De weergegeven bovenstaande afbeelding is afkomstig van de website van de Verenigde Naties waarop de LHBTQ-agenda wordt promoot.

Seks is blijkbaar iets unieks met betrekking tot deze aarde. Alles wat God schiep, was oorspronkelijk zo ontworpen dat elke soort kan blijven voortbestaan door middel van voortplanting. Het is duidelijk dat elke levende persoon is ontstaan als gevolg van het feit dat man en vrouw seks met elkaar hebben gehad, zowel binnen het huwelijk als op onwettige wijze. Datgene wat staat opgetekend in het boek van den Beginne, ook wel bekend als Genesis, betreft een onveranderlijke waarheid: Als man en als vrouw schiep hij hen.” (Genesis 1:27)

De wetenschap heeft dit zelfs geverifieerd aan de hand van de ontdekking van chromosomen. Twee X-chromosomen produceren een vrouwtje. De koppeling van een X- en Y-chromosoom resulteren in een mannetje. De chromosoomparen worden gecreëerd op het moment van conceptie en kunnen daarna niet meer worden gewijzigd. Welke poging tot ‘transitie’ er ook wordt ondernomen, het betreft louter iets oppervlakkigs, cosmetisch en iets onnatuurlijks, aangezien de onderliggende cellulaire structuur van het wezen niet kan worden getransformeerd van XX naar XY of vice versa.

Het was oorspronkelijk de bedoeling van de Schepper van alle mannen en vrouwen dat deze mannen en vrouwen specifieke rollen zouden vervullen als zijnde echtgenoten, echtgenotes en als vaders en moeders. Toen God Abraham uitkoos om de vader te zijn van een gelovig volk, eiste Hij dat Abraham en zijn hele huisgezin met inbegrip van al zijn toekomstige mannelijke nakomelingen besneden zouden worden. Besnijdenis werd later ook onderdeel van de wet van Mozes. Dit symboliseerde dat God de eigenaar was van elke man en elke vrouw die door middel van hen zou worden verwekt. Ik kan ook niet om dit simpele feit heenbreien. God is de eigenaar van seks. Daarom bezit de Schepper ook het recht om de regels te bepalen waarbinnen seks mag worden bedreven.

De wet van Mozes verbood homoseksualiteit ten strengste. Degenen die het beoefenden, moesten destijds ter dood worden gebracht. Het is ook vanzelfsprekend dat er in die tijd nog geen chirurgische technologie bestond om mensen van geslachtsorganen te laten wisselen. Ook was er toen geen hormonale therapie beschikbaar. Maar zelfs als zulke dingen toen wel beschikbaar waren geweest, mogen we er zeker van zijn dat God niet zou hebben toegestaan dat Zijn volk zichzelf op dusdanige wijze zou verminken waarbij ze zouden doen alsof ze van het andere geslacht waren. Het is dan ook interessant om te vernemen dat de Wet van Mozes travestie in Deuteronomium 22:5 wel degelijk aan de orde stelde: Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want Jehovah, je God, walgt van iedereen die dat doet.

Wanneer we weten dat alleen al het dragen van de kleding van het andere geslacht iets verwerpelijks was in de ogen van Jehovah, hoeveel weerzinwekkender zou het dan voor God zijn om na een operatieve ingreep geslachtsorganen te dragen die niet overeenkomen met de chromosomale samenstelling van de betreffende persoon?

Hoe is de wereld toch in zo’n staat terechtgekomen waarin kinderen zelf beslissen welk geslacht ze willen zijn, waarbij ze tegelijkertijd ook nog van iedereen eisen dat ze deelnemen aan hun perverse fantasieën door erop te staan dat anderen hen dienen aan te spreken met specifieke voornaamwoorden die ze zelf hebben uitgekozen?

WAAR EN WANNEER IS TRANS BEGONNEN?

Engelen behoren tot een hogere orde dan mensen. Omgekeerd leert de Bijbel ook dat de mens iets lager is dan engelen. Engelen zijn aseksueel. Alle engelen werden ieder afzonderlijk door God geschapen door middel van zijn eerstgeboren zoon. Geesten bezitten echter wel de macht om zichzelf in het vlees te kunnen materialiseren. Nadat Satan in Eden een opstand tegen God had ontketend, is dat namelijk precies datgene wat talloze engelen toen besloten te doen.

De christelijke schrijvers vertellen ons in Judas 1:6 het volgende: En de engelen die hun oorspronkelijke positie niet hebben behouden maar hun eigen woonplaats hebben verlaten…” Maar waarom deden ze dat eigenlijk? Heel simpel. Ze wilden seks hebben met menselijke vrouwen. Men zou kunnen stellen dat deze engelen bewust een transitie ondergingen van geest naar vlees. Echter keurde God, hun Vader, hun transitie niet goed en Hij autoriseerde hen absoluut niet om dat te doen. Sterker nog: feitelijk veroordeelde Hij hen zelfs tot de uiteindelijke vergetelheid vanwege hun schandalige gedrag.

