Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia.


De Joden hadden een bindend verbond met Jehovah God, dat zij herhaaldelijk verbraken. Na bijna 1000 jaar werd Jehovah vastbesloten om rampspoed te brengen over de verbrekers van het verbond. God gaf aan Jeremia zelfs het bevel om niet namens de Joden te bidden. God zou niet luisteren naar hun smeekbeden om hulp. Jehovah verklaarde verder: Welk recht heeft mijn geliefde om in mijn huis te zijn, als zovelen goddeloze plannen hebben uitgevoerd? Zal men met heilig vlees de ramp kunnen afwenden als die over je komt? Zul je dan staan juichen? (Jeremia 11:15)

Gezalfde christenen hebben ook een verbond met God, namelijk het nieuwe verbond. In feite is het de profetie van Jeremia waarin wordt onthuld dat God een nieuw verbond zal sluiten.

Net zoals de Joden God hadden beledigd door middel van hun onoprechte en verdorven aanbidding, zo geldt dit ook voor de Wachttoren-organisatie en hun Bethel, wat het middelpunt vormt van de aanbidding door Jehovah’s Getuigen, zowel gezalfd als anderszins. Bethel betekent natuurlijk „huis van God”.

En Bethel heeft dan ook absoluut veel goddeloze plannen uitgevoerd. Behalve hun tienjarige politieke partnerschap met de Verenigde Naties en behalve de vervolging van talloze kindermisbruikslachtoffers die hebben geprobeerd om verhaal te halen, en behalve het feit dat Bethel heeft laten zien dat ze grote financiële winsten willen behalen door middel van de onteigening van honderden gemeenten van Jehovah’s Getuigen, voert Bethel op dit moment alweer een nieuw goddeloos plan uit.

Terwijl de deuren van elke Koninkrijkszaal ter wereld al twee jaar lang zijn gesloten, zijn de beramers van deze plannen begonnen aan een „proefprogramma” waarbij de deuren van een aantal Koninkrijkszalen weer zullen worden heropend, op voorwaarde dat er geen enkele opgedragen christen ook maar een enkele voet in de Koninkrijkszaal mag zetten tenzij deze persoon minstens twee injecties heeft ontvangen met een experimenteel serum als onderdeel van het wereldwijde vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties. Daarnaast mogen tevens geïnteresseerde personen die op zoek zijn naar de waarheid, onder geen enkele voorwaarde één van deze christelijke vergaderplaatsen betreden, zelfs niet als ze tweemaal zijn geïnjecteerd.

Jezus nodigde altijd degenen uit die zwoegden onder een zware last om zodoende vooral bij hem te komen voor verkwikking. Hij genas ooit een besmettelijke melaatse door hem aan te raken. Echter zien we op dit moment dat enkel en alleen nog maar speciaal geselecteerde individuen toegang mogen krijgen tot Jezus. En zelfs degenen die zogenaamd zijn geheiligd doordat zij de genetische manipulatie hebben ontvangen door middel van mRNA, worden ondanks dat nog steeds verplicht om mondkapjes te dragen alsof zelfs hun uitgeademde lucht iets onreins is.

De Joodse priesters die destijds dierenoffers (heilig vlees) brachten, waren wellicht in de veronderstelling dat zolang ze maar de rituelen uitvoerden die door de wet waren opgelegd, dat hen daarom geen rampspoed zou kunnen treffen, ook al maakten ze zich tegelijkertijd schuldig aan Baäl-aanbidding.

De goddeloze samenzweerders waren daarnaast ook nog eens van plan om Jeremia te doden. Waarom wilden ze Jeremia dan vermoorden? Wat voor vreselijks zou hij dan hebben gedaan? Jeremia was de boodschapper, sprekend in de naam van Jehovah. Jeremia zei verder: Jehovah heeft me ingelicht zodat ik het wist. Op dat moment liet u me zien wat ze deden. Ik was als een mak lammetje dat naar de slacht wordt geleid. Ik wist niet dat ze tegen mij samenspanden: ‘Laten we de boom en zijn vruchten vernietigen en laten we hem uit het land der levenden verwijderen, zodat er niet meer aan zijn naam wordt gedacht...” (Jeremia 11:18 -19)

Het Wachttorengenootschap heeft oorspronkelijk de uitdrukking “Jeremiaklasse” verzonnen. Men ging ervan uit dat het Wachttorengenootschap de stem van de gezalfde profeten was. Nu lijkt het erop dat – net als de mannen van Anathoth – ook het Wachttorengenootschap plannen heeft uitgevoerd om alle moderne, waarheidsprekende Jeremia’s te vernietigen.

