Dagtekst zondag 31 december 2023

Wees nederig en bezie anderen als superieur aan jezelf. — Fil. 2:3.

Probeer je als ouderling te concentreren op de goede eigenschappen van je broeders en zusters. Ze zijn allemaal onvolmaakt, maar ze hebben ook allemaal bewonderenswaardige eigenschappen. Misschien moet je af en toe iemands denkwijze corrigeren. Maar probeer net als Paulus verder te kijken dan de vervelende dingen die hij zegt of doet. Concentreer je op zijn liefde voor Jehovah, zijn volharding en zijn potentieel om goed te doen. Met een positieve instelling creëren ouderlingen een warme, prettige sfeer in de gemeente. Bedenk dat Jehovah je niet vraagt een volmaakte ouderling te zijn. Wat hij van je vraagt is dat je getrouw bent (1 Kor. 4:2). Je kunt er zeker van zijn dat hij ook waardeert wat jij in zijn dienst doet. Dus ouderlingen, hij zal ‘niet vergeten wat jullie hebben gedaan en hoeveel liefde jullie voor zijn naam hebben getoond doordat jullie de heiligen hebben gediend en blijven dienen’ (Hebr. 6:10). w22.03 31 ¶19, 21

Nederigheid is een goddelijke kwaliteit. Jehovah is nederig. Als Hij namelijk geen nederigheid zou hebben, dan zouden we ook geen hoop hebben gehad. Gelukkig verlaagt Jehovah zichzelf door omgang met ons te hebben. Helaas ziet God echter niet het soort nederigheid terug op aarde waar hij naar verlangt. Als wijze Vader weet Jehovah echter als geen ander hoe Hij in de juiste mate streng onderricht moet geven om zo een oprechte vorm van nederigheid bij zijn volk teweeg te brengen. Het klopt inderdaad, zoals de apostel verklaarde, dat geen enkele correctie ‘prettig’ is. Correctie is pijnlijk. Echter is correctie wél noodzakelijk om te kunnen verdragen wat er gaat komen om zodoende de zegeningen te kunnen ontvangen die daarop zullen volgen.

Sprekend tot de hoogmoedige heersers van zijn volk, die zichzelf wijsmaken dat zij een verbond met de dood hebben gesloten en dat hen geen ontberingen zullen meemaken zodra het oordeel zal beginnen, zegt God: “Luister goed naar mijn stem, let op en hoor wat ik te zeggen heb. Ploegt een boer de hele dag voordat hij zaad zaait? Blijft hij de grond losmaken en eggen? Nadat hij het oppervlak geëffend heeft, zaait hij toch komijn en strooit hij zwarte komijn, en zaait hij tarwe, gierst en gerst op hun pleken spelt langs de randen? Want Hij onderwijst hem de juiste manier. Zijn God onderricht hem. Want zwarte komijn wordt niet met een dorsslede geplet en men rolt geen wagenwiel over komijn. Zwarte komijn wordt juist uitgeklopt met een stok en komijn met een staf. Plet iemand koren voor brood? Nee, hij blijft het niet eindeloos dorsen. En hoewel hij het wagenwiel eroverheen rolt met zijn paarden, plet hij het niet. Ook dat komt van Jehovah van de legermachten. Zijn raad is wonderbaarlijk, hij heeft geweldige dingen gedaan.(Jesaja 28:23-29)

De illustratie is bedoeld om Gods vreemde taak en ongewone werk, dat wordt aangehaald in vers 21, te verklaren. Wat is dan precies dit vreemde en ongewone werk van God? Lees daarom het hele 28ste hoofdstuk nog eens goed. En wanneer u toch eenmaal bezig bent met lezen, gaat u dan ook meteen even door naar het 29ste hoofdstuk. Gods vreemde taak heeft te maken met het feit dat Jehovah zijn aardse organisatie vernietigt om zo de hoogmoedigen te vernederen door over hen heen te walsen, maar ook door hen tegelijkertijd niet volledig te verpletteren. Wanneer zal deze vreemde taak dan precies worden uitgevoerd? Dit zal gebeuren zodra de Tweede Komst van Jezus Christus zal plaatsvinden. Volgens het Wachttorengenootschap zou dit overigens hebben plaatsgevonden in het jaar 1914. Maar hoe kunnen we dit dan zeker weten? Lees voor het antwoord vers 16: De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: ‘Kijk! Ik leg in Sion een beproefde steen als fundament, de kostbare hoeksteen van een stevig fundament. Wie gelooft, zal nooit in paniek raken.” (Jesaja 28:16)

De komst van Christus zal de vorm aannemen van een stortvloed van tirannie – de omverwerping van de complete westerse beschaving. Waarom denkt u dat er op het moment een kwart miljoen zogenaamde asielzoekers per maand Amerika binnenstromen? Denkt u werkelijk dat ze allemaal enkel op zoek zijn naar werk of een gratis uitkering? Nee. Velen van hen zijn getrainde militairen die een missie hebben. Zelfs mensen die helemaal niets afweten van Bijbelse profetieën beseffen dat het huidige systeem wordt ondermijnd met de bedoeling om de beschaving te laten instorten. Waar zullen de hoogmoedige opscheppers zijn zodra hun ‘geestelijke paradijs’ wordt overspoeld door Jehovah’s sterke legermacht?

Houd dus op met spotten, zodat jullie boeien niet strakker worden aangetrokken, want ik heb gehoord van de Soevereine Heer, Jehovah van de legermachten, dat er besloten is het hele land te vernietigen.” (Jesaja 28:22)