Dagtekst dinsdag 3 oktober

‘Ga niet buiten de dingen die geschreven staan.’ Dan word je niet opgeblazen van trots. — 1 Kor. 4:6.

Het was uit trots dat Uzzia, koning van Juda, raad in de wind sloeg en aanmatigend werd. Uzzia was een heel capabele man. Hij had succes met militaire veldtochten, bouwprojecten en ontwikkelingen in de landbouw. De Bijbel zegt: ‘De ware God liet hem slagen in alles wat hij deed. (…) Maar toen hij eenmaal machtig was, werd hij trots in zijn hart. Dat werd zijn ondergang’ (2 Kron. 26:3-7, 10, 16-21). Volgens Jehovah’s gebod mochten alleen de priesters wierook branden in de tempel. Maar koning Uzzia deed aanmatigend wat hij niet hoorde te doen en ging de tempel in om wierook te branden. Jehovah was niet blij en trof die trotse man met melaatsheid. Zou trots voor ons net zo’n valstrik kunnen worden als voor Uzzia? Ja, als je te veel van jezelf gaat denken. Vergeet nooit dat je je talenten en je voorrechten in de gemeente te danken hebt aan Jehovah (1 Kor. 4:7). Als je trots bent, zal Jehovah je niet gebruiken. w21.06 16 ¶7-8

Niets is zo persoonlijk en zo privé als ons medisch dossier. De behandelingskeuze van een persoon is iets dat ieder individu voor zichzelf of zijn naaste gezinsleden beslist, in overleg met een arts of eventuele andere medische professionals. Iedereen snapt dit ook. Er was ooit een tijd dat het Besturende Lichaam dit principe ook begreep. Maar terwijl de zogenaamde pandemie zich voortsleepte, begon ook het Besturende Lichaam zich ineens te storten op het produceren van maandelijkse video-updates waarin ze wereldwijd het stijgende dodental aankondigden als gevolg van Covid.

Tegenwoordig weten we allemaal dat deze paniek rondom covid schromelijk werd overdreven omdat ziekenhuizen enorm veel geld kregen indien ze een binnenkomende patiënt registreerden en behandelden als zijnde een Covid-patiënt. Ook werd het ziekenhuizen verboden om alternatieve veilige en effectieve medicatie of behandelmethoden toe te passen, waardoor velen uiteindelijk stierven doordat ziekenhuisprotocollen in opdracht van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorschreven dat er in geval van covid extreem risicovolle medicatie moest worden toegepast zoals bijvoorbeeld Remdesivir en Midazolam in combinatie met zeer invasieve beademingsapparatuur.

Besturende Lichaam update 10In een van de video-updates van het Besturende Lichaam beweerde Anthony Morris dat het dwaas en roekeloos was om zelfs maar de deur uit te gaan en je op straat te begeven. In werkelijkheid zijn frisse lucht en zonneschijn juist Gods natuurlijke ontsmettingsmiddelen. Er bestaat ook geen enkel bewijs voor de stelling dat er ooit iemand is geweest die buitenshuis in de frisse buitenlucht Covid heeft opgelopen. Het maakt dan ook allemaal niets uit. Het Besturende Lichaam deed het voorkomen alsof zij alles het beste weten.

WHOToen de zogenaamde vaccins eenmaal werden uitgerold, was het complete Besturende Lichaam aan boord gesprongen van het WHO-schip. U weet wel, dezelfde WHO dat onderdeel uitmaakt van de Verenigde Naties, oftewel het ‘wilde beest’. Het Besturende Lichaam pochte in hun video’s dat Jehovah deze zogenaamde vaccins als een soort goddelijke voorziening had geschonken aan zijn eigen volk. Het Besturende Lichaam schepte zelfs op over het feit dat ze deze injecties hadden verspreid onder verschillende bijkantoren in derdewereldlanden. Heeft iemand zich trouwens ooit afgevraagd waar het Wachttorengenootschap deze voorraden aan vaccinaties vandaan heeft gehaald? Hebben ze dan een directe telefoonverbinding met Jehovah? Of heeft het Wachttorengenootschap deze vaccinaties misschien geregeld door een beroep te doen op hun kennissen en vrienden bij de Wereld Gezondheidsorganisatie?

Het meest weerzinwekkende schouwspel vond plaats toen David Splane van het Besturende Lichaam naar boven richting de hemel wees en tegelijkertijd beweerde dat Jehovah het wist. Daardoor leek het alsof hij impliceerde dat Jehovah deze experimentele vaccins als zijnde veilig en effectief had gezegend en goedgekeurd voor zijn eigen volk. Zou Jehovah het immers toelaten dat het Besturende Lichaam en hun koninklijke hofhouding een gevaarlijk medicijn tot zich zouden nemen? David Splane beweerde letterlijk dat Jehovah’s Getuigen de prik moesten nemen om in het land der levenden te kunnen blijven wonen. Maar wat heeft de toekomst sindsdien eigenlijk uitgewezen? Wat is er nou eigenlijk allemaal van terechtgekomen?

Er is ondertussen genoeg tijd verstreken dat we inmiddels weten dat deze hele pandemie één groot bedrog was. Natuurlijk was er een virus. Mensen werden ook ziek. Het was een vervelend verkoudheidsvirus. Mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zijn altijd al kwetsbaar geweest voor besmettingen door griep en voor de jaarlijkse verkoudheidsgolf. Covid was daarin niet anders. Overigens moet daarbij ook nog worden gemeld dat er tijdens deze zogenaamde covid-pandemie ineens helemaal geen gevallen meer werden geregistreerd van de gewone griep. Hoe is dat dan mogelijk?

