Dagtekst vrijdag 4 februari 2022

Ik dring erop aan dat er smeekbeden, gebeden en voorbeden worden gedaan, zodat we een kalm en rustig leven kunnen blijven leiden met volledige toewijding aan God. — 1 Tim. 2:1, 2.

In de afgelopen jaren zijn ook Rusland en zijn bondgenoten het Sieraadland binnengetrokken (Dan. 11:41). In 2017 heeft deze koning van het noorden het werk van Jehovah’s volk verboden en heel wat broeders en zusters gevangengezet. Hij heeft onze publicaties verboden, waaronder de Nieuwewereldvertaling. Daarnaast werden ons bijkantoor in Rusland en ook Koninkrijkszalen en congreshallen in beslag genomen. Vervolgens zei het Besturende Lichaam in 2018 dat Rusland en zijn bondgenoten de koning van het noorden zijn. Maar Jehovah’s aanbidders zullen nooit deelnemen aan acties om een regering te veranderen of omver te werpen, ook niet als ze hevig vervolgd worden. In plaats daarvan houden ze zich aan de Bijbelse raad om te bidden voor ‘iedereen met een hoge positie’, vooral als die personen een beslissing nemen die van invloed kan zijn op de vrijheid van aanbidding. w20.05 14 ¶9

In Jesaja zei Jehovah dat Hij een geest van diepe slaap over de profeten en visionairs zou uitstorten. Ze zijn dronken, maar niet van de alcohol. (Jesaja 29:9-11)

Op dit moment zijn wij getuige van dit spektakel. Het is precies zoals Jehovah Zelf had gezegd. In tegenstelling tot wat velen beweren, onderwijst het Wachttorengenootschap wel degelijk de waarheid ten aanzien van Bijbelse basis-doctrines. Echter zijn het de profetieën, of liever gezegd, de interpretatie van Bijbelse profetieën, waar de zelfverklaarde profetenklasse en visionairs de weg volledig zijn kwijtgeraakt.

Neem nou als voorbeeld eens de profetie van de koning van het noorden. Het Wachttorengenootschap beweert dat Duitsland op een bepaald moment de koning van het noorden was. Deze Duitse koning van het noorden zou volgens het Wachttorengenootschap zomaar ineens uit het niets zijn verschenen, aangezien er in hun laatste interpretatie, gedurende de donkere middeleeuwen tot aan het moment dat C.T. Russell op het toneel verscheen, helemaal geen koning van het noorden op het wereldtoneel aanwezig zou zijn geweest! Er wordt gedaan alsof de koningen van de wereld niet zouden kunnen bestaan als er ook geen Wachttoren-organisatie is! Vormt de tekst uit Jesaja dan niet een uiterst toepasselijke beschrijving van dit soort wartaal? Ze zijn dronken, maar niet van de wijn”

Hoe dan ook, sinds de tijd van het einde volgens het Wachttorengenootschap zogenaamd zou zijn begonnen in het jaar 1914, leert het Wachttorengenootschap dat Duitsland en de koning van het zuiden – naar verluidt het Anglo-Amerikaanse duo – met elkaar in botsing kwamen. Echter eindigde toen de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens kwam Hitler aan de macht en ging het “botsen” weer vrolijk verder. Hitler, als de vermoedelijke koning van het noorden, veroverde daarna Europa. Echter leert de geschiedenis ons dat Hitler en de nazi’s op een gegeven moment werden verslagen. Het Wachttorengenootschap leert dat de USSR vervolgens de rol van de koning van het noorden overnam. En raad u eens wat er toen gebeurde: inderdaad, nog meer “botsingen”.

Toegegeven, de Koude Oorlog leek vanuit het perspectief van de Jehovah’s Getuigen op de vervulling van het profetische “botsen”. De voormalige communistische USSR had een nogal expansionistische instelling en het leek erop alsof het communisme destijds natie na natie aan het overnemen was. En toen gebeurde het ineens…de ineenstorting van het communisme! De Unie van Socialistische Sovjetrepublieken werd 30 jaar geleden van het ene op het andere moment ontbonden.

