Dagtekst woensdag 12 mei

Wees onderworpen aan de oudere mannen. Jullie moeten je allemaal door nederigheid laten leiden in de omgang met elkaar, want God keert zich tegen trotse mensen. — 1 Petr. 5:5.

Negeer nooit de instructies. We voorkomen problemen als we de instructies van betrouwbare  verantwoordelijke broeders opvolgen. Zo hadden de verantwoordelijke broeders in een land waar het werk verboden was, de instructie gegeven om in de dienst geen gedrukte lectuur achter te laten. Maar een pionier dacht dat hij het beter wist en verspreidde toch lectuur. Wat gebeurde er? Kort nadat hij en enkele anderen informeel getuigenis hadden gegeven, werden ze door de politie  ondervraagd. Blijkbaar waren ze gevolgd en was de lectuur die ze hadden verspreid ontdekt. De les? Volg altijd de instructies op, ook als je denkt het beter te weten. Jehovah zegent ons altijd als we  meewerken met de broeders die hij heeft aangesteld om de leiding te nemen (Hebr. 13:7, 17). w19.07 12 ˚17

Wat is er zo fout aan een ondervraging door de politie? Waarom zijn Jehovah’s Getuigen toch zo verlegen en bang geworden?

Ik kende toevallig een zuster die in de jaren vijftig in de Canadese stad Quebec woonde in de periode toen de katholieke premier Duplessis zwoor dat hij Jehovah’s Getuigen uit de provincie zou gaan verdrijven. De vervolging was intens. De onverschrokken pionierster zei tegen mij dat ze haar tandenborstel zou meenemen wanneer ze ‘s ochtends in de velddienst zou gaan, omdat ze er altijd rekening mee hield dat ze weleens zou kunnen worden gearresteerd en dat ze als gevolg daarvan de nacht in de gevangenis door zou moeten brengen. O wat zijn de tijden ondertussen toch veranderd. De zuster waar ik het zojuist over had was trouwens Grace Sanderson, de Canadese moeder van Mark Sanderson van het Besturende Lichaam.

Onderworpen zijn is Gods weg. Het is passend dat kinderen onderworpen zijn aan hun ouders en aan hun leerkrachten. Vrouwen krijgen de raad om onderworpen te zijn aan hun eigen man. Burgers worden geacht onderworpen te zijn aan de autoriteiten van de overheid. En gemeenteleden behoren onderworpen te zijn aan degenen die de leiding over hen hebben.

Onderwerping aan medemensen is echter relatief. Ware christenen hebben bijvoorbeeld altijd de autoriteiten getart omtrent kwesties waarbij God op de eerste plaats dient te worden gesteld. Ook wordt er van vrouwen niet verwacht dat ze zich onderwerpen aan mishandelende echtgenoten. U snapt waarschijnlijk wel het punt waar ik naartoe wil. In het verlengde hiervan is het ook zo dat wanneer verantwoordelijke broeders die eens de leiding namen, niet langer meer de leiding nemen, dat christenen dan ook niet langer meer verplicht kunnen worden om zich aan hen te onderwerpen. Dienen de schapen dan plichtsgetrouw de orders van de herder op te volgen terwijl zij naar het slachthuis worden geleid?

Vanaf het allereerste begin spoorde het Wachttorengenootschap christenen altijd aan om ijverig te zijn in het prediken en het onderwijzen van anderen. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Gilead vele zendelingen voortgebracht die naar alle vier de uithoeken van de aarde zijn afgereisd. Echter is dat op dit moment niet meer het geval.

Het wekelijks bijeenkomen in de Koninkrijkszaal om te vergaderen werd ook altijd beschouwd als een essentiële activiteit – als de plechtige verplichting van elke opgedragen christen. In de afgelopen halve eeuw hebben Jehovah’s Getuigen vele duizenden Koninkrijkszalen over de hele wereld gebouwd. Ook hebben ze daarnaast nog enorme congreshallen gebouwd.