De grote farmaceutische bedrijven van deze wereld werden vrijgesteld van enige juridische aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele ivermectinesterfgevallen en ernstige bijwerkingen als gevolg van de experimentele vaccins, omdat werd beweerd dat er geen andere effectieve medicatie voorhanden was. Dit wereldwijde bedrog werd toen ook uiterst goed gecoördineerd door alle betrokken actoren. Nu er honderden miljoenen mensen zijn die de prikken ingespoten hebben gekregen, beginnen de resultaten van dit enorme medische experiment binnen te druppelen. De vaccins blijken in tegenstelling tot alle beloften van de overheid noch veilig, noch effectief te zijn. Het is zelfs waarschijnlijker dat gevaccineerde personen een grotere kans hebben om Covid te krijgen en anderen te besmetten dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Ook zien we dat grote aantallen gevaccineerde personen schijnbaar allerlei niet-gerelateerde gezondheidsproblemen ontwikkelen.

Is er dan überhaupt iemand die nog arroganter is dan David Splane? Hoeveel Jehovah’s Getuigen die het medische advies van het Besturende Lichaam hebben opgevolgd, bevinden zich op dit moment niet langer meer in het land der levenden? Alleen Jehovah weet het precieze antwoord op die vraag. Echter weten we wel dat dit er meer zijn dan slechts een paar. (Zie hier een beknopt overzicht van de ‘plotselinge’ overlijdensberichten onder Jehovah’s Getuigen sinds de vaccinaties) Waar haalt David Splane de schaamteloze brutaliteit vandaan om te beweren dat Jehovah zijn eigen volk zou hebben gezegend door middel van deze enorme medische zwendel? Waar is het berouw? Waar is de bekentenis en de smeekbede om vergeving? Uzzia heeft niets over David Splane.

Het ziet ernaar uit dat het Wachttorengenootschap zich op dit moment in ‘damage-control-modus’ bevindt. De gaslichting-schakelaar staat op dit moment op de laagste dimstand, zelfs terwijl het licht steeds helderder begint te schijnen. Het Wachttorengenootschap heeft onlangs zelfs nog een artikel gepubliceerd met de titel: “Hoe je omgaat met een acuut gezondheidsprobleem”. De openingszin van het artikel luidt:

Is uw gezondheid onverwachts verslechterd?”

Waarom zouden ze dan überhaupt zo’n soort vraag stellen? Waarom zou iemands gezondheid dan plotseling en onverwacht verslechteren? Dat is namelijk helemaal niet normaal. Gezondheidscrises ontstaan niet zomaar. Daar liggen oorzaken aan ten grondslag. Wat het meest veelzeggend is, is het feit dat het Wachttorengenootschap hun braaksel-achtige artikel (zie Jesaja 28:8) illustreerde door middel van een afbeelding van een jong en gezond uitziend persoon. Het lijkt erop dat de dokter op het plaatje slecht nieuws heeft voor deze broeder. Wat laat die röntgenfoto van de borst zien? Het kan niet veel goeds betekenen. Wellicht weer een geval van myocarditis? We weten inmiddels ook dat het aantal gevallen van hartinfecties immers enorm is gestegen onder gezonde volwassenen die zijn gevaccineerd. Indien deze jonge broeder op het plaatje trouw is geweest aan de dictaten van Bethel en de prikken en boosters heeft laten inspuiten, dan is de kans groot dat hij ondertussen ook een aantal ernstige complicaties heeft ontwikkeld. En van die lange lijst aan mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties is een ontsteking van de hartspier (myocarditis) de meest voorkomende.

Zien we nu dus dat het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen tegenwoordig ook adviseert om naar een dokter te gaan en om een naaste in vertrouwen te nemen? Is dat de omvang van de medische wijsheid die tegenwoordig wordt gecommuniceerd door middel van Jehovah’s getrouwe en beleidvolle aardse mondstuk? Is het dan werkelijk zo dat het Besturende Lichaam zou willen dat Jehovah’s Getuigen met andere Jehovah’s Getuigen gaan spreken over hun plotselinge gezondheidsproblemen? Met andere broeders of zusters die zelf wellicht ook ‘plotseling’ last hebben gekregen van hun eigen gezondheidsproblemen, nadat ze het medische vaccinatieadvies van het Besturende Lichaam trouw hebben opgevolgd?

Misschien moet iemand het Besturende Lichaam dan ook maar eens even informeren over het feit dat sporten en zware lichamelijke inspanning met myocarditis een hartaanval kan veroorzaken. Dat is dan ook ongetwijfeld de reden waarom vele atleten en tv-persoonlijkheden die onder prestatiedruk staan, sinds de vaccinaties plotseling massaal omvallen. Ik vraag me oprecht af wanneer de Jehovah’s Getuigen nou eindelijk eens massaal het Wachttorengenootschap zullen gaan aanklagen wegens hun medische kwakzalverij? Of misschien zou het ook zo kunnen zijn dat dit soort gewetenloze roekeloosheid en bedrog vanuit het leiderschap van het Wachttorengenootschap er in de eerste plaats toe zal bijdragen dat broeders op een gegeven moment elkaar zullen gaan haten en verraden, zodra de bom echt begint te barsten. We zullen het binnenkort weten.