Dagtekst zaterdag 9 april 2022

Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens. — 1 Kor. 15:21.

Er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat we onze dierbaren zullen herkennen als we ze na hun opstanding verwelkomen. We kunnen bijvoorbeeld op basis van de opstandingen die al hebben plaatsgevonden verwachten dat Jehovah mensen opnieuw zal scheppen zodat ze er net zo uitzien en net zo spreken en denken als vlak voor hun dood. Bedenk dat Jezus de dood vergeleek met de slaap en de opstanding met gewekt worden uit de slaap (Matth. 9:18, 24; Joh. 11:11-13). Als iemand wakker wordt, ziet hij er hetzelfde uit, klinkt hij hetzelfde en heeft hij ook dezelfde herinneringen als toen hij ging slapen. Denk aan het voorbeeld van Lazarus. Hij was al vier dagen dood, dus zijn lichaam was al tot ontbinding overgegaan. Maar toen Jezus hem tot leven wekte, herkenden zijn zussen hem meteen. En Lazarus wist duidelijk nog wie zij waren (Joh. 11:38-44; 12:1, 2). w20.08 14 ¶3; 16 ¶8

Hoe kan iemand het dichtst bij de dood komen zonder daadwerkelijk te sterven? Dat gebeurt zodra iemand onder narcose wordt gebracht. Helaas is het ook een feit dat sommige mensen helemaal nooit meer ontwaken uit hun medisch veroorzaakte bewusteloosheid. Tegelijkertijd is het ook zo dat veruit de meesten van hen wel gewoon ontwaken uit datgene wat wordt beschouwd als een routinematige medische behandeling. Het vormt echter ook een illustratie van hoe iemand kan ontwaken uit de slaap des doods. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat in het geval van iemand die onder narcose is, deze persoon nog wel gewoon in leven is.

In de vier verslagen over het leven van Jezus, ook wel bekend als de evangeliën, worden vier gelegenheden beschreven waarbij Jezus de doden opwekte. In elk van deze gelegenheden waren degenen die Jezus weer tot leven had gewekt pas kort geleden gestorven. Zoals hierboven vermeld, was Lazarus de enige van hen die reeds was begraven of die in een tombe was gelegd en waarvan het lichaam al in de ontbindingsfase zat. Maar hoe zit het dan met degenen die zijn gestorven en reeds tot stof zijn teruggekeerd of waarbij het lichaam aan gruzelementen werd geblazen? Dit vormt voor God absoluut geen enkel probleem. God beschikt namelijk over alle informatie tot in de kleinste details van een ieder die ooit adem heeft gehaald op deze aarde. God is in staat om ieder gestorven wezen weer in zijn of haar exacte staat te herstellen en weer tot leven wekken. Daarom noemde Jezus het de herschepping. De mensheid zal letterlijk herschapen worden uit het stof.

Maar zelfs de vier personen die door Jezus werden opgewekt stierven later weer opnieuw en werden alsnog begraven. Daarom wordt Jezus ook wel de eerstgeborene uit de doden genoemd. Dat betekent dat, hoewel Jezus niet de eerste persoon was die uit de dood werd opgewekt, hij wel de eerste persoon was die tot leven werd gewekt om daarna vervolgens nooit meer te sterven. Jezus is op dit moment dus in leven. Is dat niet geweldig?

Jezus wist dat zijn Vader hem terug zou brengen indien hij getrouw zou blijven. Als eerstgeborene uit de doden heeft Jezus van Jehovah de autoriteit gekregen om alle doden op te wekken. Dat is dan ook de reden waarom we in werkelijkheid niet bang hoeven te zijn voor de dood.

Onze voortzetting in het land der levenden zal de aankomende dagen ongetwijfeld twijfelachtig lijken. Satan zal namelijk alles uit de kast trekken om te proberen onze angst voor de dood maximaal uit te buiten om ons ertoe te verleiden om ons geloof te compromitteren. Indien we met zo’n soort situatie worden geconfronteerd, moeten we het geloof hebben om Jezus te blijven volgen. Jazeker, treed in de voetsporen van Jezus het graf in om er vervolgens weer uit te komen.