Dagtekst zaterdag 16 januari

Ik zag een grote menigte. Ze stonden voor de troon en voor het Lam.Openb. 7:9.

In 1935 gingen Jehovah’s Getuigen beseffen dat de grote menigte niet letterlijk in de hemel hoeft te zijn om ‘voor de troon en voor het Lam’ te staan. In plaats daarvan nemen ze een figuurlijke positie in. De grote menigte kan hier op aarde ‘voor de troon’ staan door Jehovah’s gezag te erkennen en door zich aan zijn soevereiniteit te onderwerpen (Jes. 66:1). Ze kunnen ‘voor het Lam’ staan door in Jezus’ loskoopoffer te geloven. In dezelfde zin wordt in Mattheus 25:31, 32 gezegd dat ‘alle volken’ — inclusief de slechte mensen — ‘vóór’ Jezus op zijn verheven troon ‘worden samengebracht’. Al die volken zijn duidelijk niet in de hemel maar op aarde. Dat herziene begrip is logisch. De Bijbel zegt immers nergens dat de grote menigte naar de hemel gaat. Er is maar één groep aan wie eeuwig leven in de hemel wordt beloofd: de 144.000, die met Jezus ‘als koningen over de aarde zullen regeren’ (Openb. 5:10). w19.09 28 ˚9

De waarheid is zo eenvoudig. Diepgaand, maar ook zeker gemakkelijk te begrijpen, mits men ook beschikt over een oprecht hart en een kinderlijke vorm van gezindheid richting God.

Toen ik voor de lol de dagtekst van vandaag las, ‘googelde’ ik de vraag ‘wat betekent de grote menigte uit Openbaring 7: 9?’. In de King James versie van de Bijbel evenals in andere populaire Bijbelvertalingen wordt deze term vertaald als “great multitude”. Het is eigenlijk lachwekkend om te zien hoe deze vermeende “theologen” aan het stoeien zijn en iets proberen uit te leggen dat buiten hun bevattingsvermogen ligt. Het is voor mij daarnaast ook verbazingwekkend om te zien dat het voor het Wachttorengenootschap ook ontzettend lang heeft geduurd om erachter te komen.

Om mijn punt verder te benadrukken merk ik ook op dat ik weet dat er een paar leeghoofdige praatjesmakers zijn die Openbaring 19: 1 proberen te verbinden aan de grote schare uit hoofdstuk zeven, omdat er wordt gezegd dat de grote schare uit het negentiende hoofdstuk feitelijk in de hemel zal zijn. Een deel van het probleem ligt in het feit dat Jehovah’s Getuigen over de grote schare spreken alsof het een bijvoegelijk naamwoord betreft, zoals bijvoorbeeld de term Jehovah’s Getuigen. In werkelijkheid kan een grote menigte een beschrijving zijn van een groot aantal mensen of een groot aantal engelen. (Zie artikel: Bevind de grote menigte zich in de hemel of op aarde?)

In ieder geval maakt het zevende hoofdstuk van Openbaring duidelijk dat de grote menigte mensen op aarde zal zijn. Hoezo dan? De verzen 15 en 16 gaan verder met te zeggen dat Jehovah God zijn tent over hen zal uitspreiden en ook: Ze zullen geen honger of dorst meer hebben, de zon zal niet op hen branden en geen verschroeiende hitte zal hen treffen. Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen hoeden en hen leiden naar bronnen met levengevend water. En God zal elke traan uit hun ogen wegwissen

Er bestaat een duidelijk contrast tussen degenen over wie wordt geschreven dat ze uit de grote verdrukking zullen komen en degenen die de eerste opstanding zullen ontvangen. De eerste opstandelingen zullen onsterfelijk worden. De tweede dood zal geen autoriteit over hen hebben. Deze groep hoeft niet naar de wateren des levens te worden geleid of gehoed. Ze zullen leven in zichzelf bezitten, net zoals Jehovah en Jezus.

