DE KONING VAN HET NOORDEN IN DE TIJD VAN HET EINDE


Dagtekst donderdag 6 januari 2022

Hij zal ook het Sieraadland binnentrekken. — Dan. 11:41.

Dat land was vooral mooi omdat daar de ware aanbidding plaatsvond. Sinds Pinksteren 33 is het ‘land’ geen specifieke locatie op aarde. Dat kan ook niet, want Jehovah’s volk is over de hele aarde verspreid. Het Sieraadland is in deze tijd het figuurlijke domein van Jehovah’s volk: activiteiten zoals hun aanbidding van Jehovah op de vergaderingen en de velddienst. In de laatste dagen is de koning van het noorden meerdere keren het Sieraadland binnengetrokken. Nazi-Duitsland trok bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog het Sieraadland binnen door Gods aanbidders te vervolgen en te doden. En toen na de Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Unie koning van het noorden werd, trok die koning het Sieraadland binnen door Gods volk te vervolgen en te verbannen. w20.05 13 ¶7-8

Nogmaals, in sommige opzichten toont het Wachttorengenootschap een opmerkelijke mate van inzicht, zoals bij het identificeren van het Sieraadland in de tijd van het einde. Ze identificeren het Sieraadland namelijk als het christelijke rijk en dus niet als zijnde het letterlijke land Israël. Echter blijft het daar dan ook bij.

Het probleem zit hem namelijk in het feit dat het Wachttorengenootschap de leugen heeft omarmd dat de tijd van het einde in het jaar 1914 begonnen zou zijn. Vanwege deze diepgewortelde fout, bezitten ze daarom ook geen nauwkeurig referentiepunt. Alles is daardoor compleet vervormd. Ze gebruiken voor zichzelf een kompas dat niet naar het noorden wijst. En uiteraard zijn de Jehovah’s Getuigen hierdoor ook niet in staat om zich überhaupt voor te kunnen stellen dat het Besturende Lichaam het op zo’n cruciaal onderdeel zo ontzettend bij het verkeerde eind zou kunnen hebben. Helaas blijkt dat ze er wel degelijk naast zitten.

Net zoals het feit dat het Wachttorengenootschap in zijn hele bestaan nog nooit vooruit heeft gewezen naar de parousia (Tweede Komst van Christus) als een toekomstige gebeurtenis, (oorspronkelijk werd namelijk aangenomen dat de parousia al in het jaar 1874 begonnen zou zijn), zo leerde het Wachttorengenootschap ook dat de tijd van het einde een gebeurtenis is die al een hele lange tijd onophoudelijk voortduurt. Oorspronkelijk leerde Russell zijn Bijbelonderzoekers dat de tijd van het einde in het jaar 1799 was begonnen. Op dit moment onderwijst het Wachttorengenootschap dat we ons nu bevinden in “het laatste gedeelte van de laatste dagen, het laatste gedeelte van het laatste gedeelte van de laatste dagen, kort voor de laatste dag van de laatste dagen.” Het wachttorengenootschap leert dat we ‘diep, heel erg diep in de tijd van het einde’ leven. Inderdaad, steeds dieper en dieper.

Wanneer mensen iets horen dat keer op keer wordt herhaald en wat ook nog eens wordt gepresenteerd als een vaststaand feit uit de monden van degenen die geacht worden experts te zijn op een bepaald gebied, hebben ze de neiging om hun woorden zonder het stellen van verdere vragen klakkeloos aan te nemen. Dat is dan ook het geval met betrekking tot alles wat met het jaar 1914 te maken heeft.

Ik heb onlangs een deel van de jaarvergadering van 2021 bekeken op JW Broadcast. In de openingstoespraak van Mark Sanderson van het Besturende Lichaam, verklaarde hij op luchtige toon dat het Besturende Lichaam precies weet wanneer Armageddon zal komen. Het antwoord was: “precies op tijd.” Dat komt omdat God de exacte dag en het exacte uur weet waarop Hij Armageddon zal laten uitbreken. Dat is dan ook absoluut waar. God is alwetend. Sanderson trok namelijk de conclusie dat Jezus het had over Armageddon toen hij in Mattheüs 24:36 zei: Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader. Om hun eigen complete blindheid aan te tonen, dient u enkel en alleen maar het volgende vers (37) eens te lezen, waar staat geschreven: De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach.