Echter hebben we kunnen constateren dat gedurende de afgelopen vijftien maanden de deuren van iedere Koninkrijkszaal en iedere congreshal werden gesloten. Ook de openbare bediening, waar Jehovah’s Getuigen alom bekend door zijn geworden, bestaat tegenwoordig niet meer. De oudere mannen die vroeger altijd de leiding namen, nemen zelf niet langer meer deel aan de openbare bediening. Ze menen dat het te gevaarlijk is om de velddienst in te gaan – ze hebben zelfs letterlijk verklaard dat het ‘roekeloos’ zou zijn om het veld in te gaan. Ze hebben daarnaast ook alle christenen bevolen om hun openbare prediking op te schorten. Jehovah’s Getuigen mogen zelfs niet eens meer een geïnteresseerde bezoeken in hun eigen huis en het wordt hen ook verboden om op een straathoek te gaan staan om passerende voorbijgangers lectuur aan te bieden. Ook wordt het persoonlijk samenkomen ten strengste verboden.

Het lijdt geen twijfel dat de pandemie is gehyped voor politieke doeleinden en dat het compleet wordt uitgebuit met het oog op social engineering. De media hebben hun uiterste steentje bijgedragen om de angst nog verder aan te wakkeren. De campagne is alom succesvol gebleken.

Toen de pandemie begon, werd ons verteld dat een lockdown gedurende enkele weken nodig zou zijn om de verspreiding van het virus te vertragen. Destijds leek dat ook redelijk, behalve dat de twee weken ondertussen al meer dan een jaar zijn geworden.

Er ging een verhaal de ronde over een man in Californië die de uitgestrekte Stille Oceaan in peddelde om opzoek te gaan naar een golf die hij met zijn surfplank kon berijden. Er was niemand op het aangrenzende strand aanwezig en ook waren er geen andere surfers. Hij was gewoon een man die ronddreef op Gods grote blauwe zee. Wanneer iemand zich buiten in de zon begeeft en de frisse zeelucht inademt, dan is dat waarschijnlijk het gezondste wat iemand zou kunnen doen. Toen kwam er ineens uit het niets een boot van de kustwacht aanvaren die de surfer vervolgens arresteerde. Blijkbaar droeg de surfer geen mondkapje. Dit is het krachtige soort tirannie dat achter de lockdown zit. Het heeft helemaal niets van doen met het tegengaan van de verspreiding van een niet te stoppen microbe.

Laatst ging ik een stukje wandelen in een openbaar park. Er was helemaal niemand in de buurt behalve dan twee jonge ouders en een peuter die op de schommel speelde. Ze droegen allemaal mondkapjes – ook het kind. Hoe bizar is dat? Het is verontrustend om te zien hoe gemakkelijk mensen door angst worden gemanipuleerd – en in dit geval ook nog door een ongegronde angst. Jezelf buiten begeven in de frisse lucht en in de volle de zon vormt geen enkel gezondheidsrisico. Ook niet een beetje. Ultraviolet licht van de zon is namelijk het krachtigste ontsmettingsmiddel dat er is.

De bekende nieuwswebsite ‘Zero Hedge’ plaatste onlangs een artikel waarin de New York Times werd geciteerd. De New York Times is een van de belangrijkste propagandakanalen van de CIA. In het artikel werd openlijk toegegeven dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat over dat er ook maar één enkel geval bekend is waarbij Covid buiten in de open lucht zou kunnen worden overgedragen op andere mensen.

Denk daar nu eens over na. Laat het eventjes op u inwerken. Het Wachttorengenootschap heeft alle Jehovah’s Getuigen bevolen om niet de straat op te gaan. Dit bevel was blijkbaar gebaseerd op informatie welke afkomstig is van de “experts” van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) en het Amerikaanse RIVM, het CDC (Centers for Disease Control). Het blijkt dat deze prestigieuze instanties geen enkele wetenschappelijke of feitelijke onderbouwing kunnen aanleveren.

De bewering van het Wachttorengenootschap, dat ze levens aan het redden zouden zijn door zichzelf binnenshuis op te sluiten, is zo fout als het maar zijn kan.

Zou Jehovah werkelijk van u verwachten dat u de aanwijzingen van het Wachttorengenootschap dient op te volgen wanneer ze zelf tegelijkertijd in opstand komen tegen de geboden van Christus?

Wat denkt u zelf?