MEDEDELING NEDERLANDSE VERTALER:

Geachte lezers van e-Watchman.nl,

Tot eind november 2021 werden de commentaren op de dagtekst van het Wachttorengenootschap altijd gepubliceerd op de Engelstalige website e-Watchman.com. De auteur, Robert King, heeft vervolgens besloten om deze specifieke rubriek onder te brengen op het nieuwe Engelstalige forum: e-watchman-forum.com

Op dit nieuwe forum is meer ruimte voor discussies en inbreng van bezoekers. Men dient zich wel eerst te registreren alvorens men in staat zal zijn om daar berichten te kunnen plaatsen. Er werden voorheen namelijk dusdanig veel berichten geplaatst onder alle artikelen dat dit ten koste ging van de algehele overzichtelijkheid. Het nieuwe forum is opgedeeld in diverse rubrieken die bedoeld zijn om juist dit overzicht te bewaren zodat bezoekers beter in staat zijn om de informatie te kunnen vinden waar ze naar opzoek zijn.

Op het nieuwe forum worden kortere artikelen geplaatst die betrekking hebben op de dagtekst van Jehovah’s Getuigen, evenals artikelen die vallen onder de noemer “Inzicht in de Schrift”. Ondanks het feit dat deze artikelen korter zullen zijn dan u normaal gewend bent, zullen deze artikelen daarentegen wel met grotere regelmaat worden gepubliceerd.

In de afgelopen maand december heb ik als vertaler helaas niet genoeg tijd gehad om ook alle artikelen te vertalen die in die maand werden gepubliceerd op het nieuwe forum. Ik zal bij dezen alsnog een inhaalslag gaan maken door al deze artikelen alsnog te vertalen en te publiceren op de Nederlandstalige website e-Watchman.nl.

Omdat deze artikelen korter zijn dan de reguliere artikelen zal ik deze gegroepeerd samenvoegen om zo het overzicht enigszins te bewaren.

Onder deze mededeling kunt u alvast deel 1 lezen van de aankomende reeks artikelen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u eventueel ook een commentaar achterlaten onderaan deze pagina.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga

Belangrijke informatie:

indien u een commentaar wilt achterlaten onderaan een artikel dan kunt u dit volledig anoniem doen. Wanneer u een commentaar schrijft dan zijn er 3 velden die u in kunt vullen voordat het commentaar definitief op de website wordt geplaatst.

Naam: de naam die u hier invult is ook zichtbaar voor anderen. Houd hier rekening mee indien u liever anoniem wenst te blijven. U hoeft hier natuurlijk niet uw echte naam in te vullen. Dit mag ook een verzonnen naam of een alias zijn.

Email: Het emailadres dat u hier invult is niet zichtbaar voor anderen. Alleen de beheerder van deze website kan uw emailadres zien. Uiteraard zal uw emailadres nooit met anderen worden gedeeld waardoor uw anonimiteit te allen tijde gewaarborgd blijft.

Website URL: In dit vakje kunt u eventueel uw eigen website-adres invullen indien u een eigen website heeft, maar u kunt dit vakje ook gewoon leeg laten. Het invullen van dit veld is dan ook niet verplicht om een bericht te kunnen plaatsen. 

Onderaan deze mededeling kunt u dus alvast de artikelen terugvinden die werden gepubliceerd vanaf 29 november 2021 tot en met 9 december 2021. 

Dagtekst maandag 29 november 2021

Ik bekende mijn zonde aan u, ik bedekte mijn fout niet. En u vergaf mijn fouten en zonden. — Ps. 32:5.