In het twaalfde hoofdstuk van Jeremia uitte de profeet zijn aanklacht door tot God te zeggen: U hebt ze geplant en ze hebben wortel geschoten. Ze zijn gegroeid en hebben vruchten opgeleverd. Ze hebben de mond vol van u, maar u maakt geen deel uit van hun diepste gedachten. (Jeremia 12:2)

Er is reden genoeg om aan te nemen dat God het Wachttorengenootschap heeft “geplant” ten behoeve van de vervulling van zijn voornemens. We hebben gezien dat het Wachttorengenootschap als uitgeverijbedrijf enorm succesvol is geweest. We kunnen absoluut stellen dat het Wachttorengenootschap wortel heeft geschoten en is uitgegroeid en dat ze vruchten hebben voortgebracht in de vorm van miljoenen religieuze aanhangers. Als gevolg daarvan is het goede nieuws over de hele wereld gepredikt — precies zoals Jezus had voorzegd.

Vanaf het begin heeft het Wachttorengenootschap gestreden voor de naam van Jehovah. J.F. Rutherford had zelfs de naam van de Bijbelonderzoekers veranderd zodat ze geïdentificeerd zouden worden met Gods persoonlijke naam. De naam Jehovah ligt op hun lippen doordat Jehovah’s Getuigen de Naam regelmatig uitspreken. Maar hoe zit het eigenlijk met hun diepste innerlijke toestand? Daar waar alleen God kan kijken? Ah! Volgens Gods onderzoekende ogen zijn hun diepste gedachten verstoken van dezelfde soort toewijding.

Het is schokkend om te constateren dat Jeremia God smeekt om de valse aanbidders — zijn naaste-Joden, af te slachten: Maar u kent mij goed, o Jehovah, u ziet mij. U hebt mijn hart onderzocht en gezien dat het in eendracht met u is. Zonder hen af als schapen voor de slachting en zet hen apart voor de dag van de slacht. (Jeremia 12:3)

Jehovah reageerde op deze woorden van Jeremia en zei: Als je al moe wordt wanneer je met mensen rent, hoe kun je het dan opnemen tegen paarden? In het land van vrede voel je je zeker, maar hoe zal het met je gaan tussen het dichte struikgewas langs de Jordaan? Want zelfs je eigen broers, uit het gezin van je eigen vader, hebben je verraden. Ze hebben luid tegen je geschreeuwd. Vertrouw ze niet, ook al vertellen ze je mooie dingen. (Jeremia 12:5-6)

Wat bedoelde God hiermee te zeggen? Hij waarschuwde Jeremia dat de dingen nog erger zouden gaan worden, vele malen erger zelfs. Indien Jeremia al uitgeput was door de vervolging te verdragen in een tijd van relatieve vrede, alsof hij in een wedstrijd tegen andere mannen aan het sprinten was, hoe zou hij dan in staat kunnen zijn om het op te nemen tegen paarden? Met andere woorden, Jeremia moest een tijd doorstaan van oorlog en ellende. En zelfs wanneer de verraders goede dingen spreken, geestelijke dingen, vertrouw ze dan niet.

Ook Jezus waarschuwde zijn volgelingen eveneens om op hun hoede te zijn, want velen zullen tot struikelen worden gebracht en velen zullen elkaar haten en broeders zullen broeders verraden en familieleden zullen hun eigen familieleden uitleveren om hen ter dood te laten brengen. En er zouden ook vele valse profeten opstaan.

Ook al heeft Jehovah de natie geplant, Hij zou haar ook ontwortelen: Ik heb mijn huis verlaten, ik heb mijn erfdeel in de steek gelaten. Ik heb mijn liefste in handen van haar vijanden gegeven. (Jeremia 12:7)

Ook Jezus verklaarde op vergelijkbare wijze richting de Joden dat hun huis voor hen verlaten was. Vervolgens legde Jezus aan zijn apostelen uit dat Jeruzalem voor een vastgestelde tijd door vijanden zou worden omsingeld en door de natiën zou worden vertrapt.

