Dagtekst maandag 14 maart 2022

Er zal een opstanding zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. — Hand. 24:15.

Krijgt iedereen die is opgewekt persoonlijk onderwijs, zoals dat nu gebeurt bij onze Bijbelstudies? Zullen de nieuwelingen aan gemeenten worden toegewezen en opgeleid worden om degenen te onderwijzen die na hen worden opgewekt? Dat zullen we moeten afwachten. Maar we weten wel dat tegen het einde van Christus’ duizendjarige regering ‘de aarde beslist vervuld zal zijn van de kennis van Jehovah’ (Jes. 11:9). Die duizend jaar zal echt een drukke maar leuke tijd zijn! Tijdens de duizendjarige regering van Christus zullen alle kinderen van Jehovah op aarde dingen moeten veranderen om hem blij te maken. Daardoor zullen ze echt met de mensen die worden opgewekt kunnen meeleven als ze hen helpen tegen verkeerde neigingen te vechten en naar Jehovah’s normen te leven (1 Petr. 3:8). Ongetwijfeld zullen degenen die weer tot leven komen zich aangetrokken voelen tot Jehovah’s nederige aanbidders, die ook ‘aan [hun] eigen redding werken’ (Fil. 2:12). w20.08 16 ¶6-7

Sommige mensen kunnen zich geen voorstelling maken van hoe God in staat is om miljarden mensen weer tot leven te kunnen wekken. Moderne technologie zou ons hierbij een handje kunnen helpen om dit te kunnen begrijpen. De wetenschap heeft de fundamentele bouwstenen van het leven ontdekt, namelijk de genen. Genen bevatten alle blauwdrukken voor de constructie van elk uniek individu. Haarkleur, lengte, karakter, kortom alles. Uiteraard is Jehovah God degene die dit allemaal zelf heeft ontworpen. God is daarnaast ook prima in staat om zich de volledige genetische samenstelling van elke persoon te kunnen herinneren. Vergeet niet dat God namen heeft voor alle sterren, en er bestaan biljoenen en nogmaals biljoenen sterren in het universum. Het is dus ook niet zo dat God een beperkt geheugen heeft, zoals wel het geval is bij elektronische apparaten die wij mensen gebruiken.

En net zoals wij in staat zijn om iemand op video te kunnen opnemen, zo kan God de ervaringen en herinneringen van iedereen onthouden, zelfs wanneer wij die zelf zouden kunnen vergeten. Het is voor God dus geen enkel probleem om elke ziel die ooit heeft geleefd te reconstrueren, zodat ze zich bewust kunnen zijn van zichzelf als de persoon die eerder heeft geleefd en die in staat is om anderen te kunnen herkennen die ze in dit leven hebben gekend.