Je laat zien dat je Jehovah’s vergeving waardeert door erom te bidden, correctie te aanvaarden en je best te doen om niet in herhaling te vallen. Met die stappen zul je weer innerlijke rust krijgen. Het is echt opbouwend te weten wat de psalmist zei: ‘Jehovah is dicht bij mensen met een gebroken hart, hij redt personen met een verbrijzelde geest’ (Ps. 34:18). Naarmate het einde van de laatste dagen dichterbij komt, nemen de redenen voor bezorgdheid waarschijnlijk alleen maar toe. Als je je zorgen maakt, aarzel dan niet om Jehovah’s hulp te zoeken. Bestudeer ijverig de Bijbel. Leer van het voorbeeld van Hanna, Paulus en David. Vraag je hemelse Vader of hij je wil helpen inzien wat de oorzaak is van je zorgen (Ps. 139:23). Laat hem je last dragen, vooral als je er weinig of geen controle over hebt. Als je dat doet, kun je hetzelfde ervaren als de psalmist, die voor Jehovah zong: ‘Als ik door zorgen werd overstelpt, troostte en kalmeerde u mij’ (Ps. 94:19). w20.02 24 ¶17; 25 ¶20-21

Het zal ongetwijfeld zo zijn dat iedereen zijn of haar eigen tekortkomingen bij zichzelf herkent en dat we ons daarnaast ook bewust zijn van het feit dat we Gods genade en vergeving nodig hebben. Hoewel het bovenstaande geldt voor individuele christenen, geldt het bovenstaande absoluut ook voor organisaties. Organisaties maken namelijk ook fouten en wijken ook af. Deze organisaties dienen daarom eveneens te zoeken naar vergeving. De paus heeft bijvoorbeeld onlangs richting miljoenen katholieken publiekelijk opgebiecht dat de kerk als organisatie nalatig en medeplichtig is geweest aan het verbergen van veelvoorkomende gevallen van pedofilie en kindermisbruik onder katholieke priesters. Wanneer we dit weten, dan zouden Jehovah’s Getuigen zichzelf ook de vraag mogen stellen waarom hun eigen Besturende Lichaam nog nooit publiekelijk heeft toegegeven dat hun beleid omtrent kindermisbruik eveneens heeft geleid tot onnoemelijk veel schade en leed.

Toen Jehovah Jeruzalem verwoestte en de overgebleven Joden liet afvoeren richting Babylon, beleed Daniël niet zijn eigen persoonlijke zonde, maar tekende hij in zijn boekrol de schuldbekentenis op voor de gehele natie. In het negende hoofdstuk van Daniël nam de profeet bijvoorbeeld ook zichzelf op toen hij tot God zei: O Jehovah, ware God, grote en ontzagwekkende God, u houdt u aan uw verbond en toont loyale liefde voor iedereen die van u houdt en uw geboden naleeft. We hebben gezondigd, gedaan wat verkeerd was en slecht gehandeld, en we zijn in opstand gekomen. We zijn van uw geboden en uw bepalingen afgeweken. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam hebben gesproken tot onze koningen, onze vorsten, onze voorouders en het hele volk. (Daniël 9:4-6)

Jazeker, organisaties zijn wel degelijk in staat om te zondigen en om God te krenken en te beledigen, waardoor ze ook Gods oordeel over zichzelf zouden kunnen afroepen. Wanneer we het dan hebben over de Wachttoren-organisatie, die zichzelf graag profileert als de voorvechter van de enige echte Bijbelse waarheid, dan moeten we helaas constateren dat er geen enkele andere organisatie op aarde is die zoveel smaad heeft gebracht op de naam van God. We kunnen er daarom ook zeker van zijn dat zodra het moment aanbreekt dat het doek voor de Wachttoren-organisatie zal vallen, dat de trotse leiders van Jehovah’s Getuigen in een positie terecht zullen komen waarbij ze zullen worden gedwongen om Jehovah God nederig te moeten smeken om zijn genade. 

Dagtekst dinsdag 30 november 2021

De hele Schrift is door God geïnspireerd. — 2 Tim. 3:16.

