Na Besturende Lichaam Update 2023 nr. 7 te hebben bekeken op JW.org, vind ik het zeer indrukwekkend om te zien dat de volledige Nieuwe Wereldvertaling tegenwoordig ook beschikbaar is in maar liefst 158 verschillende talen evenals het feit dat de Wachttoren-literatuur in meer dan 1.000 talen en dialecten is vertaald. Er bestaat geen twijfel over dat het goede nieuws over de hele wereld wordt gepredikt, precies zoals Jezus Christus dit ook had voorzegd. Er moet hier echter wél op worden gewezen dat Jezus zei dat het goede nieuws éérst moet worden gepredikt. Maar éérst voor wat dan? Probeer die vraag in het achterhoofd te houden…

Er spelen echter ook nog enkele andere cijfers mee die zeer verontrustend zijn. Ongeveer twintig jaar geleden onthulde een zuster genaamd Barbara Anderson, die destijds werkzaam was als onderzoekster op Bethel, dat de organisatie actief een computer-database bijhoudt waarin de gegevens staan opgeslagen van 23.000 bekende pedofielen. Wanneer er slechts één pedofiel op de loer ligt in het zogenaamde ‘geestelijke paradijs’ van het Wachttorengenootschap, dan is dat er al één teveel, maar 23.000 pedofielen?! En nogmaals: dat was de situatie van twintig jaar geleden!

kindermisbruik abuseOok realiseren we ons heel goed dat dit aantal van 23.000 pedofielen helaas ook betekent dat er daarnaast ook minstens 23.000 slachtoffers vallen te betreuren. In de realiteit blijkt dat pedofielen vaak meer dan 1 slachtoffer maken waardoor hoogstwaarschijnlijk dat aantal van 23.000 slachtoffers in werkelijkheid nog een heel stuk hoger ligt. Hoewel een woordvoerder van het Wachttorengenootschap beweerde dat dit aantal lager was, werd het werkelijke aantal nooit bekendgemaakt. Door zijn stilzwijgen moedigt het Wachttorengenootschap verdere speculatie alleen maar aan.

Daarnaast is er ook nog een ander cijfer dat behoorlijk verontrustend is: in Australië waren er in de loop van de afgelopen vijftig jaar meer dan duizend gevallen van seksueel kindermisbruik onder Jehovah’s Getuigen. Van deze 1.000 gevallen van kindermisbruik werd er niet één van deze misdaden bij de lokale autoriteiten gemeld – geen enkele politieaangifte dus.

Wanneer we het dan toch over aantallen hebben: in de loop van de Covid-pandemie – toen de JW Broadcast Updates oorspronkelijk begonnen – maakte het Besturende Lichaam regelmatig het stijgende dodental onder Jehovah’s Getuigen bekend. Tegenwoordig weten we dat het aantal COVID-gevallen destijds enorm is aangedikt omdat in die periode de ziekenhuizen financieel werden gestimuleerd om zoveel mogelijk binnenkomende personen te registreren en te behandelen als zijnde COVID-19 patiënten. Tijdens de Covid-hysterie leken er nog nauwelijks mensen te overlijden aan andere oorzaken of ziektes dan Covid. Dat is toch wel erg vreemd, nietwaar?

ivermectineTegelijkertijd werd het ziekenhuizen van hogerhand verboden om goedkope en effectieve middelen zoals ivermectine en hydroxychloroquine te gebruiken, en werden artsen die werkzaam waren binnen het ziekenhuissysteem gedwongen om zéér zware medicatie toe te dienen zoals remdesivir en midazolam in combinatie met kunstmatige beademing. Wanneer men deze medicijnen langer dan een paar dagen krijgt toegediend dan treedt er een heel groot risico op van acuut nierfalen. Wanneer dat gebeurde werd dit vervolgens ook weer blindelings toegeschreven aan het covid-virus. Het ziekenhuissysteem dat kritiekloos de ziekenhuisprotocollen opvolgde van de World Health Organization (WHO) heeft op deze manier honderdduizenden en misschien zelfs wel miljoenen mensen de dood ingejaagd. Waarom zouden christenen zich dan niet mogen uitspreken tegen dit grote kwaad?

