Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten heeft het Wachttorengenootschap onze aandacht gevestigd op iets wat anders slechts een obscure passage uit de Bijbel zou kunnen zijn. Na het vluchtig controleren van verschillende Engelse vertalingen, kom ik in de meeste populaire versies van de Bijbel de vertaling “vrede en zekerheid” tegen, of een variatie daarop. De Holman Standard, J.B. Phillips en een nog een paar anderen vertalen het betreffende vers als ‘vrede en veiligheid’.

Waarschijnlijk zult u zich afvragen: Nou en? Wat dan nog? Het Wachttorengenootschap heeft zijn reputatie op het spel gezet door te verklaren dat de uitspraak ‘vrede en veiligheid’ afkomstig zal zijn van de politieke leiders en dat de ‘plotselinge en onverwachte vernietiging’ die daarop volgt betrekking heeft op de grote verdrukking. De Jehovah’s Getuigen hebben dus de verwachting gekoesterd dat ze die exacte zinsnede in de nabije toekomst op de een of andere dramatische manier te horen zullen krijgen. Ook ik reken mijzelf tot degenen die deze verwachting hebben.

Het is opmerkelijk dat de Verenigde Naties precies die zinsnede hebben opgenomen in hun complete organisatie. Google voor de grap maar eens op ‘Peace and Security’ of ‘Vrede en Veiligheid’ en alle relevante zoekresultaten zullen verwijzen naar de Verenigde Naties, inclusief diverse YouTube-video’s. Onderstaand vindt u bijvoorbeeld een video van de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad die plaatsvond op 21 november, waarin vrede en veiligheid in Oekraïne werd besproken.

Met de tijdelijke wapenstilstand in Gaza en de mogelijkheid van een hernieuwde oorlog tegen de weerloze Palestijnen zal de VN-Veiligheidsraad het maar druk hebben. Het is echter nogal ironisch dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad een tot nu toe niet-verklaarde oorlog tegen elkaar voeren. Het zou dus ook niet als een verrassing moeten komen dat er een totale oorlog zal gaan uitbreken nadat zij zichzelf hebben gefeliciteerd met het tot stand brengen van hun zogenaamde ‘vrede en veiligheid’. Houd in gedachten dat de premier van Groot-Brittannië in 1938 een ontmoeting had met Hitler en dat hij ‘vrede voor onze tijd’ (Peace for our Time) verklaarde. Het jaar daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Echter ligt hier ook meteen het probleem, althans, voor wat het Wachttorengenootschap betreft. Paulus verklaarde dat een plotselinge vernietiging als barensweeën over hen zou komen. Jezus verwees eveneens naar de opstand van natie tegen natie en ‘al die dingen’, als ‘het begin van de weeën”. Het Wachttorengenootschap heeft miljoenen christenen ervan overtuigd dat deze beginnende barensweeën al in het jaar 1914 zouden zijn begonnen. Ziet u het onderliggende probleem? Bovendien zei de apostel Paulus ook dat de dag des Heren, oftewel ‘Jehovah’s dag’ precies zo zal komen als een dief in de nacht, aangekondigd door hun woorden ‘vrede en veiligheid’. Er is ook nog iemand anders die hun onverwachte komst vergeleek met een dief in de nacht. Ziet u ook hier het onderliggende probleem?

Het volgende citaat betreft een klein stukje uit de Wachttoren van februari 2023 (paragraaf 5) over een van hun meest recente commentaren betreffende “vrede en veiligheid”:

5 Als je over Bijbelse profetieën praat, moet je het vermijden te gaan speculeren. Waarom? Omdat je iets zou kunnen zeggen dat de eenheid in de gemeente verstoort. Stel, je hoort dat wereldleiders praten over de oplossing van een bepaald conflict en over vrede en veiligheid. Ga dan niet speculeren dat zo’n uitspraak de vervulling is van de profetie in 1 Thessalonicenzen 5:3. Zorg in plaats daarvan dat je goed op de hoogte bent van het laatste dat erover is gepubliceerd. Als je de dingen die je zegt baseert op materiaal van Jehovah’s organisatie, draag je eraan bij dat de gemeente verenigd blijft ‘in dezelfde overtuiging’

Ik begrijp de terughoudendheid ten aanzien van het speculeren. We zouden het namelijk ook weleens bij het verkeerde eind kunnen hebben. Echter geldt dat ook voor het Wachttorengenootschap. Wat zal het Wachttorengenootschap dan gaan zeggen wanneer blijkt dat de profetie daadwerkelijk op een overduidelijke en onmiskenbare manier in vervulling gaat? Die vraag zal dan ook uiterst relevant blijken te zijn omdat ik er heel zeker van ben dat de voorzegde plotselinge vernietiging die zal volgen nadat ze zullen hebben gezegd: “vrede en veiligheid!” niet de grote verdrukking is maar eerder de Derde Wereldoorlog. Zouden we in dat geval dan kunnen verwachten dat het Besturende Lichaam hun doctrinaire 1914-fundament op dat moment zal gaan verwerpen?

Wat ik pas echt verbazingwekkend vind, is Jehovah’s vooruitziende blik. Jehovah liet immers toe dat het ‘werk van Satan’ elke vorm van bedrog en misleiding omvat om zodoende het jaar 1914 tot het middelpunt te maken van het Wachttorengenootschap. Vervolgens heeft Jehovah ervoor gezorgd dat de juiste informatie in de Bijbel werd opgenomen waarmee oprechte christenen een uitweg uit deze leugen konden vinden. Jehovah was zelfs zo vriendelijk om zijn wil op te leggen aan de vertalers van de Nieuwe Wereldvertaling om er zo voor te zorgen dat de exacte formulering, die ook door de VN wordt gebruikt, correct in de Nieuwe Wereldvertaling te laten zetten. Nu hebben Jehovah’s Getuigen die vertrekken het dus moeilijk om hun standpunt uit te leggen aan mede-Jehovah’s Getuigen. Elke keer dat ze de magische woorden ‘vrede en veiligheid’ zeggen, zal het Wachttorengenootschap direct daarna onherstelbaar in diskrediet worden gebracht. Het is dan ook absoluut gepast dat het organisatorische afgodsbeeld in diskrediet wordt gebracht om zo het toneel vrij te maken voor de openbaring van de Mensenzoon.

“Daarom zegt de Heilige van Israël: ‘Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrog en daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.” (Jesaja 30:12-14)