Het Griekse woord dat met ‘door God geïnspireerd’ is vertaald, betekent letterlijk ‘door God geademd’ of ‘door God ingeblazen’. God gebruikte zijn geest om zijn gedachten in de geest van de Bijbelschrijvers te ‘blazen’. Als je de Bijbel leest en mediteert over wat je leest, komen Gods instructies je hart en geest binnen. Die geïnspireerde gedachten zetten je ertoe aan naar Gods wil te leven (Hebr. 4:12). Maar om de heilige geest maximaal te benutten, moet je tijd inruimen om de Bijbel geregeld te bestuderen en diep na te denken over wat je leest. Dan zal Gods Woord invloed hebben op alles wat je zegt en doet. Ook moeten we God samen met anderen aanbidden (Ps. 22:22). Jehovah’s geest is op vergaderingen aanwezig (Openb. 2:29). Als we met broeders en zusters voor aanbidding samenkomen, bidden we om heilige geest, zingen we Koninkrijksliederen gebaseerd op Gods Woord en luisteren we naar Bijbels onderwijs dat wordt gepresenteerd door broeders die door heilige geest zijn aangesteld. Maar om de heilige geest maximaal te benutten, moet je je goed voorbereiden. w19.11 11 ¶13-14

Het lijkt erop dat het Besturende Lichaam zich niet bewust is van hun eigen hypocrisie en huichelarij. Na bijna twee jaar niet meer in de Koninkrijkszaal samen te komen om te vergaderen, blijven ze maar doen ze alsof een Zoom-softwareprogramma hetzelfde is als het fysiek samenkomen in de Koninkrijkszaal om te vergaderen. Ze erkennen niet eens dat er een enorme verandering heeft plaatsgevonden. Ze doen gewoon alsof alles nog precies hetzelfde is als het voorheen was. Zelfs terwijl de meeste kerken en andere gebedshuizen hun deuren gewoon hebben geopend voor het publiek, heeft het Wachttorengenootschap ervoor gekozen om een proefprogramma te starten om in speciaal geselecteerde gebieden de deuren van de Koninkrijkszalen onder strenge aanvullende voorwaarden weer te openen. Het is werkelijk niet te geloven! 

Dagtekst woensdag 1 december 2021

Er is een tijd om te zwijgen. — Pred. 3:1, 7.

Als je geen controle hebt over wat je zegt, kun je veel schade veroorzaken. Stel dat je met iemand praat uit een land waar ons werk verboden is. Ben je dan geneigd hem naar details te vragen over ons werk in dat land? Ongetwijfeld heb je geen slechte motieven. Je houdt van je broeders en zusters en bent benieuwd wat er met ze gebeurt. En het is goed om specifiek te zijn in je gebeden voor hen. Maar dit is een moment om te zwijgen. Als je iemand die vertrouwelijke informatie heeft onder druk zet, toon je eigenlijk een gebrek aan liefde, zowel voor die persoon als voor de broeders en zusters die erop vertrouwen dat hij niets over hun werk zegt. Niemand van ons wil het nog moeilijker maken voor de broeders en zusters die in een land wonen waar ons werk verboden is. En geen enkele broeder of zuster die in zo’n land woont, zou details willen onthullen over hoe de dienst of christelijke activiteiten daar gedaan worden. w20.03 21-22 ¶11-12

Als dit het voedsel op het juiste moment moet voorstellen, dan kan het niet anders zijn dan dat we hier een geestelijke maaltijd voorgeschoteld krijgen, bestaande uit koude restjes en kliekjes uit de braadpan van vorige week. Het wordt de Jehovah’s Getuigen onderhand al twee jaar verboden om deel te nemen aan de openbare bediening. Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat een Jehovah’s Getuige een zekere broeder, die in een land woont waar een verbod heerst op de activiteiten van Jehovah’s Getuigen, onder druk zou zetten om hem te vragen naar details over het werk van Jehovah’s Getuigen in dat betreffende land. Het feit waar we hier dus mee te maken hebben is dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen de openbare prediking wereldwijd heeft verboden. Het is volgens hen immers véél te gevaarlijk, véél te dwaas en véél te roekeloos om zomaar naar buiten te gaan om te prediken. Dat is dus letterlijk hoe Anthony Morris van het Besturende Lichaam dit omschreef. Véél te gevaarlijk, véél te dwaas en véél te roekeloos om zomaar de wereld in te trekken met al die gevaarlijke microben die her en der op de loer liggen.

