Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel bevat het commentaar op de dagtekst van 2 januari 2022.

Dagtekst zondag 2 januari 2022

Het werd de sprinkhanen niet toegestaan om hen te doden, maar wel om hen vijf maanden lang te pijnigen. — Openb. 9:5.

Die profetie beschrijft een zwerm sprinkhanen met een mensengezicht en ‘iets dat leek op een gouden kroon’ op hun kop (Openb. 9:7). Gedurende ‘vijf maanden’, de gemiddelde levensduur van een sprinkhaan, pijnigen ze ‘de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben’ — vijanden van God (Openb. 9:4). Dat lijkt inderdaad een beschrijving te zijn van Jehovah’s gezalfde aanbidders. Zij maken moedig Gods oordelen tegen deze slechte wereld bekend en geven degenen die de kant van deze wereld kiezen een heel ongemakkelijk gevoel. De sprinkhanen uit Joël 2:7-9 zijn niet dezelfde als de sprinkhanen uit Openbaring. In de Bijbel is het niet ongebruikelijk dat een symbool in de ene setting iets anders betekent dan in de andere. Zo wordt in Openbaring 5:5 Jezus ‘de Leeuw uit de stam Juda’ genoemd, terwijl in 1 Petrus 5:8 de Duivel wordt beschreven ‘als een brullende leeuw’. w20.04 3 ¶8; 5 ¶10

Het is echt om gek van te worden. Aan de ene kant toont het Wachttorengenootschap een diepgaand inzicht en onderscheidingsvermogen. Aan de andere kant zijn ze ook als een stel dronken zeelieden die uit de kroeg komen strompelen. Laten we beginnen met het inzicht: Het boek Openbaring beschrijft de bizarre sprinkhanen als volgt: De sprinkhanen zagen eruit als paarden die zijn toegerust voor de strijd. Op hun kop was iets dat leek op een gouden kroon, en hun gezicht was als een mensengezicht. Hun haar was als het haar van een vrouw. Hun tanden waren als die van leeuwen en ze hadden borstschilden als ijzeren borstschilden. (Openbaring 9:7-9)

De gouden kronen geven aan dat de dragers van deze kronen deel uitmaken van het Koninkrijk. Daarnaast betekent het haar als dat van vrouwen een symbolisering van het feit dat ze onderdeel uitmaken van de bruid van Christus. Het Wachttorengenootschap zit op een soort van het juiste spoor. Echter blijkt tegelijkertijd ook dat omdat ze de vervulling verbinden aan het verleden, namelijk het jaar 1914, ze er onomstotelijk voor hebben gezorgd dat, net zoals bij vrijwel alle andere profetieën, ze ook deze profetie betekenisloos hebben gemaakt.

Als bewijs van hun geestelijke dronkenschap beweert het Wachttorengenootschap dat het predikingswerk van Jehovah’s Getuigen de mensen zo vreselijk kwelt dat deze mensen er liever voor zouden kiezen om te sterven om zodoende aan deze boodschap te kunnen ontsnappen. De verzen 5 en 6 zeggen immers: Het werd de sprinkhanen niet toegestaan om hen te doden, maar wel om hen vijf maanden lang te pijnigen. Hun pijn was als de pijn van iemand die door een schorpioen is gestoken. In die tijd zullen de mensen de dood zoeken maar hem niet vinden. Ze zullen willen sterven maar de dood zal van hen wegvluchten. (Openbaring 9:5-6)

Het is inderdaad waar dat veel huisbewoners Jehovah’s Getuigen beschouwen als een vervelend soort ongedierte. Echter is het tegelijkertijd ook absurd om te veronderstellen dat de boodschap van het Wachttorengenootschap zo verontrustend zou zijn dat mensen liever zouden willen sterven om zodoende aan de angel van de veroordeling te ontsnappen. Bovendien heeft het Wachttorengenootschap ervoor gezorgd dat deze boodschap de afgelopen decennia flink is afgezwakt. Waar is die angel dan? Dit geldt des te meer nu het Wachttorengenootschap de openbare bediening heeft stilgelegd. Zou u zichzelf oprecht kunnen voorstellen dat wanneer iemand een geschreven brief ontvangt via de post, samen met een klein traktaatje waarin reclame wordt gemaakt voor het paradijs, vergezeld van een uitnodiging om eens een bezoek te brengen aan de website JW.org, dat de ontvanger van deze boodschap daarmee zou worden gedreven tot zelfmoord? Die gedachte is dan ook compleet gestoord! We zien hierin nogmaals een duidelijk bewijs dat Jehovah er werkelijk voor heeft gezorgd dat Hij een geest van diepe slaap heeft uitgestort over de hoofden van de visionairs en de profeten van zijn eigen volk. (Jesaja 29:10)

