Op de website JW.org werd onlangs een eindejaarsartikel geplaatst waarin wordt aangekondigd dat 2022 een roerig jaar is geweest. En natuurlijk stelt de tussenkop van dit artikel ook nog de aangrijpende vraag: Wat zegt de Bijbel?

Blijkbaar is er sprake van een categorie artikelen die ‘blijf waakzaam’ wordt genoemd. Vreemd genoeg blijkt dat alle zaken die in dit korte artikel worden genoemd, volgens het Wachttorengenootschap al een profetische vervulling zouden hebben gehad. Dus, wat is het dan precies wat we zouden moeten verwachten door waakzaam te blijven uitzien?

Het is duidelijk dat het Besturende Lichaam ervoor heeft gekozen om de toekomst tegemoet te treden door zo min mogelijk aan de Schrift gebonden informatie te verstrekken en zich te presenteren als een autoriteit terwijl ze tegelijkertijd ook zo vaag mogelijk blijven over de exacte inhoud van de materie. Vandaar ook de volgende tekst:

‘Oorlogen.’ — Mattheüs 24:6.   ‘2022 was het jaar dat de gruwelen van oorlog terugkeerden naar Europa.’

Eigenlijk is de oorlog in Oekraïne al sinds 2014 aan de gang. Na de Anglo-georkestreerde staatsgreep in 2014 criminaliseerde het toen net nieuw geïnstalleerde marionettenregime in Kiev onmiddellijk het spreken van de Russische taal. Het oostelijke deel van Oekraïne is overwegend etnisch Russisch. De Russen in de oostelijke Donbas- en Lugansk-regio’s hebben zich afgescheiden en ervaren al ruim acht jaar de verschrikkingen van de oorlog – waarbij ze tot op dit moment onophoudelijk worden gebombardeerd. Meer dan 14.000 Russen werden toen al afgeslacht door de Oekraïense nazi-bataljons. Dus nee, de oorlog keerde in het jaar 2022 niet zomaar ineens terug naar Europa. Deze oorlog was namelijk al bijna tien jaar lang aan de gang, echter stond het Westen erop dat niemand hier aandacht aan zou schenken. Het is duidelijk dat het Wachttorengenootschap zich ook plichtsgetrouw heeft gehouden aan de heersende propagandarichtlijnen. Maar sinds dat de provocaties van de NAVO Rusland uiteindelijk hebben gedwongen om in te grijpen, is er ineens plotseling sprake van een oorlog – een oorlog waarvan we weten dat wanneer deze escaleert naar het volgende niveau, dat dit mogelijk kan leiden tot de vernietiging van de wereld. Blijft u wel waakzaam?

Door Mattheüs 24:6 te citeren impliceert het Wachttorengenootschap dat de oorlog in Oekraïne een vervulling betreft van de woorden van Jezus waarbij we zouden horen over ongeregeldheden en over berichten van oorlogen. En ik geloof dat dit simpelweg ook het geval is. Sterker nog: slechts een paar dagen voordat het Wachttorengenootschap hun artikeltje had geplaatst, publiceerde ik ook een artikel met de titel “Wat er binnenkort moet gebeuren” waarin ik suggereerde dat de berichten over oorlogen en de geruchten over nucleaire conflicten onderdeel uitmaken van het teken van Christus – het initiële aspect ervan.

Dat vormt echter wel een probleem voor het Wachttorengenootschap. Dat komt omdat de verontrustende berichten over oorlogen een voorbode zijn van een opstand tussen natiën die tegen natiën zullen opstaan en koninkrijken tegen koninkrijken. Jezus verklaarde: Want die dingen moeten eerst gebeuren, maar het einde zal niet meteen komen. (Lukas 21:9)

Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, is de fundamentele basisleerstelling van het Wachttorengenootschap dat de Eerste Wereldoorlog de profetie van Jezus over natie die tegen natie in opstand kwam zou hebben vervuld. Als dat waar zou zijn geweest, dan zouden de ongeregeldheden en berichten over oorlogen dus vóór het jaar 1914 moeten hebben plaatsgevonden. Het is dan ook heel erg duidelijk dat de profeten van Bethel zich helemaal niet bekommeren om dat soort lastige en in hun ogen onbelangrijke details.

Het volgende fragment uit hetzelfde artikel van het Wachttorengenootschap verkondigt dat apenpokken, polio en Covid-19 allemaal de apocalyptische pestilenties zouden voorstellen die de wereld in hun greep houden. Slechts een paar jaar geleden noemde het Wachttorengenootschap niet-overdraagbare levensstijlziekten zoals kanker, obesitas en hartaandoeningen nog als zijnde de vervulling van de profetie. (Zie ook het artikel: Het jaar 1914 van dichtbij bekeken deel 2/3)

Het meest flagrante is echter dat het volgende opsommingsteken uit het betreffende artikel de absurde bewering doet dat extreme weersomstandigheden de vervulling zouden zijn van datgene waar Jezus naar verwees als angstaanjagende dingen en grote tekenen uit de hemel:

‘Er zullen angstaanjagende dingen te zien zijn.’ — Lukas 21:11.   ‘Hittegolven, droogte, natuurbranden en overstromingen. De zomer van 2022 zal herinnerd worden vanwege de extreme weersomstandigheden die verwoesting hebben veroorzaakt, honderdduizenden levens hebben geëist en miljoenen mensen wereldwijd dakloos hebben gemaakt.’

