Dagtekst vrijdag 15 maart 2024

Het smeekgebed van een rechtvaardige heeft een krachtige uitwerking. — Jak. 5:16.

Je broeders en zusters krijgen met veel moeilijkheden te maken, zoals ziekte, natuurrampen, burgeroorlog en vervolging. Vraag Jehovah ze te helpen het vol te houden. Daarnaast kun je bidden voor de zelfopofferende broeders en zusters die noodhulp geven. Als je persoonlijk iemand kent die met problemen te maken heeft, kun je in je gebed zijn of haar naam noemen. Je toont oprechte liefde voor je broeders en zusters als je Jehovah vraagt ze te helpen volharden. Bid ook voor degenen die in de gemeente de leiding nemen. Daar zullen ze voordeel van hebben en dankbaar voor zijn. Paulus schreef: ‘Bid ook voor mij: dat als ik mijn mond opendoe, ik de woorden vind om vrijmoedig het heilige geheim van het goede nieuws bekend te kunnen maken’ (Ef. 6:19). Ook in deze tijd zijn er veel hardwerkende broeders die de leiding nemen. Je toont je liefde voor hen door Jehovah te vragen hun werk te zegenen. w22.07 23-24 ¶14-16

William Tyndale kan absoluut worden beschouwd als een rechtvaardig man. Hij wijdde zijn leven aan het vertalen van de Bijbel in het Engels, wat destijds werd beschouwd als een doodzonde. Ook liet Tyndale’s werk de Engelsen voor het eerst kennismaken met de naam Jehovah. Tyndale betaalde hiervoor met zijn eigen leven. Eerst werd hij verraden en vervolgens werd hij gevangengezet. Hij toonde geen berouw voor zijn daad. Op 6 oktober 1536 werd William Tyndale gewurgd en daarna werd zijn lichaam verbrand op de brandstapel. Zijn laatste woorden bestonden uit een gebed: “Heer, open de ogen van de koning van Engeland.” Zijn gebed werd daarop ook verhoord. In het jaar 1604 gaf de koning van Engeland toestemming voor de vertaling van de Bijbel in het Engels. En in 1611 werd de Authorized King James Bible gepubliceerd, welke grotendeels was gebaseerd op het werk van Tyndale. Het lezen van de Bijbel in het Engels was vanaf dat moment ook niet langer meer illegaal, en dat allemaal vanwege het gebed van William Tyndale.

Omdat Jehovah degene is die gebeden verhoort, dienen we daarom ook het advies te volgen dat in de bovenstaande dagtekst wordt aangereikt, met als enig verschil dat ik u hierbij ook nog wil aanmoedigen om dit advies nog iets verder op te rekken. In navolging van Tyndales voorbeeld bid ik ervoor dat Jehovah de ogen zal openen van minstens één of twee broeders op verantwoordelijke posities binnen Bethel. Ik bid er ook voor dat het groeiende aantal Jehovah’s Getuigen, die ontmoedigd en misselijk worden vanwege de huichelarij van het Wachttorengenootschap, hierdoor niet van het pad des levens worden afgestoten.

Ik weet dat velen van jullie voor mij bidden dat ik kan blijven doen wat ik doe. Ik wil u hier ook voor bedanken. Ik weet dat Jehovah naar u luistert. Hij blijft me de kracht en energie geven om met dit werk door te gaan.

Ouderlingen moeten echt eens heel ernstig gaan nadenken over wat ze doen. Jehovah verwacht namelijk van u dat u zorg draagt voor zijn kudde, en dan met name voor de zieke en verloren schapen. Jehovah verwacht van u dat u ook echt actief opzoek gaat naar deze verloren schapen en niet dat u ze opjaagt om ze vervolgens in de val te lokken en te bestraffen. Ook verwacht Jehovah niet van u dat u deze verloren schapen bij verstek uitsluit omdat ze weigeren om voor een gerechtelijk comité te verschijnen om daar te bespreken waarom ze niet zouden geloven dat het Koninkrijk in het jaar 1914 zou zijn begonnen met regeren. Waarom zouden we niet juist voor hen bidden? Waarom zouden we niet juist voor hen bidden om Jehovah te vragen om hen wijsheid te geven en om hen onderscheidingsvermogen te geven zodat ze ook daadwerkelijk kunnen onderscheiden waarom ze zich zo voelen? Of nog beter: volg de apostolische raad op door te zorgen dat u zeker bent van alle dingen.

Wanneer u wordt geconfronteerd met ouderlingen die op uw lip zitten, terwijl u ervaart dat zij u intensief aan het controleren zijn, dan zou het wellicht kunnen dat zij hebben gehoord dat u niet allemaal achter het Besturende Lichaam en hun vaccinatiemandaat staat. Bid in dat geval om kracht en vraag Jehovah om voor u de gelegenheid te creëren om aan hen een getuigenis te geven en om uw standpunt aan hen uit te leggen. Op dit moment is er namelijk niet veel tijd meer over. De wervelstorm van Jehovah komt met de dag dichterbij. Bid om kracht om standvastig te kunnen blijven en om anderen te kunnen helpen zodra het uur van de duisternis aanbreekt. Lees bijvoorbeeld de Psalmen. De meeste Psalmen zijn gebeden die zijn geïnspireerd door de heilige geest. Blijf bidden dat jullie niet in de winter hoeven te vluchten? Ik twijfel nog. Misschien geef ik die wel door aan de preteristen.