Wat daarnaast nog verontrustender is, betreft het feit dat er nu ook bekend is geworden dat de verschillende vaccins die volop door de media en de overheid werden aangeprezen als ‘veilig en effectief’, geen van beide bleken te zijn. Geen enkel oprecht persoon die kennis heeft genomen van de feiten zal hierover het tegendeel beweren. En wat is de waarheid achter het feit dat het Amerikaanse Pentagon oorspronkelijk was betrokken bij de ontwikkeling en de productie van deze zogenaamde vaccins? Daar is iets heel verontrustends aan.

Hoewel een lid van het Besturende Lichaam beweerde dat er medische experts werden geraadpleegd voordat het Wachttorengenootschap deze experimentele vaccins onderschreven, zouden we ons ook terecht mogen afvragen of deze zogenaamde ‘experts’ op enigerlei wijze verbonden waren aan de farmaceutische industrie of aan de ‘Bill & Melinda Gates Foundation’, omdat we hebben gezien dat vele experts en artsen die het aandurfden om vragen te stellen over de veiligheid van deze vaccins, het zwijgen werden opgelegd en werden belasterd. Ook werden deze vaccin-critici van alle grote mediaplatforms geweerd en gecensureerd.

Voorheen heeft het Wachttorengenootschap dit systeem altijd bestempeld en veroordeeld als zijnde kwaadaardig en onder de invloed van Satan de duivel. Echter zagen we tijdens de pandemie dat het Besturende Lichaam ineens de handen ineen sloegen met de kapiteins van Satans wereld, die overduidelijk een eigen agenda aan het uitrollen waren.

Hoewel de Jehovah’s Getuigen door hun eigen getrouwe en beleidvolle slaaf ervan werden verzekerd dat deze injecties een liefdevolle voorziening waren van Jehovah en dat de enige manier waarop iemand in “het land der levenden” kon blijven wonen was door hun mouwen op te stropen en de injecties in te laten spuiten, blijft er tegelijkertijd ook een zeer verontrustende vraag hangen: Waarom zou Jehovah een niet-getest vaccin aan zijn volk verschaffen dat totaal geen bescherming biedt tegen een mogelijke besmetting van het virus, terwijl deze injectie daarnaast ook niet verhindert dat een besmet persoon de besmetting overdraagt op anderen, terwijl gevaccineerden ook nog eens een risico lopen op ernstige tot zeer ernstige bijwerkingen die zelfs tot de dood kunnen leiden. Waarom zou een liefdevolle God zoiets kwaadaardigs voorschrijven? Wellicht kan het Besturende Lichaam hiervoor een verklaring geven in een toekomstige video-update?

Hoewel de Besturende Lichaam video-updates werden gebruikt om periodiek de sterfgevallen aan te kondigen die aan COVID-19 werden toegeschreven, mogen we daarnaast dan ook weten wat de aantallen doden en gewonden zijn onder de Jehovah’s Getuigen die zich hebben onderworpen aan de theocratische leiding van het Besturende Lichaam door zich op hun advies in te laten spuiten? Het zullen er ongetwijfeld veel meer zijn dan slechts een paar. Hoeveel van Gods dierbare schapen worden er tegenwoordig wel niet geconfronteerd met allerlei vreemde gezondheidsklachten die ze niet hadden vóórdat ze de injecties kregen ingespoten die door het Besturende Lichaam werden onderschreven en goedgekeurd als zijnde een voorziening van Jehovah God zelf?