Toen werd Rusland, zoals in het bovenstaande commentaar van het Wachttorengenootschap valt terug te lezen, vrij recentelijk geïdentificeerd als de huidige koning van het noorden, klaarblijkelijk omdat Poetin onder invloed van de paus van de Russisch-orthodoxe kerk een verbod legde op het Wachttorengenootschap in Rusland. Nu dat Rusland volgens het Wachttorengenootschap de meest recente koning van het noorden zou zijn, mag u drie keer raden wat er nu gebeurt. Inderdaad! Nog meer “botsen”. Volgens het Wachttorengenootschap gaat het botsen alweer opnieuw gewoon verder. In de meest recente update-video van het Besturende Lichaam verklaarde Kenneth Cook dat de koningen van het noorden en het zuiden met elkaar in botsing blijven komen. (Zie video rond de 1  minuut en 50 seconden)

Verbazingwekkend genoeg is er volgens de profeten van Bethel sprake geweest van “botsen” tussen verschillende entiteiten die worden geïdentificeerd als de koningen van het noorden en de koning van het zuiden. Tot dusver is dit ‘botsen’ volgens het Wachttorengenootschap al meer dan 108 jaar lang aan de gang en het gaat volgens hen nog steeds door!

Wanneer we echter eens zouden proberen om nuchter de tekst uit het elfde hoofdstuk van Daniël te lezen, dan maken we hieruit op dat het slechts gaat om een korte tijd wanneer de koning van het zuiden en de koning van het noorden met elkaar botsen. Deze botsing zal volgens de Bijbel een heftige en gewelddadige reactie uitlokken, waarop het “botsen” vervolgens zal ophouden. Daniël schreef: In de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal met wagens, ruiters en veel schepen op hem afstormen. Hij zal de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen. Hij zal ook het Sieraadland binnentrekken, en veel landen zullen tot struikelen worden gebracht. Maar aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en het belangrijkste deel van de Ammonieten. (Daniël 11:40-41)

Bekijk het eens zo: twee mannen maken ruzie met elkaar. De ene man botst tegen zijn tegenstander aan en duwt hem daarna nog een keer, alleen deze keer nog harder dan de eerste keer. Maar degene die wordt geduwd, slaat plotseling de andere man uit onverwachte hoek neer. Hij knielt vervolgens over de neergeslagen man heen en slaat hem daarna volledig bewusteloos. De fase van het botsen oftewel duwen is dan ook heel snel en resoluut voorbij. Maar in de komische benadering van het Wachttorengenootschap ten aanzien van deze profetie, blijft de man gewoon van de vloer opstaan ​​om zijn tegenstander keer op keer weer opnieuw te duwen (botsen), om vervolgens elke keer weer opnieuw tegen de grond gewerkt te worden. Uiteraard zegt men dat de geschiedenis zich blijft herhalen, maar in dit geval is het simpelweg belachelijk te noemen.

Wees verbijsterd en verbaasd, wees blind zodat je niets kunt zien. Ze zijn dronken, maar niet van de wijn, ze zwalken, maar niet door de drank. Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. Elk visioen wordt voor jullie als de woorden van een verzegeld boek. Wanneer men het aan iemand geeft die kan lezen en zegt: ‘Lees dit alsjeblieft voor’, zal hij zeggen: ‘Dat kan ik niet, want het is verzegeld.’ En als men het boek aan iemand geeft die niet kan lezen en zegt: ‘Lees dit alsjeblieft’, zal hij zeggen: ‘Maar ik kan niet lezen. (Jesaja 29:9-12)

De belangrijke vraag in deze kwestie is de volgende: Waarom stort God een geest van diepe slaap uit over de visionairs? Hij legt dit uit in het volgende vers: Jehovah zegt: ‘Dit volk nadert mij met hun mond en ze eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor mij is gebaseerd op de voorschriften van mensen, die hun zijn aangeleerd. Daarom ben ik degene die opnieuw wonderbaarlijke dingen zal doen met dit volk, het ene wonder na het andere. De wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van hun verstandige mannen zal verborgen worden. (Jesaja 29:13-14)

Jehovah’s Getuigen eren Jehovah met hun mond en lippen, nietwaar? Jehovah’s Getuigen predikten vroeger in het openbaar over Jehovah; ze zongen liedjes in hun koninkrijkszalen waarin ze Jehovah loofden. En natuurlijk worden ook openbare gebeden gericht tot Jehovah.