Het zou daarentegen een veel realistischer scenario zijn indien deze broeder een ouderling of een kringopziener zou vragen om uitleg te geven door te onthullen waarom het Besturende Lichaam het de dienaren van Christus niet toestaat om zelfs ook maar met een lectuurstand op de hoek van de straat te gaan staan. Het Besturende Lichaam zou toch ook op de hoogte moeten zijn van het feit dat je meer kans hebt om te worden getroffen door de bliksem of door een verdwaalde kogel dan dat men kans heeft om Covid op te lopen in de frisse buitenlucht onder de ontsmettende ultraviolette stralen van de stralende zon. Trouwens, indien iedereen gewoon is gevaccineerd en zogezegd ‘beschermd’ is tegen covid, wat is hier dan überhaupt nog het probleem?

Precies zoals de bovenstaande dagtekst luidt: Er is een tijd om te zwijgen, echter is er aan de andere kant ook zeker een tijd om zich luid uit te spreken. 

Dagtekst donderdag 2 december 2021

 Jullie zullen helemaal niet sterven. — Gen. 3:4.

Het was niet Gods bedoeling dat mensen sterven. Maar om eeuwig te leven moesten Adam en Eva gehoorzaam zijn aan Jehovah. Hij gaf ze het simpele gebod: ‘Van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven’ (Gen. 2:16, 17). Toen verscheen Satan op het toneel. Via een slang zei hij tegen Eva wat in de tekst voor vandaag staat. Helaas geloofde ze die leugen en at ze van de vrucht. Later nam haar man er ook van (Gen. 3:6). Zo zijn zonde en de dood in de wereld gekomen (Rom. 5:12). Adam en Eva gingen dood, zoals God had gezegd. Maar Satan stopte niet met liegen over de dood. Later begon hij andere leugens te introduceren. Een van die leugens is dat het lichaam sterft maar een deel van de persoon verder leeft, misschien in het geestenrijk. Nu nog steeds worden talloze mensen misleid door variaties op die leugen (1 Tim. 4:1). w19.04 14-15 ¶3-4

Leugens zijn alleen krachtig indien mensen deze leugens ook daadwerkelijk geloven. Het is dan ook erg jammer om te moeten zien dat de meeste mensen voor leugens vallen. Wat begon met een enkele leugen, is geresulteerd in een situatie waarin Satan op dit moment nog steeds bezig is om de hele wereld te misleiden. Het is daarom ook geen wonder dat Jezus in de Bijbel heeft laten optekenen dat de duivel de vader van de leugen is. Zoals het Wachttorengenootschap zelf ook al aangeeft, leeft die eerste leugen tot op de dag van vandaag nog steeds voort. Deze leugen zou zelfs beschouwd kunnen worden als een universele leugen. Vrijwel elke religie omarmt deze leugen in de een of andere vorm. Evolutie betreft nog een andere universele leugen. En hoewel de leugen omtrent de onsterfelijke ziel en de leugen omtrent de evolutieleer totaal tegenstrijdig zijn aan elkaar, bestaan er toch nog een hele hoop mensen die in deze beide leugens geloven.

Het is een zegen om de waarheid te mogen kennen over zaken zoals de dood. Toch opereren Jehovah’s Getuigen momenteel onder enkele van Satans meest verraderlijke leugens ooit. De 1914-doctrine spant nog wel de kroon. Echter is het tegelijkertijd ook zo dat deze 1914-leugen in overeenstemming is met Gods voornemen, waardoor Jehovah deze leugen tijdelijk toestaat. Deze 1914-leugen dient als een soort gordijn dat ervoor zorgt dat datgene wat erachter zit verborgen blijft. Desondanks zal er op een bepaald moment toch een grote onthulling gaan plaatsvinden. Dat is dan ook precies wat het woord openbaring betekent. We hebben het hier dan over de openbaring van Christus. De Heilige Schrift verwijst ook wel naar de manifestatie van Jezus. De openbaring, de manifestatie en de aanwezigheid van Christus betekenen feitelijk allemaal hetzelfde.

Deze onthulling zal er uiteindelijk voor gaan zorgen dat er een einde zal worden gemaakt aan Satans wereld bestaande uit leugens. Komt alstublieft, Heer Jezus. 

Dagtekst vrijdag 3 december 2021

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. — 1 Kor. 13:11.

