog vele artikelen en zelfs een heel boek gepubliceerd waarin ik de misvattingen omtrent de interpretatie van de profetie van Joël door de organisatie heb aangetoond. En toen kwam er wonder boven wonder tijdens de jaarvergadering van 2019, als een reactie op mijn eerdere uitdaging, ineens een nieuw licht op Joël.

Tegenwoordig worden de Jehovah’s Getuigen volgens het Wachttorengenootschap niet langer meer beschouwd als zijnde Jehovah’s leger bestaande uit zwermen sprinkhanen. Feitelijk heeft het Wachttorengenootschap eenzijdig bepaald dat er geen moderne vervulling van deze profetie bestaat… althans, in ieder geval niet met betrekking tot het gedeelte van de profetie dat gaat over de sprinkhanen. Er wordt door het Wachttorengenootschap beweerd dat de invasie van insecten, die een voorbode is van de grote en vreesinboezemende dag van Jehovah, in vervulling zou zijn gegaan toen de Babylonische legers Jeruzalem hadden veroverd. Daar is volgens het Wachttorengenootschap dan ook alles mee gezegd. Tegelijkertijd wordt er door het Wachttorengenootschap voor het gemak maar even voorbij gegaan aan het feit dat er in de profetie van Joel helemaal niet eens over Babylon wordt gesproken.

Op de een of andere onverklaarbare wijze vond volgens het Wachttorengenootschap de tussenkomst van God als reactie op de verwoesting die zogenaamd 2500 jaar eerder door de symbolische insecteninvasie zou zijn aangericht, pas 2500 jaar later plaats! Ook al zou de sprinkhanenaanval volgens het Wachttorengenootschap hebben plaatsgevonden in de oudheid!

Maar even alle gekheid op een stokje: waarom zou Jehovah God de jaren van de Bijbelonderzoekers en de jaren van de Jehovah’s Getuigen dan moeten ‘vergoeden’, vanwege de schade die de Joden 500 jaar vóór Christus hadden geleden?

De vraag die weldenkende Jehovah’s Getuigen zichzelf eens zouden moeten gaan stellen is deze: hoe is het mogelijk om geestelijk gezond en verkwikt te zijn wanneer de slaaf ‘op de juiste tijd’ een uitgekookte stoofpot serveert dat bestaat uit een loutere slappe hap dat wordt verkocht als vers en voedzaam geestelijk voedsel?

EINDE DEEL DRIE

Deel 1: (EN OP DIE DAG ZULLEN ZEVEN VROUWEN ÉÉN MAN VASTGRIJPEN)

Deel 2: (DIERLIJKE MENSEN IN HET GEESTELIJKE PARADIJS?)

Deel 4: (HET BEDROG TEN AANZIEN VAN HET ‘GEESTELIJKE PARADIJS’ VAN HET WACHTTORENGENOOTSCHAP)