Maar wie zou tegenwoordig nog kunnen ontkennen dat de gebeden van Jehovah’s Getuigen draaien om de Wachttoren-organisatie, en dan specifiek om het Besturende Lichaam die over zichzelf beweert dat ze de getrouwe en beleidvolle slaven van Christus zijn? Kijk bijvoorbeeld eens naar de recente ontwikkelingen. Het Besturende Lichaam beveelt de Jehovah’s Getuigen om thuis te blijven zitten. Het wordt Jehovah’s Getuigen verboden om bij wie dan ook aan de deur aan te bellen. Ze mogen van het Besturende Lichaam niet eens meer op de hoek van een straat gaan staan om te prediken. Volgens het Besturende Lichaam zou dit namelijk véél en véél te gevaarlijk zijn. Het Besturende Lichaam heeft bevolen om vóóral niet in de Koninkrijkszalen samen te komen. Wees geen dwaas door dit toch te doen. En bovenal dienen Jehovah’s Getuigen zich volgens het Besturende Lichaam ook nog te laten injecteren met experimentele vaccins. En wat doen de Jehovah’s Getuigen? De Jehovah’s Getuigen gehoorzamen dit allemaal blindelings!

Om deze vorm van afgoderij vervolgens te kunnen corrigeren, heeft Jehovah God deze zogenaamde wijze en beleidvolle mannen dus toegestaan om de gehele organisatie op een dwaalspoor te laten leiden. Hoezo dat?

De geestelijk dronken profeten beweren dat Jezus al in het jaar 1914 zou zijn begonnen met regeren. Ook beweren zij dat de profetische tijd van het einde in dat jaar al zou zijn begonnen. Dat is dus ook de reden geweest waarom ze met het onzinnige idee zijn gekomen dat het “botsen” al meer dan een eeuw aan de gang is. Uiteraard valt hier met geen enkele mogelijkheid met hen over te redeneren. Heeft u ooit weleens geprobeerd om te redeneren met een dronkaard? Het is simpelweg onbegonnen werk.

Hoe zal Jehovah God dan weer wonderbaarlijke dingen gaan doen? Hij zal dit doen door middel van de daadwerkelijke komst van Christus. Deze gebeurtenis zal door het Wachttorengenootschap namelijk op geen enkele manier kunnen worden verdraaid. Hun autoriteit zal vanaf dat moment dan ook ongeldig worden verklaard. Op dat moment zal er ook nog een andere profetie in vervulling gaan. Het dertiende hoofdstuk van Zacharia verklaart het volgende: “Op die dag zal ik de namen van de afgoden uit het land laten verdwijnen en er zal niet meer aan ze gedacht worden. Ik zal de profeten en de geest van onreinheid uit het land verjagen. En als een man opnieuw zou profeteren, zullen zijn vader en zijn moeder, die hem hebben voortgebracht, tegen hem zeggen: “Je zult niet blijven leven, want je hebt in de naam van Jehovah leugens verteld.” Zijn vader en zijn moeder, die hem hebben voortgebracht, zullen hem doorsteken omdat hij profeteert. Op die dag zal elke profeet zich schamen voor zijn visioen als hij profeteert. Ze zullen niet het haren ambtsgewaad dragen om te bedriegen. Hij zal zeggen: “Ik ben geen profeet. Ik ben een landbouwer, want een man heeft me gekocht toen ik jong was.” (Zacharia 13:2-5)