DERDE WERELDOORLOG – UPDATE

Toen het oorlogsapparaat van Nebukadnezar Jeruzalem begon te belegeren, bevond Jeremia zich in gevangenschap in de ten ondergang gedoemde stad Jeruzalem. Het was op bevel van koning Zedekia dat Jeremia onder bewaking stond. De koning was allesbehalve blij met de boodschap van de profeet. Dit vormde tevens het bewijs dat koning Zedekia de boodschap wel degelijk had ontvangen en begrepen. Hoewel ik nooit een officieel antwoord [...]

2023-08-26T23:43:45+02:0026/08/2023|Categories: JEREMIA|0 Comments

“AAN HET EINDE VAN DE DAGEN ZULLEN JULLIE DAT BEGRIJPEN”

Opmerking van de vertaler: Dit artikel is het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het boek Jeremia. Een van de laatste dingen die Jezus zei voordat hij naar de hemel terugkeerde, was dat hij zijn volgelingen verzekerde dat hij alle dagen met hen zou zijn tot het einde van het tijdperk, of zoals sommige vertalingen het verwoorden “tot het besluit [...]

2023-05-26T23:47:33+02:0024/05/2023|Categories: JEREMIA|0 Comments

IK ZAL JE BESLIST NIET ONGESTRAFT LATEN

Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het bijbelboek Jeremia. Alles wat verband houdt met de terugkomst van Christus is verdraaid en uiteindelijk dus ook verborgen. We zouden kunnen vermoeden dat de duivel hierbij de hoofdverdachte is en dat is hij natuurlijk ook. Echter mag Satan zijn misleidende invloed alleen maar uitoefenen omdat [...]

2023-04-26T20:29:48+02:0025/04/2023|Categories: JEREMIA|1 Comment

DE TIJD VAN ELLENDE VOOR JAKOB

Jehovah God heeft een voornemen en Jehovah's Getuigen bezitten het voorrecht om daar kennis van te hebben - althans de grote lijnen ervan; zij het dat de nabije toekomst een andere kwestie omvat, waar dit artikel dieper op ingaat. Jehovah’s voornemen voor de eeuwigheid is even eenvoudig als diepgaand. Het goddelijke voornemen draait om Jezus. Dit betreft geen openbaring. Behalve dan dat dit verder gaat dan [...]

2023-03-29T22:40:43+02:0028/03/2023|Categories: JEREMIA|0 Comments

ZE PROFETEREN LEUGENS IN MIJN NAAM

Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het boek Jeremia. God sprak tot Jeremia en gebood hem om op een prominente plaats in de voorhof van de tempel te gaan staan en tot het volk te spreken: “Dit zegt Jehovah: “Ga in het voorhof van het huis van Jehovah staan en spreek over [...]

2023-02-14T21:32:27+01:0014/02/2023|Categories: JEREMIA|0 Comments

IK BRENG ALS EERSTE ELLENDE OVER DE STAD DIE MIJN NAAM DRAAGT

Gedurende 23 jaar lang sprak de profeet Jeremia het woord van Jehovah tot de leiders van de Joodse natie. Keer op keer spraken Jeremia, en andere profeten zoals Zefanja en Habakuk Gods waarschuwende woorden uit. De Joden weigerden echter te luisteren. Ze wierpen Jeremia zelfs in een put in de hoop dat hij zou sterven. Dit alles leidde er uiteindelijk toe dat het geduld van Jehovah [...]

2023-02-11T21:44:02+01:0011/02/2023|Categories: JEREMIA|0 Comments

GOEDE VIJGEN EN SLECHTE VIJGEN

Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het boek Jeremia. Het 23ste hoofdstuk van Jeremia stelde feitelijk vast dat de aanklachten tegen de onberekenbare herders eigenlijk bestemd zijn voor het laatste deel van de dagen. Dat betekent ook dat de zogenoemde nalatige herders in werkelijkheid aangestelde christelijke opzieners zijn. In het 24ste hoofdstuk [...]

2022-12-22T17:51:07+01:0022/12/2022|Categories: JEREMIA|0 Comments

ZE HEBBEN GEPROFETEERD, OOK AL HEB IK NIET TEGEN ZE GESPROKEN

“De profeten zijn gaan lopen, ook al heb ik ze niet gestuurd. Ze hebben geprofeteerd, ook al heb ik niet tegen ze gesproken.” (Jeremia 23:21) Wie zijn Gods volk? Volgens Gods eigen verklaring betreft Zijn volk, welke Hij vergelijkt met een kudde schapen, een volk dat is toevertrouwd aan de zorg van aardse herders. In de periode waarin Jeremia Jehovah’s veroordelingen uitvaardigde, waren de Joden Gods [...]

2022-11-25T17:55:53+01:0007/11/2022|Categories: JEREMIA|1 Comment

JIJ DIE WOONT, GENESTELD TUSSEN DE CEDERS

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die speciaal in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia. In het 21ste hoofdstuk van het boek Jeremia, riep de laatste koning van Juda de profeet Jeremia bij zich om bij hem het verzoek neer te leggen om voor hem Jehovah God te raadplegen. Jehovah was zich natuurlijk heel goed bewust [...]

2022-02-23T01:33:59+01:0022/02/2022|Categories: JEREMIA|0 Comments

JEHOVAH NOEMT JE: “ANGST RONDOM”

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die dieper ingaan op het Bijbelboek Jeremia. In het 19de hoofdstuk van het boek Jeremia kreeg de profeet de opdracht om bij een pottenbakker een aardewerken kruik te kopen. God beval hem vervolgens om een aantal oudsten mee te nemen naar de rand van de stad, en dan in het bijzonder [...]

2022-01-17T18:10:28+01:0017/01/2022|Categories: JEREMIA|0 Comments
Go to Top