Bij kinderen is het vermogen om te denken, te redeneren of gevaar te herkennen en vermijden nog niet volledig ontwikkeld. Het is daarom heel makkelijk kinderen te misleiden. Kindermisbruikers leren kinderen gevaarlijke leugens. Bijvoorbeeld dat het hun eigen schuld is, dat het een geheim moet blijven, dat niemand hen zal geloven of helpen of dat seksuele handelingen tussen een volwassene en een kind eigenlijk normale uitingen van liefde zijn. Door zulke leugens heeft een kind soms nog jarenlang een verwrongen manier van denken en een vervormd beeld van wat waar is. Zo’n kind krijgt misschien een negatief zelfbeeld, voelt zich schuldig en vies en denkt dat hij de liefde en steun van anderen niet waard is. Het is dus niet vreemd dat seksueel misbruik blijvende schade kan veroorzaken. We leven in de laatste dagen, een tijd waarin velen ‘geen natuurlijke genegenheid hebben’ en ‘slechte mensen en bedriegers van kwaad tot erger vervallen’ (2 Tim. 3:1-5, 13). w19.05 15 ¶7-8

Seksuele roofdieren die eropuit zijn om zich te vergrijpen aan kinderen begeven zich doorgaans op plaatsen waar ook kinderen te vinden zijn. Zo jagen bijvoorbeeld pedofiele priesters binnen de katholieke kerk dikwijls op de koorknapen. Andere pedofielen die zorgen er bijvoorbeeld weer voor dat ze terecht komen op een positie als leider van een scoutingclub. Daarnaast weten we ook dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen, vanwege hun beleid dat gericht is op stilzwijgen, algemeen bekend is komen te staan als een “paradijs voor pedofielen”. Zie bijvoorbeeld ook deze nieuwsartikelen op hln.be, RTL-nieuws, de Telegraaf, de NOS, het AD, het NRC, Trouw, enz. enz. enz.

Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen kan doen alsof er nauwelijks iets aan de hand is. Ze kunnen eindeloos door blijven praten over hoe erg ze ‘kindermisbruik verafschuwen’. Echter blijft het daar ook bij. Het zijn enkel en alleen maar woorden. In werkelijkheid heeft het Wachttorengenootschap een vorm van Baäl-aanbidding bevorderd waarbij sprake is van kinderoffers. Hun eigen bovenstaande erkenning dient als een bevestiging dat: “seksueel misbruik blijvende schade kan veroorzaken.” De leiders van het Wachttorengenootschap hebben dan misschien niet de aanzet gegeven tot het misbruik van kinderen, maar ze hebben er aan de andere kant ook niets aan gedaan om het überhaupt te voorkomen. Integendeel zelfs. Ze hebben een sfeer van geheimhouding gecreëerd die ertoe leidt dat misbruikers worden beschermd tegen een mogelijke ontmaskering evenals een mogelijke rechtsvervolging. Dat is precies de omgeving waar deze pedofielen naar opzoek zijn. En zelfs ondanks de wetenschap dat er duizenden kinderen zijn die blijvende schade hebben geleden, heeft het Wachttorengenootschap alsnog in de praktijk bewezen dat ze bereid zijn om zich in de rechtbank op te stellen als een keiharde juridische tegenstander van deze slachtoffers van seksueel misbruik.  

De tijd waarin het Wachttorengenootschap ongestoord door kan gaan met hun hypocriete dubbelzinnigheid is nu bijna aan zijn einde gekomen. De goddeloze mannen en de verraderlijke bedriegers die de organisatie op dit moment nog leiden, zullen binnenkort worden ontmaskerd en daarna worden veroordeeld. We mogen er zonder twijfel vanuit gaan dat de woorden van Jezus Christus binnenkort werkelijkheid zullen gaan worden:  en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als de huichelaars. Daar zal hij jammeren en knarsetanden.”  (Mattheüs 24:51)   

Dagtekst zaterdag 4 december 2021

Zo vervul je de wet van de Christus. — Gal. 6:2.

