Dagtekst donderdag 1 februari 2024

Heb elkaar lief net zoals ik jullie heb liefgehad. — Joh. 15:12.

Wat houdt de tekst voor vandaag in? Zoals Jezus uitlegde, gaat het om zelfopofferende liefde — de liefde die een christen ertoe beweegt om zo nodig zelfs te sterven voor een geloofsgenoot. In Gods Woord speelt liefde een belangrijke rol. Ga maar na welke Bijbelverzen voor velen lievelingsteksten zijn. ‘God is liefde’ (1 Joh. 4:8). ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf’ (Matth. 22:39). ‘Liefde bedekt een groot aantal zonden’ (1 Petr. 4:8). ‘Liefde faalt nooit’ (1 Kor. 13:8). Zulke teksten laten zien hoe belangrijk en hoe mooi liefde is. Echte liefde komt van Jehovah. Alleen dankzij zijn geest en zegen kan een groep aanbidders echte liefde hebben (1 Joh. 4:7). Om die reden zei Jezus dat zijn ware volgelingen te herkennen zouden zijn aan onzelfzuchtige liefde. Zoals Jezus voorspelde, hebben veel mensen zijn ware volgelingen herkend aan hun oprechte onderlinge liefde. w23.03 27-28 ¶5-8

Als Jehovah’s Getuigen herkend kunnen worden aan de hand van de oprechte liefde die ze onder elkaar aan de dag leggen, wie zijn dan degenen over wie Jezus sprak toen hij verklaarde dat de liefde van de meeste mensen zal bekoelen? Jezus had het toen in ieder geval niet over de liefde van de wereldse ongelovigen die zou bekoelen. Wanneer we namelijk de context van de woorden van Jezus lezen, dan moet het duidelijk zijn dat Jezus daar sprak over de liefde van christenen voor God en over de liefde tussen christenen onderling die zou gaan bekoelen. En waarom zal dit dan gaan gebeuren? Jezus legde uit: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen.(Mattheüs 24:9-12)

De apostel Petrus waarschuwde de christenen nog van tevoren dat er onder ons valse leraren zullen zijn. Het fundament van het Wachttorengenootschap is gebouwd op de leugen dat Christus in het jaar 1914 zou zijn gekomen en dat Jezus sindsdien als Koning heeft geregeerd evenals de leugen dat er al langer dan een eeuw een soort onzichtbare parousia (tweede komst van Christus) aan de gang zou zijn. O ja, en dan is er ook nog de leugen dat er absoluut geen nieuwe wereldoorlog meer zou kunnen uitbreken. Zoals de zaken er op dit moment voorstaan, realiseren miljoenen Jehovah’s Getuigen evenals nog vele andere personen zich niet dat de 1914-doctrine één grote misleiding is en ze zijn zich er ook totaal niet van bewust dat het een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het zogenoemde ‘werk van Satan’, waar Paulus ons nog zo voor waarschuwde.

Maar wat zal er dan gaan gebeuren zodra blijkt dat alle dingen die het Wachttorengenootschap heeft verbonden aan het jaar 1914 zich plotseling in de nabije toekomst live beginnen te openbaren? We hebben het dan over het uitbreken van een ongekend hevige oorlog, enorme voedseltekorten, pandemieën, aardbevingen en angstaanjagende schouwspelen in de hemel. Wanneer dat allemaal zal gaan plaatsvinden, zullen de valse profeten op de voorgrond gaan treden. Op dat moment zullen ze hun zogenaamde ‘levensreddende instructies’ gaan verstrekken, wat dat dan ook mag wezen.

In de loop van de afgelopen decennia heeft het Wachttorengenootschap talloze aantallen Jehovah’s Getuigen en geïnteresseerde personen tot struikelen gebracht. Het is dan ook niet nodig om hierbij nogmaals alle misstanden één voor één op te sommen. Ondanks dat alles ligt het grootste struikelblok op de weg nog steeds voor ons.

Jehovah’s Getuigen die het Wachttorengenootschap blindelings en onvoorwaardelijk hebben gevolgd, zullen dan gaan ontdekken dat ze op een doodlopende weg zijn geleid. Maar wat zal er dan gaan gebeuren? Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten.” (Mattheüs 24:10)