Mannen uit Pennsylvania zouden de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen hebben gebruikt om ‘toegang te verkrijgen’ tot hun slachtoffers teneinde hen seksueel te misbruiken.

Vijf leden van Jehovah’s Getuigen-gemeenten in Pennsylvania zijn maandag door een grand jury aangeklaagd wegens verschillende aanklachten met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen, zo maakten ambtenaren bekend. De waarnemend procureur-generaal van Pennsylvania, Michelle Henry, verklaarde dat de vijf mannen zich vergrepen aan jonge leden van hun eigen families en gemeenten.

“De details van deze misdaden zijn triest en verontrustend. Het gaat om strafbare feiten die nog weerzinwekkender zijn omdat de beklaagden gebruik hadden gemaakt van hun eigen geloofsgemeenschappen en hun eigen families om daarmee toegang te kunnen verkrijgen tot de betrokken slachtoffers”, verklaarde Henry maandag in een verklaring. LEES MEER (FOX NEWS)


COMMENTAAR:

Het betreft hier wederom een verhaal dat al vaker heeft plaatsgevonden en dat zich telkens weer opnieuw blijft herhalen. De afgelopen 50 jaar vielen er binnen de Wachttoren-organisatie duizenden slachtoffers te betreuren die ten prooi zijn gevallen aan pedofielen.

Het Wachttorengenootschap houdt actief een computerdatabase bij waarin de gegevens staan opgeslagen van meer dan 20.000 bekende seksuele roofdieren. Desalniettemin blijven de woordvoerders van het Wachttorengenootschap keer op keer publiekelijk herhalen dat ze kindermisbruik ten diepste verafschuwen. Toch blijkt uit het bewijsmateriaal dat de Jehovah’s Getuigen ouderlingen structureel verzuimen om met de wetshandhavers van de superieure autoriteiten samen te werken. Het tegenovergestelde blijkt juist waar te zijn. De advocaten van het Wachttorengenootschap blijken de ouderlingen juist instructies te geven om vooral niet met de politie samen te werken. Dus in tegenstelling tot datgene wat het genootschap publiekelijk beweert, namelijk dat ze “kindermisbruik verafschuwen”, schetsen de feiten een compleet ander beeld.

Indien pedofielen zeker zouden weten dat zodra hun misdaden bij de ouderlingen bekend zouden worden, dat deze ouderlingen vervolgens onmiddelijk naar de politie zouden stappen om hen aan te geven, dan zouden deze pedofielen zich hoogstwaarschijnlijk wel tien keer bedenken voordat ze over zouden gaan tot het uitvoeren van hun misdaden. Indien pedofielen zouden weten dat de gemeenteouderlingen weleens hun luidste aanklagers zouden kunnen worden, dan zouden ze zich eveneens wel tien keer achter de oren krabben voordat ze daadwerkelijk over zouden gaan tot het uitvoeren van hun duistere plannen.

Zoals de zaken er op dit moment voorstaan, heeft het Wachttorengenootschap keer op keer aangetoond dat ze nalatig zijn geweest ten aanzien van hun heilige plicht om de wettelijke rechten van Gods kinderen te verdedigen.

Wanneer u daadwerkelijk de waarheid wilt weten – een waarheid die ontzettend lelijk is – dan weet u ook dat de advocaten van het Wachttorengenootschap officieel hebben verklaard dat zij vinden dat gemeenteouderlingen geen fiduciaire plicht hebben om kinderen te moeten beschermen tegen de misdaden van een naaste gemeentelid. Door dit standpunt in te nemen hebben zij aangetoond dat zij het christendom hebben verworpen en dat zij Jehovah hebben verloochend. Uiteraard zal dit zeker niet zonder gevolgen blijven. Jehovah is op dit moment al bezig met het bijeenverzamelen van zijn strijdmacht. Spoedig zullen zij worden geconfronteerd met het vuur van Jehovah’s woede. Zij zullen de gevolgen van hun daden absoluut gaan voelen. Het zal dan ook interessant zijn om straks te mogen aanschouwen hoe het juridische team van het Wachttorengenootschap zal proberen stand te houden zodra Christus door middel van het lange zwaard uit zijn mond zal beginnen met oorlogvoeren tegen hen.

In ander nieuws dat zeer recentelijk bekend is gemaakt, lezen we ook nog dat het Wachttorengenootschap op de achtergrond heel stilletjes een buitengerechtelijke schikking heeft getroffen met zeven aanklagers.

Door gebruik te maken van buitengerechtelijke schikkingen probeert het Wachttorengenootschap te voorkomen dat hun kindermisbruikschandalen de krantenkoppen halen, zodat ze door kunnen blijven gaan met het opscheppen over hun vermeende afschuw ten aanzien van kindermisbruik.