Op welke manieren onderwees Jezus mensen? Om te beginnen door wat hij zei. Zijn woorden waren krachtig omdat hij de waarheid over God vertelde, het echte doel van het leven onderwees en leerde dat Gods Koninkrijk de oplossing is voor al het lijden (Luk. 24:19). Jezus onderwees ook door zijn voorbeeld. Met zijn manier van leven liet hij zijn volgelingen zien hoe zij moeten leven (Joh. 13:15). Wanneer gaf Jezus onderwijs? Hij deed dat tijdens zijn bediening op aarde (Matth. 4:23). Ook onderwees hij kort na zijn opstanding. Toen hij bijvoorbeeld aan een groep discipelen verscheen — misschien wel meer dan 500 — gaf hij ze het gebod om ‘discipelen te maken’ (Matth. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6). Als hoofd van de gemeente bleef Jezus zijn discipelen instructies geven toen hij naar de hemel was teruggekeerd. Zo gaf hij rond het jaar 96 de apostel Johannes de opdracht gezalfde christenen aanmoediging en raad te geven (Kol. 1:18; Openb. 1:1). w19.05 3 ¶4-5

Wetten zijn alleen nuttig indien ze ook daadwerkelijk worden nageleefd en wanneer wetsovertreders ook daadwerkelijk worden gestraft. Zoals het er nu op dit moment uitziet, heeft het hoofd van de gemeente een man van wetteloosheid toegestaan om ongestraft te opereren. Dit heeft geresulteerd in een toename van de wetteloosheid. Dit alles zal echter alleen maar tijdelijk worden toegestaan.

Het Koninkrijk zal binnenkort nieuwe wetten opleggen en deze zullen ook daadwerkelijk worden gehandhaafd. Wanneer zal dat dan gaan gebeuren? De bijbel geeft het antwoord: Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergen en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen volken stromen. Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan en naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Want de wet zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem. (Micha 4:1-2)

Volgens de geïnspireerde apostel heeft God een werk van Satan toegestaan waardoor er een misleidende invloed kan worden uitgeoefend. (2 Thessalonicenzen 2:11) De misleiding zit hem in het feit dat het Wachttorengenootschap leert dat Christus op dit moment al zou zijn gekomen, dat het laatste deel van de dagen begonnen zou zijn in het jaar 1914, dat de berg van het huis van Jehovah vanaf dat jaar stevig bevestigd werd en dat de toestroom van personen richting het Wachttorengenootschap de vervulling zou zijn van de Bijbelse profetie.

Een weldenkend persoon zou zich echter ook het volgende kunnen afvragen: Op welke manier is de wet dan uit het hemelse Koninkrijk voortgekomen? We hebben immers altijd al de beschikking gehad over de Bijbel. De Bijbel is dan ook de basis voor alle christelijke leerstellingen. Nee. De profetieën van Micha en Jesaja wijzen dan ook op iets dat veel diepgaander en verstrekkender is dan alles wat zich tot dusver in het christelijke tijdperk heeft afgespeeld.

Het laatste deel van de dagen, wat ook wel wordt uitgedrukt als de tijd van het einde, het besluit van het samenstel, het einde van het tijdperk en de laatste dagen, betreft een periode die wordt gekenmerkt door de beëindiging van een lange periode waarin nieuwe discipelen worden gemaakt. De opkomst van het Koninkrijk zal de plaats innemen van loutere christelijke prediking en christelijk onderwijs.

Christus illustreerde dit in het 13de hoofdstuk van Mattheüs. Tijdens het besluit zullen de engelen alle personen die wetteloosheid bedrijven evenals alle struikelblokken uit het Koninkrijk gaan verwijderen. Zoiets kan onmogelijk worden gedaan door louter sterfelijke mensen. Alleen de engelen bezitten de macht om goddeloze en ontrouwe personen te ontwortelen uit het midden van de rechtvaardigen. Het moge dan ook duidelijk zijn dat een dergelijke oogst op dit moment nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

