Dagtekst woensdag 18 oktober – Wat voor wonden heb je daar tussen je schouders?

Houd op met oordelen. — Matth. 7:1.

David maakte grote fouten. Hij pleegde overspel met Bathseba en liet zelfs haar man ombrengen (2 Sam. 11:2-4, 14, 15, 24). Dat had niet alleen negatieve gevolgen voor hemzelf maar ook voor de rest van zijn gezin, onder wie zijn andere vrouwen (2 Sam. 12:10, 11). En David gaf blijk van een gebrek aan vertrouwen in Jehovah toen hij onrechtmatig het aantal mannen voor het leger liet registreren. Het gevolg? 70.000 Israëlieten stierven door een epidemie (2 Sam. 24:1-4, 10-15). Als jij toen had geleefd, zou je dan geoordeeld hebben dat David Jehovah’s vergeving niet waard was? Jehovah oordeelde anders. Hij keek vooral naar de vele jaren dat David hem trouw was geweest en naar zijn oprechte berouw. Vandaar dat Jehovah hem zijn ernstige zonden vergaf. Hij wist dat David veel van hem hield en graag wilde doen wat juist was. Ben je niet dankbaar dat onze God kijkt naar het goede in ons? (1 Kon. 9:4; 1 Kron. 29:10, 17) w21.12 19 ¶11-13

Het commentaar van het Wachttorengenootschap in de bovenstaande dagtekst is bijzonder interessant. Zouden we hieruit dan kunnen opmaken dat hun commentaar op de dagtekst van vandaag een subtiele vorm is van ‘damage control’, oftewel het beperken van de schade?

We weten dat het Besturende Lichaam haar koninklijke invloed heeft gebruikt om de miljoenen Jehovah’s Getuigen, die wereldwijd onder hun gezag staan, onder druk te zetten om zich te laten onderwerpen aan het dodelijke vaccinatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Zou het misschien ook zo kunnen zijn dat het dodental van 70.000 als gevolg van Davids “volkstellings-fiasco” in de buurt zou kunnen komen bij het aantal Jehovah’s Getuigen die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt als gevolg van de experimentele covid injecties? Jehovah God weet sowieso het antwoord op deze vraag.

Maar, wanneer we het dan toch over oordelen hebben; heeft het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen dan niet vooral zichzelf geoordeeld wanneer ze over zichzelf verklaren dat ze ‘getrouw en beleidvol’ zijn? Jezus formuleerde het namelijk niet zonder reden in een vragende vorm. Jezus vroeg namelijk: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven?

Jezus had hier zoals altijd weer gelijk. Inderdaad, WIE is…? De reden dat Jezus het als een vraag formuleerde, is omdat het antwoord op die vraag pas kan worden gegeven zodra de meester (Jezus) onverwachts bij Gods huis zal arriveren als een dief in de nacht.

Het kan best zo zijn dat de huidige leiders van het Wachttorengenootschap zichzelf op dit moment rechtvaardig, waarachtig en onberispelijk hebben verklaard, maar dat betekent daarmee nog niet dat degene die is aangesteld als Rechter van de gehele mensheid dezelfde mening is toebedeeld als het Besturende Lichaam.

De apostel Paulus legde aan de Korinthiërs uit hoe het werkt: “Je moet ons bezien als bedienden van Christus en beheerders van Gods heilige geheimen. En van beheerders wordt verwacht dat ze getrouw zijn. Het maakt mij heel weinig uit of door jullie of een menselijke instantie onderzoek naar mij wordt gedaan. Ik onderzoek mijzelf niet eens. Want ik ben me er niet van bewust dat er iets tegen me is. Maar dat bewijst nog niet dat ik rechtvaardig ben. Hij die me onderzoekt is Jehovah. Oordeel daarom niet voorbarig, voordat de Heer komt. Hij zal de verborgen dingen van de duisternis aan het licht brengen en de bedoelingen van het hart bekendmaken, en dan zal iedereen van God de lof krijgen die hem toekomt.” (1 Korintiërs 4:1-5)

Indien het Wachttorengenootschap en diegenen die door hun worden aangesteld de rentmeesters zouden zijn aan wie Gods heilige geheimen zijn toevertrouwd, dan moeten we eveneens concluderen dat er sprake is van een heel groot probleem. De leugen omtrent het jaar 1914 is zonder enige twijfel de grootste hoax uit de geschiedenis die in de naam van Jehovah is gepleegd.

