Dagtekst woensdag 9 maart 2022

God is liefde. — 1 Joh. 4:8.

Die eenvoudige woorden laten een fundamentele waarheid uitkomen: God, de Bron van leven, is ook de Bron van liefde. Jehovah houdt van ons! Door zijn liefde voelen we ons veilig, gelukkig en tevreden. Liefde tonen is voor christenen niet vrijblijvend. Het is een gebod (Matth. 22:37-40). Als je Jehovah goed kent, vind je het waarschijnlijk niet moeilijk het eerste gebod op te volgen. Jehovah is namelijk volmaakt. Hij geeft om je en is vriendelijk voor je. Maar misschien heb je wel moeite met het tweede gebod. Je broeders en zusters — de naasten die heel dicht bij je staan — zijn namelijk onvolmaakt. Ze kunnen soms dingen zeggen of doen die onattent of onvriendelijk op je overkomen. Jehovah wist dat we het daar moeilijk mee zouden hebben. Daarom gebruikte hij enkele Bijbelschrijvers om ons te leren waarom en hoe we elkaar moeten liefhebben. Een van hen was Johannes (1 Joh. 3:11, 12). w21.01 8 ¶1-2

De apostel Johannes had een hoop te zeggen over liefde. Wellicht kwam dit omdat Johannes de apostel was van wie Jezus met name hield. In zijn zelfde brief spoorde Johannes de broeders aan om elkaar lief te hebben, niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid. (1 Johannes 3:18)

bescheidenheidDe leiders van het Wachttorengenootschap worden beschouwd als orakels van God. Veel van de Jehovah’s Getuigen hangen aan hun lippen voor wat betreft elke uitspraak die ze doen en geloven dat ze daadwerkelijk onfeilbare bestuurders zijn die “levensreddende instructies” zullen geven. Gezien de verheven plek (afgoderij) die het Besturende Lichaam inneemt, beschikken ze tegelijkertijd ook over de gelegenheid om het soort liefde tentoon te spreiden die de apostel ook aanbeveelt. Jammer genoeg hebben ze hierin zwaar gefaald.

jongetje en moederVolgens de meest recente telling beschikt het Wachttorengenootschap over een computerdatabase waarin de namen staan opgeslagen van meer dan 20.000 bekende pedofielen. Dat betekent dus dat er hier minimaal sprake is van ruim 20 duizend slachtoffers van kindermisbruik. Dat is dan ook zonder enige twijfel het absolute minimum, aangezien er tot die groep ook een hoop kindermisbruikers behoren die meer dan 1 kind hebben misbruikt. Ook dient men rekening te houden met het feit dat er ook nog een significante groep kindermisbruikers is van wie hun misdaden nooit zijn gemeld, omdat slachtoffers dit bijvoorbeeld niet durven uit schaamte. We hebben het hier hoe dan ook over een enorme hoeveelheid misbruik.

Wachttoren ontmaskerdIndien het Besturende Lichaam daadwerkelijk liefde zou tonen, in plaats van er alleen maar over te praten, dan zouden ze hiervoor ook hun publieke verontschuldigingen aanbieden en dan zouden ze de betrokken slachtoffers die werden gedwongen om in stilte te lijden ook proberen te compenseren. Sommige van deze slachtoffers van seksueel misbruik kregen zelfs steekpenningen aangeboden van het Wachttorengenootschap om maar vooral te zwijgen over wat hen werd aangedaan. (Buitengerechtelijke schikkingen met juridische spreekverboden komen feitelijk neer op niets anders dan het aanbieden van steekpenningen om daarmee het stilzwijgen van de betrokken slachtoffers af te kopen.)

Tot nu toe heeft ook de God van de liefde gezwegen in deze kwestie. Dat zal echter niet voor altijd zo blijven. Jehovah geeft enorm veel om de kwetsbare lammeren die zo verschrikkelijk hebben geleden en die dubbel slachtoffer zijn geworden van het harteloze beleid van het Wachttorengenootschap dat vooral gericht is op stilzwijgen. Laat het Besturende Lichaam daarom maar zoveel over liefde praten als ze zelf willen. Het is dan ook niets meer dan dat. Het zijn alleen maar woorden. Wanneer Jehovah eenmaal begint te spreken, hebben ze geen andere keus meer dan hun smoel dicht te houden en naar Hem te luisteren.

“Lang heb ik me stilgehouden.

Ik zweeg en hield me in.

Als een barende vrouw

zal ik kreunen, hijgen en zuchten tegelijk…

Wie op gesneden beelden vertrouwen, wie tegen metalen beelden zeggen:

‘Jullie zijn onze goden’, zullen zich vol schaamte moeten terugtrekken.

Doven, luister!

Blinden, kijk en zie!

Wie is blind behalve mijn dienaar,

zo doof als de boodschapper die ik stuur?

Wie is zo blind als degene die beloond is,

zo blind als de dienaar van Jehovah?

Je ziet veel maar je let niet op.

Je oren zijn open maar je luistert niet.”

Jesaja 42:14, Jesaja 42:17-20