Een ander aspect van de bedrieglijke misleiding waaronder Jehovah’s Getuigen opereren, staat beschreven in de profetie van Maleachi; in het bijzonder het derde hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt de komst van de boodschapper van het verbond voorzegd. In vers vijf staat geschreven: Ik zal naar jullie toe komen om te oordelen en ik zal niet aarzelen om te getuigen tegen de tovenaars, tegen de overspeligen, tegen degenen die vals zweren, tegen degenen die loonarbeider, weduwe of vaderloos kind tekortdoen en tegen degenen die weigeren een vreemdeling te helpen. Zij hebben geen ontzag voor mij’, zegt Jehovah van de legermachten. (Maleachi 3:5)

Heeft Christus dan al zonder aarzeling tegen de maconnieke-tovenaars en bedriegers opgetreden die op dit moment nog het Wachttorengenootschap runnen? Natuurlijk niet. Heeft Christus op dit moment dan al die dieven geoordeeld die hele gemeenten hebben beroofd van hun eigen Koninkrijkszalen die de broeders en zusters met hun eigen handen en middelen hebben gebouwd en gefinancierd? Nogmaals, dit is overduidelijk nog niet het geval. Hebben de machtige engelen van Jehovah de slechte slaven die zich hebben opgesteld als zijnde de juridische tegenstanders van de overlevenden van seksueel kindermisbruik op dit moment al ontworteld? Het antwoord hierop is evident. Heeft Jezus op dit moment al de wetteloze mannen verdreven die aantoonbaar hebben samengewerkt met de genocidale tirannen die de pandemie- en vaccinmandaten hebben gecreëerd? Nee, nog niet. 

Dagtekst zondag 5 december 2021

Stel vast wat echt belangrijk is. — Fil. 1:10.

Het is tegenwoordig niet zo eenvoudig om voor brood op de plank te zorgen. Veel broeders en zusters moeten lange dagen maken om hun gezin te onderhouden. Anderen zijn elke dag een paar uur onderweg van en naar hun werkplek. Velen moeten zwaar lichamelijk werk doen. Aan het eind van de dag zijn die hardwerkende broeders en zusters uitgeput. Studeren is dan wel het laatste dat ze geneigd zijn te doen! Maar het is nu eenmaal zo dat we tijd moeten vinden om Gods Woord en onze publicaties te bestuderen — echt bestuderen. Onze band met Jehovah en ons eeuwige leven hangen ervan af! (1 Tim. 4:15) Sommigen staan elke dag vroeg op om te studeren als het thuis nog stil is en ze na een goede nachtrust weer helder kunnen denken. Anderen gebruiken aan het eind van de dag een paar rustige minuten om geestelijk voedsel tot zich te nemen en erover te mediteren. w19.05 26 ¶1-2

Persoonlijk heb ik veel waardering voor het onderwijsprogramma van de Wachttoren-organisatie. Doordat ik regelmatig de vergaderingen bijwoonde en door regelmatig het studiemateriaal door te nemen dat Bethel verschafte, kon ik slechte gewoonten doorbreken en kon ik een gezonde, geestelijke routine ontwikkelen. De openbare bediening hielp me om nog dieper in de Schrift te duiken om door middel daarvan het geloof te kunnen verdedigen en tegelijkertijd ook anderen te kunnen onderwijzen.

Ironisch genoeg leidde mijn studie van de Schrift ook tot het besef dat de interpretatie van de profetie door het Wachttorengenootschap simpelweg niet klopt. Aan de andere kant is het ook zo dat indien ik niet eerst kennis had gemaakt met de Schrift door middel van het studieprogramma van het Wachttorengenootschap, ik ook nooit de basis zou hebben gehad om de waarheid over de Tweede Komst van Christus oftewel de parousia te kunnen ontdekken.

De metafoor van geestelijk voedsel is dan ook uitermate treffend. We kunnen niet blijven leven zonder fysiek voedsel en water. Daarnaast kunnen we ook niet blijven leven en geestelijk groeien zonder ook de Bijbel te lezen en te bestuderen, en dan bij voorkeur op dagelijkse basis.

russel 

Dagtekst donderdag 9 december 2021

We sporen jullie aan, broeders, om de wanordelijken te waarschuwen, de zwakken te ondersteunen en geduldig te zijn met iedereen. — 1 Thess. 5:14.