In het 13de hoofdstuk vertelt Jeremia een raadsel aan de Joden, zeggende: Elke grote kruik moet met wijn worden gevuld.” Daarop zullen ze tegen je zeggen: “We weten heus wel dat elke grote kruik met wijn gevuld moet worden!” Zeg dan tegen ze: “Dit zegt Jehovah: ‘Alle bewoners van dit land, de koningen die op de troon van David zitten, de priesters, de profeten en alle inwoners van Jeruzalem giet ik vol tot ze dronken zijn. En ik zal ze tegen elkaar kapotslaan, zowel vaders als zonen’, verklaart Jehovah. ‘Ik zal geen medegevoel tonen en er niet om rouwen. Ik zal niet barmhartig voor ze zijn. Niets zal me tegenhouden om ze te vernietigen.” (Jeremia 13:12-14)

De dronken priesters en profeten zijn niet in staat om Jehovah’s oordelen te onderscheiden. De dronken profeten beweren dat hen geen rampspoed zal overkomen. In het 14de hoofdstuk rapporteert Jeremia aan Jehovah dat de profeten zeggen dat er geen zwaard of hongersnood over hen zal komen. (Jeremia 14:13) Jehovah antwoordt het volgende: De profeten profeteren leugens in mijn naam. Ik heb ze niet gestuurd, ik heb ze niets opgedragen en ik heb niet tegen ze gesproken. Ze profeteren tot jullie een leugenvisioen, een zinloze voorspelling en bedrog uit hun eigen hart. Daarom zegt Jehovah het volgende over de profeten die in mijn naam profeteren hoewel ik ze niet heb gestuurd, en die zeggen dat er geen zwaard of hongersnood in dit land zal komen: “Door het zwaard en door de hongersnood zullen die profeten omkomen. En de mensen tot wie ze profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem worden gegooid vanwege de hongersnood en het zwaard, en niemand zal hen, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters begraven, want ik zal de ellende over hen uitgieten die ze verdienen. (Jeremia 14:14-16)

Zonder enige twijfel mag worden gesteld dat de leiding van Jehovah’s Getuigen een leugenvisioen heeft gepropageerd — bewerend dat Christus al is gekomen en dat het Koninkrijk op dit moment al aan de macht is en op dit moment al regeert, evenals het leugenvisioen dat de zuivere aanbidding op dit moment al eindelijk zou zijn hersteld — en dat allemaal ook nog eens in de naam van Jehovah! Volgens het Wachttorengenootschap hoeven wij ons totaal geen zorgen te maken over de ruiters van de Apocalyps – oorlog, voedseltekorten en pestilentiën. Volgens hen zijn al deze voorzegde dingen slechts gebeurtenissen uit ver vervlogen dagen. Neem nou maar gewoon de injecties en dan zal alles goed komen.


Opmerking van de Nederlandse vertaler: Afgelopen week zijn de brieven uitgelekt van het Wachttorengenootschap waarin de eisen staan geschreven die worden gesteld omtrent het testprogramma t.b.v. de heropening van Koninkrijkszalen. Het Genootschap heeft besloten om hiermee te beginnen in Hong Kong. 

Kort samengevat: Alleen volledig gevaccineerde verkondigers mogen de Koninkrijkszaal nog betreden en de ongevaccineerde Jehovah’s Getuigen zullen niet welkom zijn in de Koninkrijkszaal en zullen alleen nog via ZOOM mogen deelnemen. De maximale bezetting van de Koninkrijkszaal is vastgesteld op 50% van de totale capaciteit. Verder zal iedere bezoeker van de Koninkrijkszaal worden verplicht om behalve hun bewijs van volledige vaccinatie ook nog een mondkapje te dragen gedurende de hele tijd dat ze binnen zijn. Bij binnenkomst van de zaal zal de temperatuur worden opgenomen van iedere individuele broeder en zuster en ze dienen hun handen grondig te desinfecteren. Ongevaccineerde kinderen van Jehovah’s Getuigen zullen ook niet meer welkom zijn in de Koninkrijkszaal, evenals geinteresseerden en ongedoopte personen die een Bijbelstudie volgen. Ik zal de Engelstalige brieven hieronder plaatsen zodat u ze zelf kunt lezen.

Met vriendelijke groet,

Paul Hettinga

BRIEF AAN DE GEMEENTE:

BRIEF AAN DE OUDERLINGEN: