Er is een kort artikel verschenen op JW.org met de bovenstaande titel. Ongetwijfeld zijn de schrijvers op Bethel erg verheugd vanwege het feit dat ze kunnen uitleggen hoe de Schrift verkeerd is geciteerd; hoe het in werkelijkheid de liefde voor geld is die de wortel is van al het kwaad. En dat is natuurlijk waar. Geld is slechts een ruilmiddel. Het is juist de begeerte naar steeds meer geld die aan de basis ligt van een hele hoop slechte dingen. De leiders van het Wachttorengenootschap zouden zich hier ook beter van bewust moeten zijn dan de meeste andere mensen.

De oprichter van het Wachttorengenootschap was destijds een miljonair in de tijd dat een miljoen dollar nog extreem veel geld was. Het was inderdaad prijzenswaardig van C.T. Russell dat hij destijds weigerde om bij de Jehovah’s Getuigen te bedelen om geld. Naast de slecht doordachte wondertarwe-zwendel, maakte Russell gebruikt van zijn eigen persoonlijke fortuin om het verkondigingswerk te bekostigen.

Voor degenen die nog nooit eerder van de wondertarwe-zwendel van Russell hebben gehoord: hierbij de vertaling van het Wikipedia artikel (Miracle Wheat):

Op 22 maart 1911 meldde The Brooklyn Daily Eagle dat Russell ervan werd beschuldigd winst te maken uit een tarwesoort genaamd “Miracle Wheat” door K.B. Stoner uit Fincastle, Virginia, die beweerde deze tarwesoort te hebben ontdekt. Russell verkocht de tarwe voor $60 per schepel, ver boven de toenmalige gemiddelde prijs van tarwe. Gedurende 1912 en 1913 bleef de Eagle rapporteren over Russells vermeende zwendel. Russell klaagde de Eagle aan wegens smaad, maar verloor de zaak. Een overheidsexpert onderzocht de “Wondertarwe” en zei dat deze “laag scoorde in de tests van de regering”. Voordat hij voor de rechtbank kwam, verklaarde de Eagle dat “tijdens het proces zal blijken dat de religieuze cultus van ‘Pastor’ Russell niets meer is dan een zwendel om geld te verdienen.”

Russell verdedigde zichzelf publiekelijk en schriftelijk en beweerde dat de tarwe aan het Wachttorengenootschap was geschonken.

Hij zei dat de heer Stoner, hoewel verkocht voor $ 1 per pond, het naar verluidt routinematig verkocht voor $ 1,25 per pond. Russell beweerde dat hij op financieel vlak niets met de tarwe te maken had, en hij verklaarde dat nog niemand een terugbetaling had geëist, hoewel hij tot een jaar later aan alle kopers had aangeboden dat indien zij ontevreden waren over hun aankoop, dat Russell hun geld aan hen zou teruggeven. In 1975 verklaarde het Wachttorengenootschap dat de bruto-inkomsten uit de inzamelingsactie “Miracle Wheat” in totaal “ongeveer $ 1800” bedroegen (huidige waarde $ 57.000), waarvan “Russell zelf geen cent ontving”. Er stond ook dat “het Genootschap” zelf op grond van hun eigen kennis geen aanspraak maakte op de tarwe en dat het ontvangen geld werd gedoneerd ten gunste van het christelijke zendingswerk.”

Russell zei ooit dat als er onvoldoende geld voor het verkondigingswerk beschikbaar zou worden gesteld, dat hij dat dan zou beschouwen als een teken dat het Wachttorengenootschap niet de steun van God zou hebben en dat hij in die situatie zijn activiteiten ook per ommegaande zou stopzetten.

Hoofdkantoor Jehovahs Getuigen in WarwickWe spoelen de tijd nu eventjes 100 jaar vooruit. De Wachttoren-organisatie is een uitgeverij- en bouwonderneming die vele miljoenen dollars waard is. Daarnaast heeft de Wachttoren-organisatie ook nog allerlei soorten constructies opgezet die geld voor hen genereren. In de eerste plaats maakt het Wachttorengenootschap gebruik van gratis/vrijwillige arbeidskrachten en geschoolde vakmensen en overig voetvolk om Koninkrijkszalen, bijkantoren en hoofdkantoren voor hen te bouwen. Veel van deze gebouwen worden verzilverd in harde valuta doordat het Wachttorengenootschap deze gebouwen voor pure winst te koop zet op de vastgoedmarkt.

