Dagtekst zaterdag 5 maart 2022

Tot je komt een groep jonge mannen als dauwdruppels. — Ps 110:3.

Het kost soms tijd voordat degenen die je van kleins af aan kennen je als een jonge volwassene gaan zien. Maar je kunt er zeker van zijn dat Jehovah verder kijkt dan je uiterlijk. Hij weet wie je bent en wat je kunt (1 Sam. 16:7). Versterk je band met God. David deed dat door goed te kijken naar wat Jehovah had geschapen. Hij dacht erover na wat de schepping hem over de Schepper leerde (Ps. 8:3, 4; 139:14; Rom. 1:20). Nog iets dat je kunt doen, is Jehovah om kracht vragen. Word je bijvoorbeeld op school weleens gepest omdat je een van Jehovah’s Getuigen bent? Bid dan of Jehovah je helpt daarmee om te gaan. En pas de praktische adviezen toe die je in zijn Woord en in onze Bijbelse publicaties en video’s vindt. Elke keer dat je merkt dat Jehovah je helpt met een uitdaging om te gaan, krijg je meer vertrouwen in hem. Bovendien win je het vertrouwen van anderen als ze zien dat je je op Jehovah verlaat. w21.03 4 ¶7

King James Bijbel

De 110de Psalm staat bekend als een messiaanse profetie. Het eerste vers van dit hoofdstuk bleek vroeger bijzonder nuttig te zijn tijdens het geven van getuigenis aan mensen die de Drieëenheidsleer aanhangen. Door middel van hun eigen oude King James Versie van de Bijbel konden we daarmee het verschil aan hen uitleggen tussen de begrippen HEER (met hoofdletters) en Heer. Hoe dan ook, die dagen lijken hoogstwaarschijnlijk voorgoed achter ons te liggen.

Wat betreft de jonge mannen die met dauwdruppels worden vergeleken: er staat meer in de Schrift dan men op het eerste oog ziet. In de bijbehorende context lezen we daar namelijk het volgende: Jehovah heeft tegenover mijn Heer verklaard: ‘Ga aan mijn rechterhand zitten totdat ik je vijanden aan je voeten leg als een voetenbank.’ Jehovah zal de scepter van je macht vanuit Sion uitstrekken en zeggen: ‘Ga, onderwerp te midden van je vijanden.’ Op de dag dat je leger uittrekt, zal je volk zich bereidwillig aanbieden. In prachtige heiligheid, uit de schoot van de dageraad, komt tot je een groep jonge mannen als dauwdruppels. (Psalmen 110:1-3)

Persoonlijk geef ik hier de voorkeur aan de vertaling uit de NIV (Nieuwe Internationale Versie) van de Bijbel. In het Engels staat daar in Psalm 110:3: “Your troops will be willing on your day of battle. Arrayed in holy splendor, your young men will come to you like dew from the morning’s womb.”

Vertaald naar het Nederlands: “Uw troepen zullen bereidwillig zijn op de dag van uw strijd. Geordend in heilige pracht, zullen uw jonge mannen naar u toe komen als dauw uit de baarmoeder van de dageraad.”

Natuurlijk beweert het Wachttorengenootschap dat Christus te midden van zijn vijanden deze scepter van de macht in het jaar 1914 al op zich zou hebben genomen en dat Christus toen al zou zijn begonnen met hen aan zich te onderwerpen. Zijn militaire macht zou volgens het Wachttorengenootschap vermoedelijk bestaan uit de miljoenen Jehovah’s Getuigen die vroeger van deur tot deur gingen, maar die zich tegenwoordig angstig in hun eigen huizen verschuilen terwijl zij brieven schrijven en mensen ongevraagd telefonisch benaderen om zodoende jw.org te promoten.

Met het voorgaande in het achterhoofd, is het dan ook bijzonder vreemd te noemen, dat Christus, die doordrongen is van alle macht en autoriteit, gedurende al die vele jaren sinds 1914 geen enkele overwinning heeft kunnen behalen op zijn toenemende aantal vijanden.

Er is dan ook een hele goede reden waarom Christus zijn verovering nog niet heeft voltooid. Dit komt namelijk doordat Christus op dit moment nog helemaal niet eens is begonnen aan zijn militaire veldtocht. De veldtocht der veldtochten ligt namelijk nog steeds in de toekomst.

Jehovah’s Getuigen weten tenminste dat wanneer Jezus begint te regeren, dat de eerste opstanding ook zal beginnen tijdens zijn parousia (Tweede Komst). Degenen die nu nog slapen in de dood en die in eendracht zijn met Christus, zullen dan weer levend worden gemaakt. En de levenden die in het Koninkrijk worden geroepen, zullen op een gegeven moment persoonlijk de manifestatie van Christus ervaren. Ze zullen dan volledig wedergeboren worden, daarom wordt er in de bovenstaande Psalm ook verwezen naar “uit de baarmoeder van de dageraad” of “uit de schoot van de dageraad.”

