“HET UUR VAN BEPROEVING DAT OVER DE HELE BEWOONDE AARDE KOMT”

Dagtekst zaterdag 8 januari 2022

Leer mij uw voorschriften. — Ps. 119:68.

Als je iemand Bijbelstudie geeft, leer je hem iets over Gods wetten en krijgt hij daar zelfs respect voor. Maar zal hij Jehovah dan gaan gehoorzamen uit liefde voor hem als persoon? Bedenk dat Eva en ook Adam Gods wet kenden maar niet echt liefde hadden voor de Wetgever (Gen. 3:1-6). Je moet dus meer doen dan anderen leren wat Gods rechtvaardige vereisten en normen zijn. Jehovah’s vereisten en normen zijn aantrekkelijk en mooi (Ps. 119:97, 111, 112). Maar mensen gaan dat misschien pas zien als ze ook Jehovah’s liefde achter die wetten zien. Als je met iemand studeert, is het goed hem te vragen: ‘Waarom denk je dat God zijn aanbidders vraagt om dit te doen of niet te doen? Wat vertelt dat je over hem als persoon?’ Als je hem helpt over Jehovah na te denken en echte liefde voor zijn verheven naam te ontwikkelen, zul je eerder zijn hart bereiken. Hij zal dan niet alleen van de wetten gaan houden maar ook van de Wetgever. Hij zal groeien in geloof en voorbereid worden op vurige beproevingen die nog gaan komen (1 Kor. 3:12-15). w20.06 10 ¶10-11

Ja, dat klopt inderdaad. We moeten een sterk geloof bezitten om de aankomende ‘vurige beproevingen’ te kunnen doorstaan. Wat zou er dan allemaal kunnen komen kijken bij dergelijke beproevingen? Tot de symbolische gemeente in Filadelfia zei Jezus het volgende: Omdat je het woord over mijn volharding hebt nageleefd, zal ik jou beschermen in het uur van beproeving, dat over de hele bewoonde aarde moet komen om hen die op aarde wonen, op de proef te stellen. Ik kom vlug. Blijf vasthouden aan wat je hebt, zodat niemand je je kroon afneemt. (Openbaring 3:10-11)

Wat betekent dan precies “het uur van beproeving” dat over de gehele bewoonde aarde komt? In het 17de hoofdstuk van Openbaring krijgen we een visioen gepresenteerd van een zevenkoppig scharlakenrood beest dat uit een duistere afgrond tevoorschijn komt en boven op dit beest zit de hoer van Babylon die dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus. (Openbaring 17:6)

Johannes onthulde verder ook nog dat het scharlakenrode beest zelf een achtste koning is die voortkomt uit de eerdere zeven, echter zal deze achtste koning toestemming krijgen om gedurende slechts “één enkel uur” te regeren. De mensheid zal worden beproefd en geoordeeld gedurende het enkele uur dat het beest regeert. De meeste mensen die tijdens deze periode zullen leven, zullen deze beproeving niet doorstaan. Openbaring verklaart: “…En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn. (Openbaring 17:8)

Even ter bevestiging: de bewoners van de aarde waren bij lange na niet verbaasd toen destijds de machteloze Volkenbond in 1939 zonder enige noemenswaardige poespas werd opgeheven aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en vervolgens aan het einde van de oorlog ook weer werd vervangen door de Verenigde Naties. De Verenigde Staten, de machtigste natie ter wereld, was toen overigens niet eens lid van deze Volkenbond. De Volkenbond was een machteloze instelling. Evenmin betrof de periode van zes jaar waarin er helemaal geen Volkenbond was, de profetische periode waarin het beest “niet is”, noch was de oprichting van de Verenigde Naties de periode wanneer het beest “toch aanwezig zal zijn”.