Wanneer het om cijfers gaat, dan wordt geld altijd beschouwd als de voornaamste drijfveer. We weten inmiddels dat er tijdens deze zogenaamde pandemie honderden miljarden dollars, biljoenen zelfs, zijn uitgekeerd aan bedrijven, individuen en religieuze organisaties. Het feit dat het Wachttorengenootschap voor het begin van de pandemie al ongeveer 1.000 aan Jehovah opgedragen Koninkrijkszalen in beslag had genomen en deze op de oververhitte onroerendgoedmarkt had verkocht, en gezien de plotselinge ommekeer van het beleid van het Besturende Lichaam ten aanzien van de vaccins, zouden de leiders van Gods organisatie eens antwoord moeten geven op één hele belangrijke vraag: Heeft het Wachttorengenootschap geld ontvangen om de zogenaamde vaccins te promoten onder de Jehovah’s Getuigen? U kunt er zeker van zijn dat de waarheid vroeg of laat aan het licht zal komen. Jezus heeft deze belofte namelijk hoogstpersoonlijk gedaan: Want alles wat bedekt is, zal onthuld worden, en alles wat zorgvuldig verborgen is, zal aan het licht komen. Laat iedereen die oren heeft, goed luisteren. (Markus 4:22,23)

Er is overigens nog een nummer dat steeds vaker de kop opsteekt. Het betreft nummer drie. Steeds meer mensen praten over drie, als in “de Derde Wereldoorlog”. De leidende mannen van Bethel zijn zich dan ook ongetwijfeld bewust van de onheilspellende stand van zaken in de wereld. Op JW.org werd onlangs nog een artikel gepubliceerd waarin de volgende actuele vraag werd gesteld: Zal Armageddon in Israël beginnen? Wat zegt de Bijbel?. Natuurlijk zal deze pakkende titel wel wat internetclicks opleveren, echter betreft het wel de verkeerde vraag. De daadwerkelijke en relevantere vraag is: “zal de Derde Wereldoorlog beginnen in Israël en het Midden-Oosten?”

Sinds Charles Taze Russell begon met de publicatie van het tijdschrift de Wachttoren, waarbij hij de symboliek had ontleend aan het gebruik van letterlijke wachttorens in de Bijbel die door wachters worden gebruikt, is er bij ons de verwachting gekweekt dat Bethel de gebeurtenissen op het wereldtoneel zeer goed in de gaten houdt. Hoe is het in hemelsnaam dan mogelijk dat, terwijl de natiën der aarde steeds verder verwikkeld raken in wat onheilspellend lijkt op een regelrechte oorlog tussen de kernmachten van deze aarde, dat de wachters van Bethel tegelijkertijd hierover niets zinnigs te melden hebben? Ik weet het antwoord wel op die vraag. En ik ga ervan uit dat u het antwoord op die vraag ook wel weet. De reden dat de gezalfde wachters van Bethel geen reden tot ongerustheid zien, is omdat zij niet geloven dat er überhaupt nog een Derde Wereldoorlog zou kunnen uitbreken.

Wereldwijd verwachten de Jehovah’s Getuigen sowieso geen nieuwe wereldoorlog meer en dat komt omdat het Wachttorengenootschap degenen die onder hun invloed staan ervan heeft overtuigd dat de oorlog die in 1914 uitbrak ervoor zou hebben gezorgd dat vrijwel alle Bijbelse eindtijd-profetieën volledig zouden zijn vervuld en dat er daarom ook geen toekomstige vervulling meer mogelijk zou zijn.

Maar wat zal er dan gaan gebeuren zodra de natiën en koninkrijken der aarde wel ineens oorlog op massale schaal met elkaar zullen beginnen te voeren, wanneer we zien dat het de ruiter van het vuurrode paard wordt toegestaan om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten?” De gevolgen zullen vrijwel niet te overzien zijn. Heeft Jezus ons dan niet van tevoren al gewaarschuwd dat velen dan tot struikelen zullen worden gebracht en dat ze elkaar zullen haten en verraden?