Ongetwijfeld materialiseerden deze engelen zichzelf als hele knappe en sterke mannen die onweerstaanbaar waren voor elke vrouw. Ook konden de menselijke mannen op geen enkele wijze concurreren met deze gematerialiseerde Romeo’s. Het boek Genesis informeert ons dat deze engelen vrouwen voor zichzelf namen – zelfs zoveel als ze maar wilden. Deze engelen verwekten ook nakomelingen bij deze vrouwen. Maar in tegenstelling tot de natuurlijke vereniging van mannen en vrouwen, waren de nakomelingen van de gematerialiseerde geesten niet echt menselijk te noemen. Ze brachten een grillig ras voort die men de Nephilim noemde. Denk daarbij aan demonen op steroïden. God kon daarom ook niet toestaan dat die situatie zomaar door zou gaan. We weten allemaal wat er toen is gebeurd. Die toenmalige wereld werd vernietigd door de grote zondvloed. Godzijdank!

Natuurlijk verdronken de opstandige gematerialiseerde engelen niet. Toen het water aan hun lippen kwam te staan, dematerialiseerden zij zich gewoon weer en keerden ze vervolgens weer terug naar de spirituele dimensie. Echter heeft God er deze keer voor gezorgd dat zij werden geketend. Vanaf dat moment konden deze geesten ook niet meer terugkeren naar het vlees. Als demonen zijn zij de onzichtbare slechte geestenmachten die regeren over deze wereld. Kort na de zondvloed demonstreerden de demonen de mate van invloed die ze over de mensen hadden, toen ze wijdverspreide homoseksualiteit onder de bevolking van Sodom en Gomorra bevorderden. Het bijbelverslag informeert ons dat oude mannen en zelfs jonge jongens deel uitmaakten van deze perversie. We weten allemaal hoe dat vervolgens is afgelopen.

De christelijke schrijvers haalden zowel de zondvloed als de verbranding van Sodom aan als zijnde een waarschuwing en een voorbeeld van datgene wat er nog komen gaat. Helaas is die les vandaag de dag bij de meeste mensen verloren gegaan. Jezus haalde Sodom zelfs aan en hij verklaarde dat zijn aanwezigheid zou resulteren in een soortgelijke vernietiging voor deze huidige wereld.

Wanneer we door middel van de bijbel kennis hebben genomen van het feit dat er onzichtbare geesten bestaan die hun verdorvenheid en haat jegens Jehovah God niet onder stoelen of banken steken, dan is het voor ons niet een mysterie om erachter te komen waar de LHBTQ-beweging feitelijk vandaan komt. Echter bestaat er ook nog een menselijke organisatie die een actieve rol speelt bij het faciliteren van de wil van deze demonen. In de eerste plaats hebben we het dan over het Britse Imperium. Londen is de aardse troon van Satan. Het Britse Imperium is de bron van vrijwel elk kwaad dat de wereld op dit moment teistert. Het Britse Imperium is de uitvinder geweest van de wereldwijde drugshandel. Het heeft een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van slavernij. Vrijwel elke oorlog die deze planeet de afgelopen 250 jaar heeft geteisterd, is te wijten aan het geopolitieke apparaat van het Britse Imperium. Het Imperium bevordert elke vorm van slechtheid en degradatie teneinde de mensheid tot slaaf te maken om daar vervolgens ook nog exorbitante winsten mee te kunnen behalen: tabak, alcohol, drugs, pornografie, pedofilie, gokken enz. Voor het Britse Imperium is dit alles “Big Business”.

Toen de radio voor het eerst werd uitgevonden, stonden de Britten te popelen om het maximale potentieel ervan te benutten. Hetzelfde geldt voor de uitvinding van de televisie. Het Tavistock Center werd vervolgens opgericht om door middel daarvan zo professioneel mogelijk onderzoek te verrichten naar de meest effectieve manieren om deze nieuwe vorm van media zo efficiënt mogelijk in te zetten teneinde de massa’s mensen te kunnen hersenspoelen in de door hun gewenste richting. Televisie betreft één van de belangrijkste instrumenten om de LHBTQ-agenda effectief te kunnen te promoten.

Meer recentelijk was het Tavistock Instituut een pionier op het gebied van transseksualiteit waarbij ze hun pijlen hoofdzakelijk richtten op kinderen en tieners. Verrassend genoeg bleek ook dat geestelijk verstandige mensen binnen het Britse medische apparaat vaststelden dat de genderverwarrende hersenspoelingsoperatie die kwetsbare jonge mensen uitbuitte onder aanvoering van de Tavistock Clinic, onveilig was voor de volksgezondheid en werd onlangs nog opgeheven. Echter blijkt ook dat er in de Verenigde Staten in tegenstelling tot Engeland niet zo’n zelfde mate van gezond verstand prevaleert.