C.T. Russell herkende de monumentale aard van de dageraad van het Koninkrijk van Christus, en daarom publiceerde hij ook een boek genaamd “the Millennial Dawn”; Met die kanttekening dat zo’n soort dageraad in het jaar 1914, of in de hele periode daarna, nog helemaal niet heeft plaatsgevonden.

De apostel Petrus, die hoogstpersoonlijk een ooggetuige was van de transfiguratie van Christus en die zeker behoort tot de groep die tot leven zal komen tijdens de eerste opstanding, spoorde christenen aan om vooral hun aandacht te blijven richten op Gods profetische woord als een lamp die schijnt in een donkere plaats totdat de dag aanbreekt en er een dagster opgaat in je hart. (2 Petrus 1:19) Aangezien Jehovah’s Getuigen tegenwoordig nog steeds worden aangespoord om aandacht te blijven schenken aan de profetie, betekent dit dus ook dat deze dag nog steeds niet is aangebroken en dat deze dagster nog steeds niet is opgegaan in het hart van welk mens dan ook.

Maar dat is ook de basis om de dageraad van het Koninkrijk te vergelijken met de opkomst van de zon. Het opstijgen van de dagster in het hart symboliseert iemands volledige verlichting. De apostel Paulus verwees in 1 Korinthiërs 13:12 eveneens naar dit fenomeen en verklaarde daar het volgende: Want nu zien we vage omtrekken in een metalen spiegel, maar dan staan we oog in oog. Degenen die behoren tot die groep en die dan in leven zullen zijn – wanneer de dag van de Heer aanbreekt – zullen Christus oog in oog gaan zien. En Jezus zal hen dan “de morgenster” geven. (Openbaring 2:28)

Vandaar ook dat de wedergeboren zonen van het Koninkrijk zullen opstaan uit de baarmoeder van de dageraad. Jesaja schreef trouwens ook over dit fenomeen: Je doden zullen leven. De dode lichamen van mijn volk zullen opstaan. Word wakker en juich van vreugde, jullie die in het stof wonen! Want je dauw is als de dauw in de morgen en de aarde zal degenen die machteloos zijn in de dood tot leven brengen.” (Jesaja 26:19)

Ezechiël profeteerde in hoofdstuk 37 op vergelijkbare wijze over de uitgedroogde botten die bij elkaar zullen komen en die bedekt zullen worden met pezen en vlees en tot leven zullen komen. We zien hier precies hetzelfde. De heiligen van het Koninkrijk zullen in de ruimste zin van het woord tot leven komen. Dat is dan ook de reden waarom de Psalm zegt dat de jonge mannen gekleed zullen zijn in “prachtige heiligheid”. Zij zullen de heiligen van de Allerhoogste zijn, zodra aan hen het Koninkrijk zal worden gegeven.

Waarom worden de zonen van het Koninkrijk vergeleken met een groep jonge mannen? Jezus verwees naar zijn apostelen als “kleine kinderen”. Dat was ook een hele passende aanduiding voor hen, gezien hun gebrek aan kennis en wijsheid en hun extreem jonge leeftijd in relatie tot de Oude van dagen. Het is ook toepasselijk voor ons. Maar zodra het Koninkrijk daadwerkelijk aan de macht zal komen en zal beginnen te regeren, zullen de jonge kinderen als het ware volwassen worden. Nogmaals, Paulus legde dit ook uit: Want we hebben gedeeltelijke kennis en we profeteren gedeeltelijk, maar als wat volledig is komt, zal wat gedeeltelijk is verdwijnen. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke weggedaan. Want nu zien we vage omtrekken in een metalen spiegel, maar dan staan we oog in oog.” (1 Kor. 13:9-12)

Ter verduidelijking: de groep jonge mannen als dauwdruppels die zal Christus gaan vergezellen als zijn medekoningen en priesters. Naar hen wordt verwezen als ‘de overgeblevenen’. Ook Micha 5:7 verwijst naar hen: Zij die van Jakob overblijven, zullen te midden van vele volken als dauw van Jehovah zijn en als regenbuien op de plantengroei, die niet op de mens hopen en niet op de mensenzonen wachten.

Hoewel de dag nog niet is aangebroken en hoewel er aan de horizon zelfs geen enkel spoortje van een eerste lichtstraal te zien is, breekt er een hele donkere nacht aan die over deze wereld zal komen. De donkere duisternis van de nacht zal de perfecte achtergrond vormen voor de meest glorieuze zonsopgang die men ooit zal aanschouwen.

“Wachter, hoelang duurt de nacht nog? Wachter, hoelang duurt de nacht nog?”

De wachter zei: ‘De morgen komt en ook de nacht.

Als jullie iets willen vragen, vraag het dan. Kom terug!’” (Jesaja 21:11-12)