Dagtekst zaterdag 6 november

Jehovah is mijn helper, ik zal niet bang zijn. — Hebr. 13:6.

Als tegenstanders onze aanbidding verbieden, willen ze dat we bang worden om Jehovah te dienen. Ze gaan misschien leugens over ons verspreiden, onze huizen doorzoeken, ons voor de rechter slepen of ons gevangenzetten. Door sommigen van ons in de gevangenis te zetten hopen ze ons doodsbang te maken. Als we bang voor ze worden, gaan we misschien onszelf een ‘verbod’ opleggen. We willen niet worden als degenen die worden beschreven in Leviticus 26:36, 37. Laat niet toe dat je door angst verslapt of zelfs met je dienst stopt. Vertrouw volledig op Jehovah en weiger in paniek te raken (Jes. 28:16). Zoek gebedsvol Jehovah’s leiding. Vergeet nooit: omdat we zijn steun hebben kan zelfs de machtigste regering niet verhinderen dat we hem blijven aanbidden. In plaats van intimideren kan tegenstand ons ook motiveren om Jehovah vollediger te gaan dienen. w19.07 9 ¶6-7

Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn wanneer de Verenigde Naties het predikingswerk van Jehovah’s Getuigen wereldwijd zouden verbieden en hoe het zou zijn wanneer de Verenigde Naties ook daadwerkelijk de macht zouden bezitten om dit bevel ook echt uit te voeren. Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn wanneer de autoriteiten, wellicht onder het mom van de openbare veiligheid, alle samenkomsten in Koninkrijkszalen en vergaderzalen wettelijk zouden verbieden. Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als regeringen alle burgers zouden verplichten om te worden geïnjecteerd met een experimenteel elixer dat een groot risico met zich meebrengt, en wanneer zij hier geen gehoor aan zouden geven, dat deze burgers dan een vergelding vanuit de overheid zouden kunnen verwachten.

Indien ik de bovenstaande alinea twee jaar geleden zou hebben geschreven, dan zou het ongetwijfeld lachwekkend op lezers zijn overgekomen. Ook zou het dan als iets totaal irrelevants worden afgedaan. Echter is het nu op dit moment geen fictie meer, maar een feit. Uiteraard is het ook zo dat de Verenigde Naties geen enkel verbod hebben uitgevaardigd ten aanzien van de bediening van Jehovah’s Getuigen. Nee, het Besturende Lichaam heeft dit zelf op eigen initiatief al gedaan.

De tegenstanders aan de binnenkant zijn veel effectiever dan de tegenstanders aan de buitenkant. Omdat het verbod op de wereldwijde openbare bediening en op de fysieke bijeenkomsten in de Koninkrijkszalen tot stand is gekomen door middel van de zelfbenoemde getrouwe slaaf, hebben Jehovah’s Getuigen op gewillige wijze gehoorzaamheid betoond ten aanzien van dit bevel, en hebben ze zichzelf zelfs onvoorwaardelijk onderworpen aan periodieke injecties om daarmee de veronderstelde eenheid binnen de organisatie te bewaren. Daarnaast lijkt niemand over de mentale kracht te beschikken om openlijk hun twijfels te uiten omtrent de complicaties rondom deze vaccinaties, aangezien men sinds covid-19 wordt afgezonderd van elkaar.

Door middel van de maandelijkse Updates op JW Broadcast wordt er angst ingeprent in de harten van de vele kijkers. In iedere Besturend Lichaam update video, zien we dat het Besturende Lichaam aan het begin van de video het stijgende covid dodental staat te verkondigen. In het begin van de pandemie bespotte Anthony Morris, lid van het Besturende Lichaam, een ieder die weigerde om in angst te leven, door het gezegde te citeren over de dwaas die het gevaar negeert en die als gevolg van zijn dwaze handelswijze moet lijden.

Ondanks het feit dat een persoon buitenshuis een groter risico loopt om door de bliksem of door een verdwaalde kogel te worden getroffen dan dat deze persoon kans loopt om in de frisse buitenlucht, onder de ontsmettende UV-stralen van de zon door Covid te worden besmet, is het volgens Besturend Lichaam-lid Anthony Morris toch simpelweg véél te riskant en véél te roekeloos om zomaar naar buiten te gaan om Gods woord te prediken. Ook is het uit den boze om zomaar buiten op de hoek van een straat te gaan staan naast een lectuurkarretje om deel te nemen aan de openbare bediening.

