Dagtekst donderdag 26 oktober

Ze zullen het gewaad van een Jood stevig vastgrijpen en zeggen: ‘Wij willen met jullie meegaan.’ — Zach. 8:23.

In de profetie in Zacharia 8:23 duiden de woorden ‘een Jood’ en ‘jullie’ op dezelfde groep: het gezalfde overblijfsel (Rom. 2:28, 29). De ‘tien mannen uit alle talen van de volken’ zijn een afbeelding van de andere schapen. De profetie laat zien dat zij de gezalfden ‘stevig vastgrijpen’ — zich loyaal aan hen hechten — en zich bij hen aansluiten in de zuivere aanbidding. Vergelijkbaar hiermee is de profetie in Ezechiël 37:15-19, 24, 25, die Jehovah heeft vervuld door de gezalfden en de andere schapen samen te brengen in een onverbrekelijke band van eenheid. Er worden twee stokken genoemd. Personen met de hemelse hoop zijn als de stok ‘voor Juda’ (de stam waaruit de koningen van Israël werden gekozen) en personen met de aardse hoop zijn als de stok ‘van Efraïm’. Jehovah zou de twee groepen verenigen zodat ze ‘één stok’ zouden worden. Dit betekent dat ze verenigd dienst doen onder hun Koning, Christus Jezus (Joh. 10:16). w22.01 22 ¶9-10

Ondanks alle kritiek die ik op vele manieren op het Wachttorengenootschap heb geuit, heeft de organisatie desondanks toch blijk gegeven van enig buitengewoon inzicht. Niet alleen maar ten aanzien van de doctrine maar ook met betrekking tot profetie. Staat u mij toe om dit nader te verklaren.

Hun uitleg over dit gedeelte van Zacharia is bijvoorbeeld correct. De “Jood” symboliseert de gezalfde personen. Paulus legde dit uit in Romeinen 2:28-29: Want Jood ben je niet door iets uiterlijks, en de besnijdenis is niet iets uiterlijks, in het vlees. Maar Jood ben je van binnen, en het gaat om de besnijdenis van het hart, door geest en niet door een geschreven wet.” Mat andere woorden: Een echte Jood betekent dus niet vanaf de buitenkant qua nationaliteit, maar juist van binnen door middel van een geestelijke wedergeboorte. Maar er speelt daarnaast nog meer dan alleen dat.

Indien het mogelijk was geweest om alles wat het Wachttorengenootschap over profetie leert, eenvoudigweg te verplaatsten naar een punt in de toekomst, dan zou alles op zijn plek vallen. Dat komt omdat alles wat het Wachttorengenootschap tegenwoordig onderwijst is gebaseerd op de bedrieglijke leer dat Christus zou zijn gekomen in het jaar 1914, waardoor alle profetische interpretaties van het Wachttorengenootschap dus gebouwd zijn op dat foute fundament, inclusief het idee dat de Jehovah’s Getuigen het gewaad van een geestelijke Jood al stevig zouden hebben vastgegrepen. Natuurlijk is het niet mogelijk om alles zomaar eventjes naar voren te schuiven. Het gehele fundament moet eerst compleet worden afgebroken om daarna weer volledig opnieuw te worden opgebouwd. En dat is nou ook precies wat er in de profetie is voorzegd.

Waarschijnlijk is het voor geïndoctrineerde Jehovah’s Getuigen nog wel het moeilijkst om de onzichtbare parousia-doctrine van het Wachttorengenootschap te verdrijven uit hun gedachten. Hier volgt een stukje waarheid dat ik heb ontdekt: de parousia is op dit moment nog steeds niet begonnen en ook zal de parousia niet onzichtbaar zijn. Jezus zal zich zichtbaar manifesteren aan de uitverkorenen. Zij zullen hem zien als een verheerlijkte geest en dus niet als een gematerialiseerde mens zoals hij zich na zijn opstanding aan de discipelen manifesteerde.

Maar sommigen zullen dan meteen zeggen: ‘Wacht eens even! Niemand kan God zien en dit overleven.Of ze zullen roepen: sinds de hemelvaart verblijft Jezus in een ontoegankelijk licht!’

Dat is absoluut waar. Maar daarnaast weten we ook dat Mozes destijds een goddelijke lichtflits van Jehovah’s heerlijkheid zag en we weten ook dat daarna het gezicht van Mozes een stralende glans uitstraalde. De apostel Paulus paste deze ontmoeting van Mozes met het goddelijke toe op gezalfde christenen die Gods glorie zullen gaan weerspiegelen. En natuurlijk zag Paulus zelf ook nog de heerlijkheid van Jezus nadat Christus naar de hemel was opgestegen. Door deze ontmoeting was Saulus drie dagen lang blind. Uiteraard berust dit niet op toeval omdat dit namelijk ook exact hetzelfde aantal dagen is dat Jezus in zijn graftombe lag.

De realiteit van de zichtbare tegenwoordigheid van Christus, ook wel bekend als ‘de openbaring’, betreft een goed bewaard geheim. Zodra Christus namelijk arriveert, zullen de valse christussen, dat wil zeggen de valse gezalfden en de ontrouwen, worden verwijderd uit het koninkrijk van Christus. Jezus vergeleek het met een oogst. Op dat moment zullen de uitverkorenen zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Maar wat betekent het eigenlijk om zo helder te schijnen als de zon? Het betreft een manier om hun transformatie te beschrijven nadat ze de glorieuze Heer van de hemel en de aarde zullen hebben gezien. Het refereert aan de staat waarin zij zullen verkeren, namelijk dat zij op dat moment definitief zullen zijn verzegeld en toegang zullen krijgen tot het hemelse Jeruzalem, waardoor de symbolische tien mannen het gewaad van de Jood zullen vastgrijpen en zullen verklaren dat God met hem is, omdat Jehovah vanaf dat moment ook echt daadwerkelijk met hem zal zijn.

Dat is ook precies wat er wordt uitgelegd in het achtste hoofdstuk van Zacharia: U kunt het hier nog een keer teruglezen: Dit zegt Jehovah van de legermachten: “Ik red mijn volk uit de landen in het oosten en het westen. Ik zal hen hierheen brengen en ze zullen in Jeruzalem wonen. Ze zullen mijn volk worden en ik zal hun God worden in waarheid en in rechtvaardigheid. (Zacharia 8:7-8)