Het lijkt nauwelijks nodig om erop te moeten wijzen dat hittegolven, droogtes en overstromingen deel uitmaken van de natuurlijke weerscyclus en dat al deze zaken al op aarde voorkomen sinds de hele geregistreerde menselijke geschiedenis – althans, sinds de zondvloed dan. In sommige delen van de aarde vormen moessonoverstromingen een vitaal onderdeel van de natuurlijke cyclus. Hoe angstaanjagend een tornado of bosbrand ook mag lijken, deze natuurlijke fenomenen vinden al duizenden jaren plaats en zijn absoluut niet ongewoon te noemen. Er moet ook worden opgemerkt dat deze zogenaamde natuurrampen ook door toedoen van de mens in de hand gewerkt kunnen worden. De bosbranden in Californië zijn bijvoorbeeld veel erger geworden omdat domme politici fatsoenlijk bosbeheer actief hebben verhinderd. Ook zijn overstromingen destructiever geworden omdat kortzichtige politici blijven weigeren om het onderhoud en de ontwikkeling van infrastructuur afdoende te financieren. De orkaan Sandy, die in 2012 New York overspoelde, had bijvoorbeeld kunnen worden voorkomen door middel van de bouw van zeepoorten om zo een verwoestende vloedgolf te kunnen beheersen. Burgemeester Bloomberg beweerde echter dat het aanhangende prijskaartje van een miljard dollar véél te duur was. De Orkaan Sandy veroorzaakte vervolgens $19.000.000.000 dollar aan schade.

De Tweede Wereldoorlog deed het ondenkbare — hij liet zijn voorganger in het niet verzinken door vele miljoenen mensen te doden. Enorme vliegdekschepen, praktisch drijvende steden, bevoeren de zeeën en stuurden gevechtsvliegtuigen de lucht in om dood en verderf te laten neerregenen op vijandelijke doelwitten. Onderzeeërs torpedeerden vijandelijke schepen en brachten ze tot zinken. En er werden atoombommen afgeworpen, die met elke vernietigende inslag duizenden levens opeisten! Precies zoals Jezus profeteerde, zijn er „vreselijke schouwspelen” geweest die kenmerkend zijn voor dit oorlogstijdperk. (w97 1/4 blz. 4-8)

Maar de echte vraag in deze kwestie is deze: zijn natuurlijke stormen, bosbranden en droogtes de daadwerkelijke vervulling van de bijbelse profetieën? Het Wachttorengenootschap zegt van niet, maar tegelijkertijd zeggen ze ook weer van wel. Tot voor kort beweerde het Wachttorengenootschap namelijk nog dat de angstaanjagende dingen en grote tekenen uit de hemel betrekking hadden op vliegende oorlogsmachines en dan met name de explosies van de twee atoombommen die Hiroshima en Nagasaki in de as legden. De torenhoge paddestoelwolken die de hemel in vuur en vlam hadden gezet, betreffen absoluut een angstaanjagend schouwspel om te zien.

Er moet ook worden opgemerkt dat Jezus in de betreffende context het volgende verklaarde: Ook zullen er angstaanjagende dingen te zien zijn en zullen er uit de hemel grote tekenen zijn. Indien orkanen, tornado’s, droogtes en bosbranden de angstaanjagende dingen zouden zijn die Jezus voorzei, wat zouden dan de grote tekenen kunnen zijn die in de hemel verschijnen, die deze angstaanjagende dingen vergezellen? Is dat de reden waarom het Wachttorengenootschap alleen bepaalde stukjes uit de Schrift in hun artikelen plaatst waardoor deze compleet uit hun verband worden gerukt? Wellicht zouden de zieners van Bethel op een dag wel op de eindtijdwagen van de evangelicalen kunnen springen waarbij ze profetische betekenissen vastplakken aan zons- of maansverduisteringen, bloedmanen, vliegende kometen, asteroïden en wat al niet meer.

Het artikel sluit af met de vraag: Wat zal het volgende jaar brengen?

Niemand kan met zekerheid zeggen wat er in 2023 zal gebeuren. Wat we wel weten is dat binnenkort Gods Koninkrijk, een regering van God in de hemel, zal ingrijpen op aarde. Die regering zal een eind maken aan de oorzaak van menselijk lijden en ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan.

