Mededeling Nederlandse vertaler: Ik was gisteren de hele dag afwezig, vandaar dat de dagtekst van gisteren pas vandaag zal worden behandeld. Ik wens u alvast een heel fijn weekeinde. Met vriendelijke groet, Paul Hettinga


Dagtekst 25 februari 2022

Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. — Openb. 7:14.

Dat betekent dat ze een rein geweten hebben en een rechtvaardige positie voor Jehovah (Jes. 1:18). Het zijn opgedragen, gedoopte christenen met een sterk geloof in Jezus’ offer en een hechte band met Jehovah (Joh. 3:36; 1 Petr. 3:21). Daarom mogen ze voor Gods troon staan om ‘dag en nacht heilige dienst’ voor hem te doen in het aardse voorhof van zijn geestelijke tempel (Openb. 7:15). In deze tijd doen ze het merendeel van het werk in de prediking en het maken van discipelen, want ze stellen de belangen van Gods Koninkrijk boven die van henzelf (Matth. 6:33; 24:14; 28:19, 20). De grote menigte die uit de grote verdrukking komt, is er zeker van dat God voor ze blijft zorgen, want ‘hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden’. Dan zal eindelijk uitkomen waar ze al zo lang naar uitkijken: ‘Hij zal elke traan uit hun ogen wissen’ (Openb. 21:3, 4). w21.01 16 ¶9-10

Het Wachttorengenootschap heeft het idee van een grote menigte die het einde van deze wereld zal overleven niet zelf verzonnen. Het is dan ook geen illusie of verzinsel zoals de onzichtbare parousia-doctrine dat wel is. De onzichtbare parousia-doctrine van het Wachttorengenootschap, waarbij zij onderwijzen dat de Tweede Komst van Christus in het verleden al onzichtbaar zou hebben plaatsgevonden, vormt namelijk één van de belangrijkste hoekstenen is van het huidige geloofssysteem van de Jehovah’s Getuigen.

J.F. Rutherford in 1919

Joseph Rutherford wordt vaak geprezen voor het ontdekken van het feit dat de grote schare, (zoals het wordt omschreven in de oude King James Versie van de Bijbel) voor Gods troon op aarde zal komen te staan en de hemelse bescherming zal gaan krijgen tijdens de grote verdrukking om zodoende de eerste generatie te worden die zal leven zonder dat zij nog langer gebukt zullen moeten gaan onder de duivelse invloed van Satan en zijn goddeloze engelen.

Uiteraard is ook gebleken dat de Jehovah’s Getuigen die in de jaren dertig en veertig leefden, in de veronderstelling waren dat zij behoorden tot deze grote menigte, terwijl dit helemaal niet het geval bleek te zijn. Die hele generatie is ondertussen namelijk overleden en we weten dat er nu op dit moment nog steeds geen grote verdrukking heeft plaatsgevonden. We weten hoe dan ook, dat het Gods voornemen is om Satans complete samenstel volledig van deze aardbodem te laten verdwijnen en om een nieuwe wereld te vestigen onder de welwillende heerschappij van Christus en zijn 144.000 mede-koningen en priesters.

De gewelddadige ondergang van het huidige systeem van deze wereld zal zéér traumatiserend zijn voor degenen die het zullen gaan meemaken en het zullen gaan overleven. Ik zou me dan ook heel goed kunnen voorstellen dat een ieder van deze overlevenden zal gaan lijden aan PTSD (Post-traumatisch Stress Syndroom). Daarom zal Jehovah God namelijk ook verplicht zijn om elke traan uit hun ogen weg te wissen. Helaas zullen de meeste van de 8 miljard zielen die momenteel de aarde bevolken het einde van deze wereld niet gaan overleven. Dat is dan ook ongetwijfeld de reden waarom God in Jesaja het volgende verklaarde: Ik zal stervelingen zeldzamer maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het goud van O̱fir. Daarom laat ik de hemel beven, de aarde wordt van haar plaats geschud door de razernij van Jehovah van de legermachten op de dag van zijn brandende woede. (Jesaja 13:12-13)

In de wereld van na Armageddon zal de aarde bezaaid zijn met de puinhopen van enorme steden, omgevallen wolkenkrabbers en allerlei soorten verpletterd militair materieel. Ongetwijfeld zullen sommige delen van de wereld zijn verschroeid als gevolg van nucleaire explosies terwijl deze gebieden besmet zullen zijn met radioactief materiaal.

Maar onder de heerschappij van de machtige koning zal Christus leiding gaan geven aan de grote menigte bij het terugvorderen van deze aarde. De aarde beschikt over een verbazingwekkend krachtig regenererend vermogen. Waar stedelijk verval eerder nog het landschap ontsierde, zullen prachtige bomen beginnen te groeien. Enorme uitgestrekte woestijnen zullen worden teruggewonnen en vruchtbaar worden. De lijken van degenen die door Christus zijn gedood, zullen verteren en in de aarde worden opgenomen en ze zullen voor altijd worden vergeten.

De dieren zullen steeds meer en meer onder de controle komen te staan van de mens en ze zullen gaan dienen als waardevolle helpers. Iedere opeenvolgende dag zullen de mensen in deze nieuwe wereld steeds sterker, gezonder en wijzer worden. Nadat de zieke en verdorven wereld van voorheen zal zijn verdwenen, zal een nieuwe levendige staat van gezondheid zeer snel de nieuwe natuurlijke levensstandaard gaan worden. De mensheid zal dan worden gezegend met een grenzeloze hoeveelheid energie en creatief vermogen.

We weten nu nog niet precies hoe lang het zal gaan duren om alle overgebleven puinhopen op te ruimen en de aarde weer te herstellen in een paradijselijke staat. Wellicht zou dit werk wel een paar honderd jaar in beslag kunnen gaan nemen. Wel weten we dat de aardse opstanding pas zal beginnen als het paradijs grotendeels is gerealiseerd. Dus de grote menigte en hun nakomelingen die in de nieuwe wereld zullen worden geboren, zullen het nog druk gaan krijgen — heel erg druk zelfs.