Jezus sprak hier dus duidelijk niet over het niet weten van de dag en het uur waarop Armageddon zou plaatsvinden. Jezus had het hier namelijk over de parousia, oftewel de Tweede Komst van Christus. Jezus ging hier ook nog verder met het beschrijven van een scheidingswerk dat zal gaan plaatsvinden tijdens het besluit, ook wel ‘de oogst’ genoemd: Er zullen dan twee mannen op het veld zijn. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen graan malen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. (Mattheüs 24:40-42)

Zelfs de volken van de wereld zullen de nabijheid van het einde van de wereld duidelijk gaan waarnemen gedurende de tijd van het einde. Jezus zei namelijk dat de mensen dan zouden flauwvallen van angst in afwachting van de dingen die over de wereld komen. Nee, de komst van de Heer zal niet plaatsvinden op de plaats die Armageddon wordt genoemd. De komst van Jezus zal het oordeel over de mensheid inluiden, die zal beginnen bij het huis van God en het Sieraadland. Dat is dan ook de reden waarom Jezus, toen hij de illustratie van de getrouwe en de slechte slaven besloot door het volgende te verklaren: Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als degenen die ontrouw zijn. (Lukas 12:46)

Het Besturende Lichaam heeft overduidelijk geen flauw benul over wanneer de Meester precies komt. Ze beweren namelijk dat hij al 108 jaar geleden was gekomen!

Wat betreft de koning van het noorden die het Sieraadland binnenvalt: We weten dat aangezien de tijd van het einde op dit moment nog steeds niet is begonnen, dat deze koning van het noorden op dit moment dus ook nog niet de wereld heeft overspoeld. Echter kunnen we zeker zijn van één ding: het zal alomvattend blijken te zijn.

Het achtste hoofdstuk van Daniël gaat hier dan ook dieper op in. Dat specifieke aspect van Daniëls profetie onthult dat er in de tijd van het einde iemand zal opstaan die er meedogenloos uitziet en die de koning van het noorden zal zijn: Hij zal op een bijzondere manier verwoesting aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat. In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. Hij zal zelfs opstaan tegen de Vorst der vorsten, maar hij zal gebroken worden zonder mensenhand. (Daniël 8:24-25)

Hoe zal deze koning dan gebruik gaan maken van sluwheid en bedrog om daarmee op een bijzondere manier verwoesting aan te richten? Dit zal ongetwijfeld gaan plaatsvinden door het gehele huidige systeem ineen te laten storten. Zelfs wanneer er sprake zal zijn van een oorlog en van een vernietiging door middel van bommen en kogels, kan het met schulden opgeblazen financiële systeem op geen enkele manier overeind blijven staan en niet ineenstorten. Er is een oud gezegde dat geld de wereld laat draaien (money makes the world go round). Dat axioma klopt. Welnu, wat zou er dan gaan gebeuren wanneer er op een bepaald moment helemaal geen geld meer is, of als er zoveel geld in het systeem is gepompt dat het geld op een bepaald ogenblik compleet waardeloos is geworden (hyperinflatie)?

Wie is dan de koning van het noorden in de tijd van het einde? Tot op het huidige moment was dit het Britse Rijk, die doorgaans beter bekend staan als ‘de globalisten’. (Het Britse Rijk was namelijk de uitvinder van het globalisme) Dat Britse Rijk, met zijn hoofdkwartier in Londen, oefent controle uit over alle financiële en monetaire systemen ter wereld. Zodra het Britse Rijk besluit om de stekker eruit te trekken en het hele systeem in elkaar te laten storten, waardoor alle huidige machtige miljardairs en miljonairs evenals alle nationale politieke leiders te gronde zullen worden gericht, kunnen we ook verwachten dat de natiën van deze wereld economisch failliet zullen worden verklaard en onder curatele zullen worden gesteld en dat ze daarmee ook hun volledige nationale soevereiniteit zullen moeten gaan overgedragen aan de Verenigde Naties. Er zal dan vervolgens een bankiersdictatuur worden opgelegd aan wat er dan nog van de mensheid over is, in de vorm van een communistische wereldregering.