Wat deze visionairs echter niet kunnen zien, en wat ze zelfs weigeren om te zien, is dat Christus op dit moment nog steeds niet is gekomen. De parousia (Tweede Komst van Christus) is nog niet begonnen. Er bestaat niet zoiets als een onzichtbare parousia. Bovendien weigert het Besturende Lichaam ook nog eens om te begrijpen wat het 666 merkteken van het beest precies betekent. Ze beweren namelijk dat mensen al in het jaar 1922 het teken van verdoemenis begonnen te ontvangen! Nee echt… serieus! En omdat deze profetische sprinkhanen alleen degenen zullen steken die het merkteken van het beest hebben, is het Wachttorengenootschap dus genoodzaakt om te beweren dat de prediking van Jehovah’s Getuigen de mensen dusdanig kwelt dat ze hierdoor zouden wensen om liever te sterven. En Jehovah’s Getuigen nemen deze kletspraat ook nog eens massaal als zoete koek aan, alsof dit het zuivere woord van Jehovah God is!

Hier is iets om eens over na te denken. Geen enkel mens heeft ooit de volledige mate van Jehovah’s heilige geest op zich gehad, op één man na, namelijk Jezus Christus. En toen hij nog op aarde rondliep, verrichtte Jezus allerlei wonderen. En de bediening van Jezus was er een van vrede en verzoening. Zodra Jezus weer terugkeert, zal hij terugkomen met het zwaard. Niemand heeft nog ooit de Christus ervaren in de hoedanigheid van een Koning die eveneens als een strijder optreedt. Dit zal dan ook absoluut een vreesinboezemend tafereel zijn.

Zijn eerste taak zal zijn om oorlog te voeren tegen de afvalligen door middel van het lange zwaard uit zijn mond. Jezus zal hen ter dood brengen. Degenen die Jezus wel goedkeurt, zullen in de juiste mate worden gecorrigeerd en vervolgens zullen zij worden verheven en zullen zij hun kronen ontvangen. De reden waarom deze profetische sprinkhanen menselijke gezichten hebben, is omdat het overblijfsel van de vrouw op dat moment zal worden verzegeld en ze hun kronen zullen ontvangen terwijl ze zelf op dat moment nog in het vlees zullen zijn; vandaar ook dat ze in de profetie worden afgebeeld met menselijke gezichten. Op dit moment heeft nog geen enkele van hen hun kroon al in ontvangst genomen.

Christus wordt ookwel Abaddon genoemd, wat de vernietiger of beëindiger betekent. Het is zijn missie om al Gods vijanden te vernietigen. Pas nadat hij zichzelf zal hebben geopenbaard aan de uitverkorenen, zullen ze net zo machtig worden als Christus zelf, waarna ze uit de afgrond zullen worden losgelaten om vervolgens de verdoemden te gaan kwellen. Het zal een totale oorlog zijn: het Koninkrijk van Christus dat zal gaan strijden tegen het Beest en al zijn volgelingen.

De stekende sprinkhanen zullen tanden hebben als die van leeuwen, omdat ze op dat moment doordrenkt zullen zijn met de geest van de Leeuw uit de stam van Juda. Micha verwijst dan ook naar dit fenomeen: Zij die van Jakob overblijven, zullen onder de naties, te midden van vele volken, als een leeuw zijn onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder schaapskudden, die binnendringt, aanvalt en verscheurt. En er is niemand die ze redt. Je hand zal zich verheffen boven je tegenstanders en al je vijanden zullen worden vernietigd.’ (Micha 5:8-9)