Wat betreft de vraag die in het begin van dit artikel werd gesteld met betrekking tot het goede nieuws van het Koninkrijk dat éérst wordt gepredikt, zei Jezus hierover in de context: En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Markus 13:9-13)

Eerlijkheid is tegenwoordig helaas een zeldzame eigenschap geworden. Het ontbreekt mensen tegenwoordig aan moed om zelfs datgene te zeggen wat overduidelijk waarheid is, wanneer iets niet wordt goedgekeurd door de zogenaamde factcheckers en poortwachters van deze wereld. Een gebrek aan moed heeft ook beslist zijn weerslag op de Jehovah’s Getuigen. Ook al zouden we kunnen opscheppen en denken dat we de waarheid in pacht hebben en dat we “in de waarheid zijn”, leert de realiteit ons dat er slechts weinige christenen zijn die ook echt daadwerkelijk de mentale kracht en moed bezitten om een “niet-door de meerderheid goedgekeurde” waarheid uit te spreken.

Tijdens de Jaarvergadering van 2023 werd voor de miljoenste keer herhaald dat wanneer er sprake is van enig nieuw licht, dat God deze waarheid enkel en alleen maar zal kanaliseren door middel van de getrouwe en beleidvolle slaaf. In andere woorden, alleen door middel van het Wachttorengenootschap dus. In feite betekent dit dat er geen enkele vorm van waarheid kan bestaan die niet voortkomt vanuit het Wachttorengenootschap. Maar is dat ook echt waar?

Wanneer we eerlijk zijn – intellectueel oprecht en trouw aan Gods woord – dan zullen we op zijn minst aan onszelf moeten toegeven dat wat Jezus voorspelde, zoals staat opgetekend in Markus, nog steeds geen hedendaagse vervulling heeft gehad, op één enkele uitzondering na dan: de prediking van het goede nieuws. Wanneer we ons beseffen dat dit zo is, hoe komt het dan dat de getrouwe en beleidvolle slaaf de kudde ervan verzekert dat “al die dingen” al sinds 1914 in vervulling zijn gegaan?

Laten we die ogenschijnlijk geïnspireerde uitspraak, die de kern vormt van het Wachttorengenootschap, eens op de proef stellen, zoals de apostel ons ook aanspoort om te doen. Laten we eens eerlijk en oprecht een aantal eenvoudige vragen beantwoorden: Kent u persoonlijk een Jehovah’s Getuige die voor bestuurders, koningen, of laten we zeggen presidenten is gesleept om tegen hen te getuigen? Jezus stond tegenover Pilatus en Herodes. Paulus stond tegenover bestuurders en hij stond zelfs tegenover Ceasar. Zijn er tot op heden dan gezalfde christenen geweest die hoogstpersoonlijk tegenover de heersers van deze wereld moesten staan terwijl zij een boodschap hebben verkondigd die aan hen werd overgebracht door middel van de heilige geest? U weet het antwoord natuurlijk wel op deze vraag.

Hier volgt trouwens nog een extra vraag: zijn christenen vandaag de dag al geslagen in de synagoge? Dit blijkt overduidelijk niet het geval te zijn. Geen enkele Jehovah’s Getuige woont joodse religieuze bijeenkomsten bij. De synagoge in de tijd van Christus was echter de voorloper van wat we tegenwoordig de Koninkrijkszaal noemen. Laten we die vraag dus opnieuw formuleren: Onder welke omstandigheden kunnen christenen vandaag de dag worden geslagen en uit de gemeente worden gegooid? Onmogelijk zegt u?

Oké, nog een extra vraag dan. Hebben we de woorden van Jezus al in vervulling zien gaan over de broeders die hun voormalige naaste broeders hebben verraden en hebben overgeleverd om ter dood te worden gebracht? Hebben kinderen hun eigen ouders dan al ter dood laten brengen? Kent u zelf misschien ouders van wie hun kinderen vanwege hun geloof ter dood zijn gebracht?