Tel uit je winst!

Schokkend genoeg beweerde het Besturende Lichaam, net nadat de vaccinaties werden uitgerold in het tweede jaar van de zogenaamde pandemie, op onverklaarbare wijze dat deze injecties een speciale voorziening van Jehovah waren. Tot op heden is er (nog) geen direct bewijs waaruit we kunnen vaststellen dat het Wachttorengenootschap geld heeft ontvangen voor het feit dat ze deze experimentele vaccins onder hun achterban hebben gepromoot, maar anekdotisch bewijs suggereert dat dit wel degelijk het geval was.

Tijdens de plandemie werden er letterlijk miljarden en nog eens miljarden dollars rondgepompt om instellingen te belonen die actief de vaccins aanprezen. Van religieuze organisaties werd verwacht dat ze het mondiale initiatief van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) zouden promoten. Gegeven het feit dat het Besturende Lichaam de prikjes met zoveel ijver propageerde en ze zelfs ouderlingen bedreigden met juridische comités als zou blijken dat deze ouderlingen publiekelijk enige terughoudendheid of twijfels durfden te verkondigen over de krachtige goedkeuring van de injecties door het Wachttorengenootschap, en gezien daarnaast ook nog hun andere manieren om geld uit de zakken van de Jehovah’s Getuigen te kloppen, bestaan er maar heel weinig redenen om eraan te twijfelen dat het Wachttorengenootschap de schapen van Jehovah stuk voor stuk in de uitverkoop heeft gegooid.

Beschouw vervolgens eens Jakobus 5:1-7, dat werd gericht tot de gezalfde christelijke ouderlingen die net vóór de parousia (Tweede Komst van Christus) op aarde in leven zijn: Luister, jullie die rijk zijn! Huil en jammer om de ellende die over jullie komt. Jullie rijkdom is verrot en jullie kleren zijn door motten aangevreten. Jullie goud en zilver is weggeroest, en die roest zal tegen jullie getuigen en jullie vlees verteren. Wat jullie verzameld hebben, zal in de laatste dagen als een vuur zijn. Hoor! Het loon dat jullie niet hebben uitbetaald aan de arbeiders die jullie velden hebben geoogst, blijft roepen. En het hulpgeroep van de oogsters is doorgedrongen tot de oren van Jehovah van de legermachten. Jullie hebben op aarde in weelde geleefd en je eigen verlangens gevolgd. Jullie hebben je hart vetgemest voor de dag van de slachting. Jullie hebben de rechtvaardige veroordeeld en hem vermoord. Keert hij zich niet tegen jullie? Heb dus geduld, broeders, tot de aanwezigheid van de Heer. Denk aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare vrucht van de aarde totdat de vroege regens en de late regens komen.

(Jakobus 5:1-7)

Leeft het Besturende Lichaam dan niet in luxe en weelde? Hebben zij de vele christelijke broeders die zich met bloed, zweet en tranen hebben inspannen om prachtige aan God opgedragen gebedshuizen te bouwen dan niet opgelicht? Broeders die vervolgens met lede ogen moesten aanschouwen hoe hun eigen Koninkrijkszalen die ze zelf hebben gebouwd en gefinancierd door de leiders van het Wachttorengenootschap werden geconfisqueerd? Heeft het Besturende Lichaam dan niet ontelbare aantallen goedgelovige christenen vermoord die de experimentele injecties hebben laten inspuiten omdat de getrouwe en beleidvolle slaaf hen ervan verzekerde dat de prikjes een voorziening van Jehovah waren?

En nu zijn we dan aangekomen op het moment waarop ze met hun vele miljoenen dollars veilig achter de granieten muren van hun luxe paleis in Warwick aan het vertoeven zijn, terwijl de werkelijke en authentieke aanwezigheid van Christus praktisch voor de deur staat. De derde en laatste wereldoorlog waarvan de profeten op Bethel de kudde hebben verzekerd dat deze Derde Wereldoorlog in de toekomst absoluut niet zou kunnen plaatsvinden, staat op het punt om los te barsten.

Het is dan ook precies zoals in Jakobus staat geschreven: “Jullie hebben je hart vetgemest voor de dag van de slachting.”