Dagtekst maandag 31 januari

Een volk is mijn land binnengevallen, machtig en niet te tellen. — Joël 1:6.

De profeet Joël voorspelde een militaire aanval (Joël 2:1, 8, 11). Jehovah zei dat hij de ongehoorzame Israëlieten zou straffen door middel van zijn ‘grote leger’ — de soldaten van Babylon (Joël 2:25). Het invasieleger wordt ‘de noorderling’ genoemd omdat de Babyloniërs Israël vanuit het noorden zouden binnenvallen (Joël 2:20). Dat leger wordt vergeleken met een efficiënte zwerm sprinkhanen. Joël zegt over hen: ‘Ieder houdt vast aan zijn koers. (…) Ze stormen de stad in (…). Ze klimmen tegen de huizen op, als een dief komen ze door de vensters’ (Joël 2:8, 9). Zie je het al voor je? Overal soldaten. Je kunt je nergens verbergen. Niemand ontkomt aan het zwaard van de Babyloniërs! In 607 v.Chr. vielen de Babyloniërs (Chaldeeën) als een invasie van sprinkhanen de stad Jeruzalem binnen. De Bijbel zegt: ‘De koning van de Chaldeeën (…) had geen medelijden met jonge mannen of vrouwen, ouderen of zwakken’ (2 Kron. 36:17). w20.04 5 ¶11-12

Toen ik voor het eerst diep in de profetieën begon te duiken, leek het alsof Joël het enige boek was dat alles als een rode draad met elkaar leek te verbinden. Ondanks het feit dat het boek Joël kort en bondig is en bestaat uit slechts drie hoofdstukken, zo gold dit destijds ook voor mijn eerste onderzoeksartikelen die ik eind jaren negentig naar Bethel stuurde. Het was voor mij toen al duidelijk dat de sprinkhanen van Joël onmogelijk de vreedzame Jehovah’s Getuigen konden symboliseren die van deur tot deur gingen in de velddienst.

Na een paar jaar begon ik mijn bevindingen ook op het internet te publiceren en ik heb toen ook zelfs nog een apart hoofdstuk gewijd aan het boek Joël in mijn eigen boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”. Vervolgens bleek dat ruim 20 jaar later, nadat ik de zaak oorspronkelijk onder de aandacht had gebracht bij het Besturende Lichaam, dat zij ineens uit het niets een flits van nieuw licht hadden gekregen, althans…een soort van nieuw licht.

Toen de studie-uitgave van het tijdschrift de Wachttoren van april 2020 werd gepubliceerd, bleek dat het Wachttorengenootschap eindelijk de bizarre interpretatie op Joël door Rutherford definitief overboord had gegooid. Echter bleek toen ook dat het Wachttorengenootschap de gehele profetische boodschap van Joël feitelijk maar in zijn geheel heeft geschrapt. De profetische sprinkhanenzwerm heeft nu volgens het Wachttorengenootschap ineens helemaal geen moderne vervulling meer. Poef! Weg! Zonder pardon in de prullenmand gegooid. Lekker makkelijk. Van het ene op het andere moment had het Wachttorengenootschap helemaal geen last meer van die vervelende sprinkhanen. En zo heeft het Wachttorengenootschap er dus ook voor gezorgd dat één van de meest diepgaande profetische boeken uit de Bijbel in een handomdraai opnieuw werd geïnterpreteerd zodat dit boek ineens helemaal geen enkele profetische betekenis meer heeft.

Verbazingwekkend genoeg blijkt dat hun nieuwe licht op het boek Joël tegelijkertijd heeft geresulteerd in de vervulling van weer een andere profetie. Jesaja 30:10 beeldt namelijk op zeer doeltreffende wijze het leiderschap van het Wachttorengenootschap uit. Het is alsof ze tegen de zieners zeggen: Laat jullie visioenen maar zitten”, en tegen de visionairs: “Vertel ons geen ware voorspellingen. Vertel ons dingen die we graag willen horen, voorspel misleidende illusies.”

Ik ben er vrij zeker van dat het Wachttorengenootschap mijn op Joël gebaseerde boodschap aan hen wel degelijk heeft ontvangen. Ze hebben hierop gereageerd door deze profetie op bedrieglijke wijze te laten verwijzen naar iets uit het verre verleden. Hoewel Babylon in het gehele boek van Joël geen enkele keer voorkomt, heeft het Wachttorengenootschap een interpretatie verzonnen om het feit te verhullen dat de profetie van Joël van toepassing is op de toekomstige, wereldschokkende dag van Jehovah.