Ik ben daar ook van overtuigd. Ik geloof dat Gods Koninkrijk binnenkort op een grootse wijze zal gaan ingrijpen in de aardse aangelegenheden. Hoe zal goddelijke interventie zich dan op aarde gaan manifesteren? Als ik zo brutaal mag zijn om op deze vraag antwoord te geven: Ik verwacht een oorlog op ongekende schaal. Ik verwacht pestilentiën die veel erger zullen zijn dan de Covid-griep die werd losgelaten als voorwendsel voor de massale uitrol van de dodelijke vaccins – pestilentiën die vele malen dodelijker zullen gaan zijn dan de apenpokken en polio ooit waren.

Voedseltekorten die worden veroorzaakt door de opzettelijke vernietiging van de op fossiele brandstoffen gebaseerde landbouw-, transport- en distributiesystemen zijn al aan de orde van de dag. We zouden ten aanzien van angstaanjagende dingen uit de hemel mogen verwachten dat deze zich zouden kunnen manifesteren in de vorm van hypersonische raketten, geladen met kernkoppen evenals kruisraketten en dodelijke drones. Misschien zouden er zelfs extreem moderne wapens ingezet kunnen worden die zijn gestationeerd in de ruimte. Wapens die we tot de dag van vandaag nog niet in actie hebben gezien of waar we zelfs nog nooit eerder van hebben gehoord. Wapens die vanuit de ruimte een spoor van vernietiging zouden kunnen laten regenen op de aarde. Ongetwijfeld zullen er ook angstaanjagende dingen worden ingezet die de hemel zullen verduisteren in de vorm van radioactieve paddestoelwolken. Heeft Jezus dan niet voorzegd dat de mensen zullen bezwijken van angst in afwachting van de verschrikkingen die over de wereld zullen komen?

Gezien het feit dat het Britse rijk oftewel het Britse imperium en hun CIA-tak al tientallen jaren in het geheim de UFO-hoax promoten, zouden we ook kunnen verwachten dat er een soort van gesimuleerde buitenaardse invasie vanuit de hemel zou kunnen gaan plaatsvinden die zal bijdragen aan de chaos en onrust die samenvalt met de ineenstorting van het in Londen gecentreerde wereldwijde financiële systeem.

Volgens de Bijbelse profetieën zullen de leiders van Gods volk tot het moment waarop Christus plotseling als een dief in de nacht zal arriveren, een valse komst van Christus hebben gepromoot – een valse parousia zogezegd. De promotors van dit bedrog doen zich naar de buitenwereld voor als profeten – of in ieder geval als vertolkers van bijbelse profetieën.

WEE DE DWAZE PROFETEN!

Zowel Jesaja als Ezechiël vergelijken hun werk met degenen die een indrukwekkende muur zouden bouwen die hun organisatorische autoriteit symboliseert. In het 13de hoofdstuk van Ezechiël verwijst Jehovah naar deze leiders van zijn volk als zijnde de “dwaze profeten”. Over hen zegt God het volgende: De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: ‘“Omdat jullie bedrog hebben gesproken en jullie visioenen een leugen zijn, ben ik tegen jullie”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah.’ Mijn hand is tegen de profeten met bedrieglijke visioenen die leugens voorspellen. Ze zullen niet horen bij de mensen die ik in vertrouwen neem, ze zullen niet worden opgeschreven in het register van het huis van Israël en ze zullen niet terugkomen in het land van Israël. Jullie zullen moeten weten dat ik de Soevereine Heer Jehovah ben. En dat allemaal omdat ze mijn volk op een dwaalspoor hebben gebracht door te zeggen: ‘Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. Als er een gammele scheidsmuur wordt gebouwd, bepleisteren ze die met witkalk.” (Ezechiël 13:8-10)

Het artikel “Een roerig jaar” betreft niets meer dan een trieste poging om nog een emmer verdunde witkalk tegen hun gammele 1914-bouwwerk te smijten om zodoende de vele barsten in hun zwakke muur wederom weg te pleisteren.

Wat het komende jaar betreft is de aansporing van het Wachttorengenootschap om vooral waakzaam te blijven desondanks toch nog een goed advies. Ik verwacht dat de huidige proxy-oorlog tussen de NAVO en Rusland een hete oorlog zal gaan worden. En wanneer dat eenmaal zal gaan gebeuren, dan zal daarmee ook duidelijk worden dat de hele 1914-doctrine een hele grote hoax was.

Ik heb tot nu toe de rol van Ezechiël gespeeld en ik heb dan ook het bijbehorende patroon gevolgd waarbij ik het Besturende Lichaam heb medegedeeld dat hun witgekalkte muur gedoemd is om om te vallen ter vervulling van deze profetie: Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. (Ezechiël 13:11)

Ik verwacht dat ik binnenkort in de gelegenheid zal worden gesteld om Jehovah’s retorische vraag na de ineenstorting aan hen voor te kunnen leggen: Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” (Ezechiël 13:12)