Nathan Knorr

Het is echter fascinerend om te zien dat het Wachttorengenootschap beweert dat hun eigen zieners tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden hebben onderscheidden dat het beest “niet is”. Tot op de dag van vandaag verwondert het Wachttorengenootschap zich nog steeds over de profetische bekwaamheid die Nathan Knorr demonstreerde toen hij in het jaar 1942 een congreslezing hield met de titel: Vrede — Is hij van blijvende duur? (Wachttoren 15/15/2 paragraaf 6-7)

De toen net nieuwe president van het Wachttorengenootschap deed de gewaagde voorspelling dat de oorlog die toen woedde niet rechtstreeks zou uitmonden in Armageddon. Er zou namelijk eerst nog een periode van vrede volgen wanneer het scharlakengekleurde beest uit de afgrond zou komen.

Het lijkt er absoluut op dat het Wachttorengenootschap hierin gelijk had. Het moge inderdaad duidelijk zijn dat de Tweede Wereldoorlog niet in Armageddon overging en ook dat er daarna nog een lange periode van relatieve vrede heeft plaatsgevonden. Alleen kan het onmogelijk waar zijn dat de achtste koning begonnen zou zijn met regeren. Hoe kunnen we dit dan weten?UN logo Om te beginnen zijn de Verenigde Naties, net als zijn voorganger de Volkenbond, een machteloze instelling. De Verenigde Naties kunnen op dit moment geen enkele vorm van autoriteit afdwingen bij de machtigste naties op deze aarde. Het is dan ook onzinnig om te veronderstellen dat de mensen verbaasd zouden zijn over het vermogen van de Verenigde Naties om toch weer ‘aanwezig’ te zijn.

Ten tweede, waarom zou de God van rechtvaardigheid en gerechtigheid iemand veroordelen tot de eeuwige dood, omdat deze persoon op een bepaald moment in het verleden wellicht bewondering had voor de Verenigde Naties? Dit slaat namelijk helemaal nergens op.

De apostel Paulus waarschuwde ons van tevoren voor de aanwezigheid van een zogenoemde ‘mens van wetteloosheid’ die met apostolische autoriteit een nep-parousia (Tweede Komst van Christus) zou gaan verkondigen. (“of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn.”) Deze profetische mens van wetteloosheid zou door middel van een werk van Satan bekrachtigd worden met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, (2 Thessalonicenzen 2:9)

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in het jaar 1914 betrof zo’n krachtig soort werk van Satan om daarmee de basis te leggen voor de misleiding waarbij de doordachte chronologie kon worden geïmplementeerd die bedoeld is om het jaar te markeren waarin het Koninkrijk volgens het Wachttorengenootschap vermoedelijk begon te regeren. En vergis u niet: Satan is wel degelijk in staat om de uitbraak van een (wereld)oorlog in gang te zetten! De voorspelling van Knorr, dat er een internationale organisatie zou komen die de Volkenbond zou vervangen, was absoluut een leugenachtig teken en ook een wonder, waarvan de betovering zijn uitwerking heeft gehad op de vele Jehovah’s Getuigen.

Nee, het Wachttorengenootschap heeft het helemaal mis. Deze werking van Satan is bedoeld om ons te verblinden voor de authentieke Tweede Komst van Christus evenals de complete ineenstorting van de huidige beschaving. Het plotselinge schokkende einde van de beschaving zal op dat ogenblik namelijk ieders volledige aandacht gaan krijgen. Pas dan zullen we in staat blijken te zijn om onze werkelijke positie vast te kunnen stellen in relatie tot de vervulling van de Bijbelse profetie.

Dan, wanneer het licht van de hemellichamen zal uitdoven en wanneer elke bergachtige organisatie op zijn grondvesten zal worden geschud, pas dan zal het beest “dat was niet meer zijn”. Dan zullen we pas weten dat het beest nog aanwezig zal zijn en dat het uur van de beproeving over de gehele aarde dan pas zal gaan beginnen.

Laten we er daarom dan ook voor zorgen dat we in ieder geval Gods geboden als een kostbare schat bewaren en dat we ons geloof opbouwen en versterken. En dan bedoelen we hier uiteraard niet het opbouwen van geloof in de veronderstelde rechtschapenheid van het Besturende Lichaam, maar wel het bouwen en versterken van ons geloof in Jehovah en Jezus Christus. Alleen dan zullen we de geestelijke kracht bezitten om als overwinnaar uit de strijd te komen tijdens het uur van beproeving dat over de gehele aarde komt.