TEGEN DE GOD DER GODEN

De afgelopen eeuwen fungeerde de Britse Kroon ook als hoofd van de Anglicaanse Kerk; wat een voortzetting betreft van de tradities van het Heilige Roomse Imperium. Volgens de profetie van Daniël zal de koning van het noorden “doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren. Hij zal geen respect hebben voor de God van zijn voorvaders en hij zal ook geen respect hebben voor het verlangen van de vrouwen of voor een andere god, maar hij zal zich grootmaken boven iedereen.” (Daniël 11:36-37)

Voor wat betreft de koning van het noorden die “geen respect heeft voor de God van zijn voorvaders”: dat is ook precies waar we vandaag de dag ooggetuige van zijn. Als koning van het noorden heeft het Britse Imperium geen achting voor de traditionele god van de westerse beschaving; namelijk de christelijke godheid. In plaats daarvan hebben de Lords van Londen juist het satanisme en het occulte gepromoot. In zijn verzet tegen de God der goden promoot de koning van het noorden alles wat de God der goden haat. Het is dan ook interessant om hier in Daniël te lezen dat deze koning daarnaast ook “geen respect heeft voor het verlangen van vrouwen”. Dit kan van toepassing zijn op de religieuze dienstmaagden van de staat, of het zou van toepassing kunnen zijn op letterlijke vrouwen; christelijke vrouwen die het verlangen hebben om de rol op zich te nemen van moeder. De bevrijdingsbeweging van vrouwen en de verschillende feministische bewegingen die vrouwen proberen aan te zetten tot een seksuele revolutie, organisaties die ook door het Imperium worden gepromoot, zijn op geen enkele manier verenigbaar met de traditionele rol van vrouwen als zijnde huisvrouw en moeder.

Op de eerste plaats staat pedofilie, wat een rite lijkt te zijn dat onderdeel uitmaakt voor aspirant-globalisten. Transseksualiteit is het opzettelijk uitbuiten van kwetsbare jonge mensen met als doel om de God der goden ronduit te beledigen en om de volgelingen van Christus aan te vallen. De recente moordpartij door een transseksueel op drie negenjarige kinderen op een Amerikaanse christelijke school werd toegejuicht en goedgekeurd door enkele van de meest radicale elementen binnen de media die het christendom het liefst zo snel mogelijk vernietigd willen zien worden. Vermoedelijk staat er ook nog een “dag van trans-woede” op hun agenda.

Het zou voor niemand als een verrassing moeten komen dat de Verenigde Naties, die de aantoonbare institutionele plaatshouder is voor het aankomende bestuur van een wereldregering welke zal ontstaan in de nasleep van de nu dreigende ineenstorting van het Anglo-Amerikaanse Imperium, dat diezelfde Verenigde Naties zichzelf profileert als de beschermheer van de LHBTQ-agenda die ze op elke mogelijke manier proberen te verdedigen en te promoten onder het volk. Degenen die de bijbelse wetten met betrekking tot seks niet wensen te verloochenen, worden weggezet en veroordeeld als homofoben, transfoben, fascisten en als een regelrechte bedreiging voor de LHBTQ-gemeenschap.

Maar laten we als liefhebbers van Jehovah God ons hart echter niet ontmoedigen. Alleen al het feit dat er een krachtige poging wordt ondernomen om elke vorm van seksuele perversie en andere vormen van slechtheid te bevorderen, geeft duidelijk aan dat het einde van Satans verdorven wereld zeer nabij is. de slechten schieten op als onkruid en alle boosdoeners gedijen —alleen om voor altijd vernietigd te worden. (Psalm 92:7)

Hoogstwaarschijnlijk zal de acceptatie van de LHBTQ-agenda op zo’n manier worden opgedrongen dat daarmee ook een verloochening van Jehovah’s wet wordt afgedwongen bij Gods volk. Dit zal dan ook een sleutelaspect vormen van het merkteken van het beest. Degenen die de satanische perversies niet zullen accepteren en die niet hun trouw zullen zweren aan het beest, zullen worden buitengesloten van het dan regerende systeem, waarbij ze niet in staat zullen zijn om nog iets te kunnen kopen of verkopen. Laat uzelf daarom niet misleiden. Het belangrijkste doelwit van Satans oorlog tegen de God der goden zijn uiteindelijk degenen die toebehoren aan Jehovah God.

In de ontnuchterende werkelijkheid kan niemand van geslacht veranderen. Het is het beste om niet te knoeien met Gods schepping en ook is het beter om de schepping niet op een perverse wijze te verdraaien. In plaats daarvan is het beter om gewoon met de Schepper mee te werken. Hij die hen in den beginne schiep als man en als vrouw.

Hij alleen is wijs.

Trouwens, omdat bepaalde engelen destijds hun macht hadden misbruikt door zich in het vlees te begeven, heeft Jehovah de wil geopenbaard om een nieuwe schepping tot stand te brengen die is gemodelleerd naar het evenbeeld van zijn zoon. Deze uitverkorenen zijn momenteel nog verborgen in de Christus, maar tijdens de parousia zullen ze worden geopenbaard voordat ze zullen overgaan in onsterfelijke geesten, waarna ze samen met Christus koningen en priesters zullen zijn en Satans goddeloze wereld zullen vernietigen.

De God die vrede geeft zal Satan binnenkort onder jullie voeten verbrijzelen. Mag de onverdiende goedheid van onze Heer Jezus met jullie zijn.

Romeinen 16:20