Hoe zouden de bedenkers en de uitvoerders van deze uitgebreide en verreikende leugen dan ooit getrouw kunnen worden bevonden? Het moge dan ook duidelijk zijn dat ook zij volledig afhankelijk zijn van Gods barmhartigheid en vergeving. Oprecht berouw zal dan ook een absolute vereiste zijn. Het zal daarom ook zéér interessant zijn om straks te gaan zien hoe de profetie van Zacharia precies in vervulling zal gaan. Op die dag zal elke profeet zich schamen voor zijn visioen als hij profeteert. Ze zullen niet het

haren ambtsgewaad dragen om te bedriegen. Hij zal zeggen: “Ik ben geen profeet. Ik ben een landbouwer, want een man heeft me gekocht toen ik jong was.” En als iemand hem vraagt: “Wat voor wonden heb je daar tussen je schouders?”, zal hij antwoorden: “Die wonden heb ik opgelopen in het huis van mijn vrienden.” (Zacharia 13:4-6)

Jezus waarschuwde zijn discipelen van tevoren dat degenen die de leiding hebben gekregen een véél grotere verantwoordelijkheid zullen dragen zodra de meester bij zijn huis arriveert om deze te inspecteren. In het twaalfde hoofdstuk van Lukas openbaarde Jezus, net zoals Paulus ook opmerkte, dat de intentie van elke slaaf de basis vormt voor zijn oordeel. Jezus zei dat de slaaf die uit onwetendheid fout handelde, geslagen zou worden door middel van enkele slagen. Maar de slaaf die de wil van zijn meester kende en toch opzettelijk evil slave darknessongehoorzaam was, die zal daarentegen worden gestraft door middel van vele slagen en deze slaaf zal daarnaast ook nog eens permanent uit het huis van de meester worden verwijderd.

Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, beweert het Besturende Lichaam over zichzelf dat ze een collectieve profeet zijn.

Ze noemen zichzelf de ‘Jeremia-klasse’. Hoewel er wordt verondersteld dat alle gezalfde christenen deel uitmaken van deze ‘profetenklasse’, is het enkel en alleen het Besturende Lichaam die door de Jehovah’s Getuigen wordt beschouwd als het exclusieve aardse mondstuk van Jehovah God.

Daarom is de onwetende slaaf van deze zelfbenoemde Jeremia-klasse, die door middel van enkele slagen zal worden gestraft, degene die figuurlijk gezien de wonden van deze zweepslagen tussen zijn schouders zal dragen en die uiteindelijk ook over zichzelf zal gaan ontkennen dat hij überhaupt ooit een profeet was.

Aanvullende opmerking:  JW.org heeft zijn clickbait-artikel op de voorpagina weer gerecycled. Het artikel luidt: “Komt er ooit een eind aan oorlog?”

Feitelijk stellen ze hier de verkeerde vraag. Wees hier dan tenminste eerlijk over tegen uzelf. Bent u zelf persoonlijk ooit getroffen door oorlog?

Indien u in de Verenigde Staten woont dan bent u sowieso nooit persoonlijk getroffen door een oorlog. Oorlog is voor de meeste mensen in het Westen altijd een ramp geweest die ergens ver weg plaatsvindt, echter nooit dichtbij huis. Natuurlijk is Europa, als zijnde het hart van het christendom, in het verre verleden wel geteisterd door twee wereldoorlogen. Maar nogmaals, de meeste mensen die nu leven, hebben die oorlogen niet zelf meegemaakt. De relevantere vraag zou dus moeten zijn: “staat de Derde Wereldoorlog nu op het punt om te beginnen?” Een groeiend aantal mensen denkt namelijk van wel. Maar hoe zit het dan met de hoogmoedige en verheerlijkte profetenklasse? Wat hebben de gezalfde zieners van Bethel dan te melden vanaf hun hoge positie bovenop hun eigen wachttoren in Warwick? Ik hoor op dit moment namelijk alleen maar een doodse stilte in combinatie met wat krekelgeluid op de achtergrond.