Het is eigenlijk heel grappig om te moeten constateren dat de enige moderne toepassing die het Besturende Lichaam tegenwoordig nog maakt op enig aspect van Joël, is dat zij zichzelf vleien door te suggereren dat de profetie in 1919 in vervulling zou zijn gegaan toen de heilige geest werd uitgestort over een paar duizend van de toenmalige Bijbelonderzoekers.

Dit klinkt allemaal heel erg leuk, behalve dan het feit dat er zéér gemakkelijk kan worden aangetoond dat dit zogenaamde nieuwe licht van het Wachttorengenootschap op Joël één grote misleidende illusie is. Om te beginnen duidt God deze indringers bijvoorbeeld aan als “de noorderling”. God heeft verklaard dat Hij deze noorderling ver weg zal jagen en dat Hij hen zal vernietigen. Die woorden vormen dan ook nauwelijks een accurate beschrijving van wat er in het verleden met Babylon is gebeurd.

Verder heeft Babylon Jeruzalem beslist veroverd en in brand gestoken, maar in de slotwoorden van het boek Joël geeft God te kennen dat Hij Jeruzalem juist zal verdedigen: Jehovah zal brullen vanuit Sion, vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem verheffen. Hemel en aarde zullen schudden, maar Jehovah zal een toevlucht zijn voor zijn volk, een vesting voor het volk Israël. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben, jullie God, die verblijft op Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige plaats worden en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. (Joël 3:16-17)

“Jeruzalem” vertegenwoordigt overduidelijk het Koninkrijk. Hoe zou Jeruzalem dan ooit van toepassing kunnen zijn op de letterlijke stad, aangezien Jeruzalem onder de heerschappij stond van verschillende koninkrijken, waaronder Perzië, Griekenland en Rome? In 70 G.T. trokken er dus wel degelijk vele vreemden door Jeruzalem heen.

Op dit moment betreft het niet eens een kwestie die alleen maar het Wachttorengenootschap aangaat. Jehovah’s Getuigen hoeven zich überhaupt niet te voeden met dit soort onzin wat ze tegelijkertijd ook nog dienen te prijzen als voedzaam geestelijk voedsel. Iedereen kan namelijk het boek Joël lezen en bestuderen en zonder enig probleem onderscheiden dat het boek Joël spreekt over een ramp die voorbestemd is om over de hele wereld te komen, met inbegrip van alle verstrekkende gevolgen, die namelijk bedoeld zijn voor degenen tot wie de profetie wordt gericht, namelijk de ouderlingen: Hoor dit, oudsten, en luister, alle bewoners van het land. Is er ooit zoiets gebeurd in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? (Joël 1:2)

Hoewel het Wachttorengenootschap heeft aangetoond dat ze in staat zijn om profetieën betekenisloos te kunnen maken en ook dat ze onzinnige en misleidende illusies kunnen omarmen, blijken ze echter niet in staat om de realiteit te kunnen controleren. Welke vorm de symbolische sprinkhanen ook mogen aannemen, de verwoesting die Jehovah’s aanstormende legermacht zal veroorzaken, zal iedereen ertoe dwingen om de werkelijke situatie te aanvaarden. Jehovah zal dan ook niet worden genegeerd. Inderdaad: Jehovah zal voor zijn leger uit zijn stem verheffen, want zijn kamp is heel talrijk. Machtig is hij die Zijn woord uitvoert. De dag van Jehovah is groot en heel ontzagwekkend. Wie kan die doorstaan? (Joël 2:11)

Wanneer ik nu even vrij en hardop denk: ik vermoed dat de werkelijke reden waarom de Verenigde Staten en Europa zijn gedwongen om al hun grenzen voor iedereen te openen, is omdat de CIA de toestroom van wanhopige immigranten gebruikt om daarmee de weg vrij te maken voor het binnenhalen van speciaal getrainde terroristen (sleeper cells), die vervolgens gereed zullen staan om op het juiste moment in actie te komen, net zoals in het verleden ook al gebeurde m.b.t. de islamitische terroristen op de dag van de aanslagen van 11 september 2001.