Dagtekst woensdag 27 december 2023

Behoud dezelfde mentaliteit die ook Christus Jezus had. — Fil. 2:5.

Hoe meer je als Jezus denkt, hoe meer je als hij handelt en hoe beter je zijn persoonlijkheid weerspiegelt (Hebr. 1:3). Misschien denk je: Jezus is volmaakt. Ik zal nooit helemaal zoals hij worden! Houd in dat geval de volgende punten voor ogen. Ten eerste: je bent gemaakt om net als Jehovah en Jezus te zijn. Je kunt er dus voor kiezen ze na te volgen. En tot op zekere hoogte kun je ook echt als zij zijn (Gen. 1:26). Ten tweede: Gods heilige geest is de grootste kracht in het universum. Met de hulp van die geest kun je dingen bereiken die je nooit op eigen kracht zou kunnen. Ten derde: Jehovah verwacht niet dat de vrucht van de geest bij jou nu al volmaakt is. Sterker nog, onze lieve Vader geeft personen met een aardse hoop 1000 jaar de tijd om volmaakt te worden (Openb. 20:1-3). Wat Jehovah nu van je verwacht, is dat je je best doet en op zijn hulp vertrouwt. w22.03 9 ¶5-6

Voordat hij een mens werd, had Jezus alles wat hij maar kon wensen. Hij was de eerstgeboren Zoon van de Vader. Zelfs binnen menselijke families wordt een eerstgeborene beschouwd als iets heel belangrijks en dat geldt des te meer wanneer we terugkijken naar de vervlogen dagen uit de oudheid. Zonen van rijke en machtige mensen krijgen vaak kansen en privileges die gewone mensen niet hebben. Het komt maar zéér zelden voor dat de zonen van rijke en vooraanstaande mannen moeten dienen in het leger waarbij ze hun leven moeten riskeren. Ze worden tegen dat alles beschermd.

Wanneer we dan denken aan een aartsengel, die het meest bevoorrechte schepsel is dat er bestaat, dan is het al helemaal buitengewoon bijzonder dat hij zich gewillig van alles heeft ontdaan en dat hij het heeft toegelaten dat hij het hemelse rijk achter zich liet om te worden verlaagd tot een sterfelijke stoffelijke mens, om vervolgens op aarde te verschijnen. Hij verscheen ook niet zoals hij was. Hij verscheen niet op aarde als een gematerialiseerde machtige geest zoals sommige engelen dit in het verleden deden, maar hij verscheen als een kwetsbaar mensenkind die werd geboren in een veestal.

Bovendien kon Jezus, wanneer het te heet onder zijn voeten werd, ook niet simpelweg eventjes dematerialiseren om snel weer terug te keren naar het geestenrijk, zoals engelen dat wel kunnen. De enige weg voor Jezus om weer terug te keren naar zijn oorspronkelijke woonplaats was door zich te onderwerpen aan een gruwelijk pijnlijke marteldood, in het vertrouwen dat zijn Vader hem daarna weer uit de dood zou opwekken.

Het hebben van “dezelfde mentaliteit die ook Christus Jezus had “ zal des te belangrijker zijn gedurende de tijd van het einde. Om tot het einde toe in de voetsporen van Christus te treden, zullen gezalfde christenen worden verplicht om alles achter zich te laten en om extreme vervolging te ondergaan. Een vervolging die wellicht zelfs afkomstig zal zijn van hun eigen naaste familieleden evenals hun voormalige geestelijke broeders, waarna ze uiteindelijk een gewelddadige dood tegemoet zouden kunnen treden. Jezus heeft ons daar van tevoren nog voor gewaarschuwd: Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest ter wille van mij, zal het vinden. (Mattheüs 16:25)