De dingen die Jezus voorspelde vallen nauwelijks te bevatten. Dat komt omdat zelfs de meest ijverige bijbelonderzoeker zich geen wereld kan voorstellen waarin zulke verschrikkingen aan de orde van de dag zullen zijn. Toch durven we Christus tegelijkertijd niet als een valse profeet af te doen.

Onze oneerlijkheid en ons gebrek aan helder denken gaan heel ver terug en zijn gefixeerd op het getal zeven – als in ‘de zevens tijden’. Vanaf het begin van ‘Zion’s Watchtower’ worden Bijbelstudenten al gehypnotiseerd door een geheimzinnige chronologie die pretendeert het exacte jaar van de terugkomst van Christus te kunnen voorspellen. Dat klinkt natuurlijk allemaal leuk en aardig behalve dan dat het gebaseerd is op een regelrechte leugen en bedrog. Redeneer nu eens even over het simpele feit dat toen de apostelen aan Jezus vroegen: Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?, dat de apostelen daarmee reageerden op zijn verklaring van een aantal dagen eerder, over dat de tempel zou worden afgebroken zonder dat er een steen op de andere steen zou blijven staan. Ook huilde Jezus over Jeruzalem omdat de Joden niet in staat waren om het tijdstip van hun Messiaanse inspectie te kunnen onderscheiden.

Dus toen Jezus hun vraag beantwoordde, zei hij dat Jeruzalem omringd zal worden door een omheining van puntige palen (palissade) en omvergeworpen zal worden. De heilige stad zou door de natiën worden vertrapt totdat de bestemde tijden van de natiën waren geëindigd. In Lukas 21:24 staat het als volgt: En Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is.”

Door wat voor soort verdraaiingen zouden we dan moeten aannemen dat de vastgestelde tijden waarin Jeruzalem zou worden vertrapt, al waren begonnen op het moment dat Jezus sprak over de toekomstige verwoesting van de stad? Er bestaat ook geen enkele rechtvaardiging om de vastgestelde tijden waarover Jezus sprak te verbinden met de zeven tijden van Nebukadnezars krankzinnigheid. Het is daarom ook verbazingwekkend om te zien dat Russells mystieke, chronologische berekening het fundament vormt van wat tegenwoordig de Watchtower Bible and Tract Society is! Het betreft dan ook zeker geen stevig fundament.

Jehovah’s Getuigen zouden er verstandig aan doen om de illustratie van de apostel Paulus nog eens goed te overwegen: Of iemand nu op het fundament bouwt met goud, zilver of edelstenen, of met hout, hooi of stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is, want de dag zal het aan het licht brengen. Het zal onthuld worden door vuur, en het vuur zelf zal aantonen wat voor werk ieder heeft geleverd. (1 Korintiërs 3:12-13)

Wij hebben tot op heden nog steeds niet de dag van het vuur meegemaakt. Dat komt omdat Christus tot op heden ook nog steeds in geen enkel opzicht al is teruggekeerd. Het hele 1914-bouwwerk van het Wachttorengenootschap bestaat uit hout, hooi en stro en zal de intense hitte van het vuur van de Louteraar niet doorstaan zodra hij eenmaal arriveert. De verbranding van de heilige 1914-leer van het Wachttorengenootschap zal de zogenaamde eenheid van de broederschap compleet verbreken. De ineenstorting van de beschaving en de implementatie van een totalitaire wereldregering in de wereld van na de ineenstorting zullen de situatie creëren die Jezus beschreef als: broeders die broeders zullen overleveren enz.

De zichtbare aanwezigheid van Christus ten overstaan van de uitverkorenen zal de reden zijn waarom zij gedurende het laatste deel van de dagen tegenover de heersers van deze wereld zullen moeten verschijnen. En mocht u het cijfer willen weten met betrekking tot het aantal overgeblevenen die zullen moeten getuigen dat ze de Heer met hun eigen ogen hebben gezien: het zijn er 7.000.