Jehovah stuurde engelen niet alleen om Lot te waarschuwen maar ook om hem te helpen aan de vernietiging van Sodom te ontkomen (Gen. 19:12-14, 17). Misschien moet jij je broeder waarschuwen als je ziet dat hij in de problemen dreigt te komen. Als hij Bijbelse raad niet zo snel toepast, heb dan ‘engelengeduld’. Geef het niet te snel op en laat je broeder niet vallen, maar zoek naar praktische manieren om hem te helpen (1 Joh. 3:18). Misschien moet je hem als het ware bij de hand nemen om hem te helpen het goede advies dat hij krijgt toe te passen. Jehovah focuste niet op Lots zwakke punten, maar liet Petrus later opschrijven dat Lot een rechtvaardige man was (Ps. 130:3). Kun jij mensen net zo bezien als Jehovah Lot bezag? Als je je concentreert op de goede eigenschappen van je broeders en zusters, zul je geduldiger met ze zijn. En dan zullen zij eerder bereid zijn hulp van jou te aanvaarden. w19.06 21 ¶6-7

De leidende mannen van het Wachttorengenootschap zijn gewaarschuwd. Ik heb hun naar mijn beste vermogen Gods oprechte waarschuwing gegeven aan de hand van het beginsel dat in Ezechiël staat opgetekend. Jehovah zei daar het volgende: Mensenzoon, ik heb jou aangesteld als wachter voor het huis van Israël. En als je een woord uit mijn mond hoort, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg: “Je zult beslist sterven”, maar je waarschuwt hem niet en je zegt niets om hem te waarschuwen dat hij zijn slechte weg moet verlaten zodat hij blijft leven, dan zal hij voor zijn zonde sterven omdat hij slecht is maar roep ik jou ter verantwoording voor zijn bloed. (Ezechiël 3:17-18)

Het zij verre van mij om over een persoon te oordelen; echter, iedereen is er aan de andere kant voor verantwoordelijk om zeker te zijn van alle dingen met betrekking tot wat we geloven en met betrekking tot wat we als waarheid beschouwen. Volgens de aansporing van de apostel in 1 Thessalonicenzen 5:19-22, dienen we ’het vuur van de geest niet uit te doven, noch dienen we de profetieën met verachting behandelen en dienen we vast te houden aan wat goed is en dienen we slechtheid te vermijden.’

Door zichzelf te profileren als de enige ware autoriteit die als enige in staat is om Gods profetische woord te kunnen interpreteren, heeft het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen in de loop der jaren het vuur van de geest uitgedoofd en hebben ze het profeteren met verachting benaderd. Vrijwel alle profetieën hebben ze gedegradeerd en uitgedund teneinde deze profetieën toe te passen als loutere gedragslessen of anderzijds door de profetieën te gebruiken om daarmee het Wachttorengenootschap te verheerlijken als zijnde de schitterende stad bovenop de heuvel.

Is het slechts een onbenullige bijkomstigheid om van alle ware gelovigen en beoefenaars van “zuivere aanbidding” te eisen dat ze een leer dienen te aanvaarden die feitelijk betrekking heeft op een valse Christus? Indien Jezus namelijk niet in het jaar 1914 terugkeerde en niet in dat jaar in het Koninkrijk begon te regeren en indien de parousia op dit moment nog steeds niet heeft plaatsgevonden, is het Wachttorengenootschap dan niet schuldig aan het verkondigen van niets minder dan een valse profetie die ze daarnaast ook nog eens uitspreken in de naam van Jehovah?

Want laten we wel wezen: Jezus Christus is namelijk met absolute zekerheid niet in het jaar 1914 teruggekeerd. Ook is er geen Bijbelse basis voor Russells denkbeeld met betrekking tot een zogenaamde onzichtbare parousia. Jehovah God is dan ook zéér geduldig geweest. Maar zelfs Zijn geduld kent grenzen. Als organisatie heeft het Wachttorengenootschap aangetoond dat ze onveranderlijk zijn gebleken. Er kan daarom ook maar één uitkomst zijn: één remedie. De leiding van het Wachttorengenootschap kan dan ook niet ten overstaan van Jehovah God met een strak gezicht beweren dat ze niet vooraf werden gewaarschuwd.

====EINDE DEEL 1====