HET COMPLOT VAN HET WACHTTORENGENOOTSCHAP TEGEN JEHOVAH GOD

Er is sprake van een internationaal complot. Het betreft dus geen complottheorie. Hoe zou er, wanneer we weten dat Satan de Duivel de wereld regeert, geen sprake kunnen zijn van een anti-christelijk complot? Het volgende is wat het Wachttorengenootschap in het jaar 1987 hierover te zeggen had (zie paragraaf 13 uit de Wachttoren): “In Gods ogen is de organisatie der Verenigde Naties een kolossale samenzwering op [...]

2021-09-16T17:09:03+02:0016/09/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

DE GODEN DIE DE HEMEL EN DE AARDE NIET HEBBEN GEMAAKT ZULLEN VERDWIJNEN

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op de reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia. In het tiende hoofdstuk van Jeremia staat verder nog opgetekend dat Jehovah instructies geeft aan zijn profeet. Jehovah zegt daar het volgende: “De goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt zullen verdwijnen van de aarde en van onder deze hemel.” [...]

2021-08-23T18:44:23+02:0023/08/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

DE HERDERS HEBBEN ZICH DWAAS GEDRAGEN

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op de reeks artikelen die nader ingaan op het Bijbelboek Jeremia. Het tiende hoofdstuk van Jeremia begint met Jehovah's veroordeling van Israël. “Dit zegt Jehovah: ‘Neem de gewoonten van de volken niet over en laat je niet bang maken door de tekenen van de hemel, ook al zijn de volken daar bang voor. Want de gebruiken [...]

2021-08-22T17:46:50+02:0021/08/2021|Categories: JEREMIA|1 Comment

JE LEEFT TUSSEN LEUGENS

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op de reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten, bevonden de profeten Daniël en Ezechiël zich in Babylon terwijl Jeremia zich daarentegen in Jeruzalem bevond toen de belegering begon. Men zou kunnen stellen dat hij zich in het oog van de storm bevond. Hoewel Jeremia ook nog [...]

2021-08-19T21:49:31+02:0019/08/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

GIFTIGE SLANGEN DIE JE NIET KUNT BEZWEREN

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de serie artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia. Het is een lang en geleidelijk proces geweest. Gedurende het afgelopen jaar, dat in het teken stond van talloze lockdowns, heeft het Besturend Lichaam regelmatig updates vrijgegeven over de meest recente cijfers ten aanzien van het dodental als gevolg van Covid. (Er dient [...]

2021-08-18T18:17:16+02:0018/08/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

KUNT U OFFERS AAN BAӒL BRENGEN EN DAN TOCH WORDEN GERED?

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia. In de oudheid werden vele goden aanbeden. De Bijbel noemt er een aantal, zoals Moloch, Kemosch, Dagon, Nisroch en tevens ook nog een overvloed aan baäls, wat simpelweg ‘heer’ betekent in het Hebreeuws. Alleen al onder de Joden beschuldigde Jehovah hen ervan dat [...]

2021-08-17T16:08:25+02:0017/08/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

DIT IS DE TEMPEL VAN JEHOVAH, DE TEMPEL VAN JEHOVAH!

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg uit de reeks artikelen die in het teken staan van het boek Jeremia. Toen Jezus op aarde rondliep, vormde de herbouwde tempel in Jeruzalem het centrum van de aanbidding van de Vader van Jezus. De Zoon van God openbaarde echter dat er een nieuwe vorm van aanbidding zou komen die de tempelgerichte religie van de Joden [...]

2021-08-16T18:56:11+02:0016/08/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

ONHEIL DREIGT UIT HET NOORDEN, EEN GROTE RAMP

Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg van het commentaar op Jeremia. Het vijfde hoofdstuk van Jeremia eindigde met God die de enigszins verontrustende vraag opwierp: “Maar wat gaan jullie doen als het einde komt?”. Het zesde hoofdstuk begint met het antwoord op deze vraag: “Breng je in veiligheid, zonen van Benjamin, ga weg uit Jeruzalem. Blaas de hoorn in Teko̱a. Geef een vuursignaal boven [...]

2021-08-06T22:15:37+02:0006/08/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

MAAR WAT GAAN JULLIE DOEN ALS HET EINDE KOMT?

Jezus zei dat het goede nieuws van het Koninkrijk over de hele aarde zal worden gepredikt en dat dan het einde zal komen. Het Wachttorengenootschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van het wereldwijde predikingswerk dat Christus had voorzegd. Met betrekking tot dat vooruitzicht heeft de Watchtower Bible and Tract Society lectuur gepubliceerd in meer dan 1000 verschillende talen. De Nieuwe-Wereldvertaling is [...]

2021-07-01T15:07:33+02:0001/07/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments

DAAROM ZAL IK WEER MET JULLIE STRIJDEN

Jehovah heeft het huwelijk ingesteld. Feitelijk is God ervoor verantwoordelijk geweest dat de allereerste bruiloft plaatsvond in de Hof van Eden toen Hij een vrouw schiep uit een van Adams chirurgisch verwijderde ribben waarop Hij haar vervolgens naar de man toebracht. Blijkbaar was het huwelijk bedoeld als het exclusieve menselijke instituut. We weten ook allemaal hoe dit oorspronkelijke huwelijk op trieste wijze tot een einde kwam. [...]

2021-04-30T17:56:10+02:0030/04/2021|Categories: JEREMIA|0 Comments
Go to Top