Jehovah’s Getuigen zouden er wellicht goed aan doen om zichzelf nog een keertje te herinneren aan de woorden van de apostel Paulus toen hij sprak over de gevaren waaraan hij werd blootgesteld, toen hij het had over de openbare bediening. Hij predikte namelijk onophoudelijk ondanks het feit dat hij te maken kreeg met overstromingen van rivieren, struikrovers, schipbreuk op zee en vervolging door valse broeders. Het is daarom ook heel moeilijk om voor te stellen dat de apostel zijn bediening zou staken omdat sommige mensen ziek zouden zijn geworden door de griep.

Jehovah is een grote God. Hij is vol van waardigheid. Hij kan niet worden bedrogen en ook is Hij immuun voor elke vorm van gaslighting. Hij zal zich nimmer laten opjagen en ook zal Hij zichzelf niet laten degraderen tot een onzichtbare mascotte van een bijbeluitgeverij.

Toen Jehovah de natie Israël oprichtte en hen onder Zijn wetten schaarde, wist Hij al van tevoren dat de Israëlieten uiteindelijk zouden afdwalen en tot afvalligheid zouden verzinken. Daarom legde God in Leviticus, het hoofdstuk dat door het Wachttorengenootschap wordt aangehaald in de bovenstaande dagtekst, uit hoe Hij de dwalende natie zou gaan corrigeren. En indien ze geen gehoor zouden geven aan zijn corrigerende maatregelen, dat de straf dan zou worden geïntensiveerd. En als jullie ondanks dat alles niet naar me luisteren en ermee doorgaan je tegen mij te verzetten, dan zal ik mij nog heviger tegen jullie verzetten, en ik zal jullie zeven keer moeten straffen voor jullie zonden. (Leviticus 26:27-28)

Het Wachttorengenootschap heeft zich op dit moment verzet tegen Jehovah God. Dat is namelijk ook precies wat de mens van wetteloosheid doet, zoals de geïnspireerde apostel Paulus schreef: Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding (2 Thessalonicenzen 2:4)

Het Besturende Lichaam heeft zichzelf verheven boven Christus door rechtstreeks tegen de bevelen van Christus in te gaan, en dat allemaal onder het mom van het beschermen van de kudde tegen een ziekte waarbij men een overlevingskans heeft van meer dan 99%. En als klap op de vuurpijl heeft het Besturende Lichaam als laatste belediging richting de hemel nu ook nog toegezegd dat slechts enkele discipelen van Christus toestemming hebben gekregen om elkaar fysiek te mogen ontmoeten in de gemeente; maar dan uiteraard wél op voorwaarde dat ze éérst het vereiste aantal injecties bij zichzelf hebben laten inspuiten. Enkel en alleen volledig gevaccineerden mogen namelijk nog ten volste deelnemen aan de zogenaamde “zuivere aanbidding”

De Russische regering heeft in Rusland laten zien dat ze de Wachttoren-organisatie al volledig hebben geliquideerd en ze zijn daarnaast ook bezig om Jehovah’s Getuigen te arresteren. Toch verkondigen de hoogmoedige opscheppers binnen de organisatie dat zelfs de machtigste regering op aarde ons niet kan verhinderen om onze God getrouw te aanbidden. Gezien het feit dat het Besturend Lichaam dit niet ter harte heeft genomen, zal Jehovah God Zijn verzet richting hen intensiveren.

Hierna zullen namelijk het zwaard, de voedseltekorten en pestilentiën worden ingezet. Alle dingen waarover het Wachttorengenootschap heeft gezegd dat deze in het verleden al hebben plaatsgevonden en waarover het Wachttorengenootschap beweert dat deze dingen nooit meer opnieuw zullen gaan plaatsvinden, zullen zich in de nabije toekomst nog veel heviger gaan openbaren dan ooit tevoren. Zelfs zeven keer zo hevig dan tijdens de eerdere krampen als gevolg van wereldoorlogen en pandemieën. Het zal dan ook voor iedereen duidelijk gaan worden dat Jehovah de tegenstander is geworden van die opscheppers die zich als koningen laten bedienen in hun kasteel in Warwick.

Degenen die deze vurige loutering zullen gaan overleven, zullen vanuit hun schuilplaatsen naar buiten staren en zich afvragen hoe ze in hemelsnaam zo dom en dwaas konden zijn geweest om de Almachtige God opzettelijk tot razende woede te tarten.

Maar het is een beroofd en geplunderd volk. Allemaal zitten ze gevangen in holen en opgeborgen in gevangenissen. Ze zijn geplunderd zonder dat iemand ze redt, ze zijn beroofd zonder dat iemand zegt: ‘Breng ze terug!’ Wie van jullie zal dit horen? Wie zal opletten en luisteren met het oog op de toekomst? (Jesaja 42:22-23)