Dagtekst donderdag 9 november 2023

Als je van Jehovah houdt, haat dan wat slecht is. — Ps. 97:10.

Volgens de Bijbel haat Jehovah ‘ogen die trots kijken, een tong die liegt en handen die onschuldig bloed vergieten’ (Spr. 6:16, 17). En hij ‘walgt van gewelddadige mensen en bedriegers’ (Ps. 5:6). Jehovah heeft zo’n hekel aan die houdingen en praktijken dat hij in de tijd van Noach alle slechte mensen vernietigde omdat door hen de aarde vol geweld was (Gen. 6:13). Daarnaast zei Jehovah via de profeet Maleachi dat hij degenen haat die hun onschuldige huwelijkspartner met voorbedachten rade trouweloos behandelen om te kunnen scheiden. God verwerpt hun aanbidding en zal ze ter verantwoording roepen voor hun gedrag (Mal. 2:13-16; Hebr. 13:4). Jehovah wil dat we ‘een afschuw hebben van wat slecht is’ (Rom. 12:9). Afschuw is een sterke emotionele reactie. Het betekent dat je iets intens haat, ervan walgt. Zo moet het zijn met dingen waarvan Jehovah zegt dat ze verkeerd zijn. Alleen al de gedachte eraan zou je walgelijk moeten vinden. w22.03 5 ¶11-12

We zien vrijwel dagelijks dat de schrijvers op Bethel de organisatie aan het veroordelen zijn waarvan ze tegelijkertijd beweren dat ze diezelfde organisatie juist vereren. Hoewel ik er zeker van ben dat de meeste leden van het bestuur van het Wachttorengenootschap op individueel niveau geen hooghartige leugenaars en moordenaars zijn, lijkt het erop dat wanneer het gaat om het verheerlijken van de organisatie, dat er geen leugen is die ze ongespaard laten. Natuurlijk is het bijvoorbeeld zo dat ze voor de bühne altijd roepen dat ze kindermisbruik verafschuwen. En ongetwijfeld doen de meesten van hen dat ook. Maar wanneer het gaat om actief de daad bij het woord te voegen door actief de kinderen tegen seksueel misbruikers te beschermen, zullen dezelfde mannen die eerder nog hun afschuw van kindermisbruik aan het belijden waren, dan ineens gebruik maken van de meest uiteenlopende vormen van bedrog en onderdrukking en in sommige gevallen zullen ze zelfs de juridische kosten betalen voor beschuldigde kindermisbruikers om zo Jehovah’s naam tegen een mogelijke smaad te beschermen. Hoe vindt u zelf trouwens dat het hen afgaat?

Kan het Wachttorengenootschap ook maar één enkel voorbeeld noemen van hoe zij in de praktijk de rechten van slachtoffers van seksueel misbruik hebben bepleit? Is het in werkelijkheid niet eerder zo dat het Wachttorengenootschap zichzelf in de praktijk juist heeft geprofileerd als zijnde de hardnekkige juridische tegenstander van al diegenen die binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen door pedofielen zijn belaagd?

Daarnaast is er natuurlijk ook nog de kwestie omtrent de vaccinaties. Het heeft geen zin om dit voor de zoveelste keer uitvoerig uit de doeken te doen, behalve dan om erop te wijzen dat, omdat het Besturende Lichaam de experimentele injecties van harte onderschreef, dat God hen daarom ook verantwoordelijk zal houden voor alle verwondingen en sterfgevallen onder Jehovah’s Getuigen als gevolg van deze experimentele prikjes. Het leiderschap van Jehovah’s volk heeft onschuldig bloed vergoten. Laat het juridische team aan advocaten van het Wachttorengenootschap zichzelf maar eens ten overstaan van Christus verdedigen zodra hij zijn verrassingsinspectie uitvoert. Dat zou dan ook een hele interessante rechtszaak moeten opleveren.

Want er zijn slechte mensen onder mijn volk. Ze blijven loeren, als ineengedoken vogelvangers. Ze zetten een dodelijke val. Ze vangen mensen. Als een kooi vol vogels, zo zitten hun huizen vol bedrog. Daardoor zijn ze nu machtig en rijk. Ze zijn dik geworden en hun huid glanst. Ze lopen over van slechtheid. Ze bepleiten de zaak van vaderloze kinderen niet, zodat het goed met ze gaat. Ze weigeren armen recht te doen.” ‘Moet ik ze niet ter verantwoording roepen voor die dingen?’, verklaart Jehovah. ‘Moet ik me niet wreken op zo’n volk? (Jeremia 5:26-29)