Daarnaast zal God zijn beschermende tent over de grote schare uitspreiden. Dat is ook precies wat er in het 21ste hoofdstuk wordt uitgedrukt, waar overduidelijk wordt bevestigd dat degenen die onder Gods tent zullen komen, de mensen op aarde betreft: Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij. (Openbaring 21:3-4)

Stelt u zich eens voor hoe het zal zijn wanneer God bij de mensheid woont. Dat zou absoluut geweldig zijn, omdat God oorspronkelijk ook bij Adam en Eva woonde. Jehovah zou rond het winderige deel van de dag een ontspannen wandeling kunnen maken net zoals Hij deed door de prachtige tuin van Eden toen Hij en Adam een praatje maakten met elkaar. Natuurlijk zal God in de toekomst worden vertegenwoordigd door Zijn Zoon en de 144.000, maar toch zullen Jezus en zijn broeders vervuld zijn met de volheid van de Vader zelf en zij zullen zijn heerlijkheid volledig weerspiegelen.

WANNEER IS DE GROTE MENIGTE?

Er is een reden waarom Rutherford destijds de identiteit van de grote schare begreep. De tijd was toen namelijk aangebroken dat de waarheid moest worden onthuld. En sinds 1935 is de kernboodschap die het Wachttorengenootschap heeft verkondigd, gericht op het aankomende paradijs. Toch ontbreekt er nog iets aan het begrip van het Wachttorengenootschap. Hoewel het gepast is om een duidelijk onderscheid te maken tussen degenen met een hemelse hoop en degenen die de hoop bezitten om in het paradijs op aarde te leven, bestaat de grote schare op dit moment nog niet. Dat komt doordat de grote schare zich onderscheidt vanwege het feit dat ze uit de grote verdrukking zullen komen. Aangezien de grote verdrukking nu nog niet heeft plaatsgevonden, kan niemand erover opscheppen dat ze zelf al uit deze verdrukking zijn gekomen.

Het is echter duidelijk dat Jehovah’s Getuigen verwachten dat ze de komende verdrukking zullen gaan overleven en ik ben er zeker van dat een grote schare dat ook daadwerkelijk zal gaan doen. Het is alleen wel zo dat niemand nog kan opscheppen dat hij of zij een overlevende is van een holocaust die nog niet heeft plaatsgevonden.

Er kleeft nog een ander aspect aan deze hele kwestie omtrent de grote schare: Wat is precies de grote verdrukking waar ze uit zullen komen?

Hiroshima, 1945

Toen Rutherford de Jehovah’s Getuigen in 1935 kennis liet maken met een aardse hoop voor de „grote schare”, was het een heel ander tijdperk dan waar we nu in leven. Laten we dit tijdperk bij gebrek aan een betere term voor het gemak eens het pre-nucleaire tijdperk noemen, want het duurde slechts 10 jaar nadat het Wachttorengenootschap licht had geworpen op de identiteit van de grote menigte (Voor de Nieuwe Wereldvertaling), toen de Verenigde Staten hadden besloten om twee atoombommen tot ontploffing te laten brengen boven de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki – waarmee ze het nucleaire tijdperk officieel hadden ingeluid.

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog begonnen wetenschappers over de hele wereld koortsachtig steeds krachtigere thermonucleaire wapens en kruisraketsystemen te ontwikkelen. Op dit moment bestaan er minstens negen landen die beschikken over vernietigende explosieve nucleaire wapens.

Iets dat nog onheilspellender is, is het feit dat de twee oorspronkelijke atoombommen die in Japan tot ontploffing werden gebracht werden gedropt uit een primitief en log propellervliegtuig. Op dit moment bestaan er zelfs intercontinentale ballistische raketten die op technologisch vlak veruit superieur zijn aan de technologie van weleer. Deze hypersonische raketten zijn speciaal ontwikkeld om deze uit te rusten met zware kernkoppen. Het is vrijwel onmogelijk om je te verdedigen tegen een aanval van deze hypersonische raketten. En hoewel er verdragen zijn opgesteld in een poging om dit te verhinderen, is het technologisch zelfs haalbaar om thermonucleaire wapens in satellieten in een baan om de aarde te brengen die met een simpele druk op de knop ervoor kunnen zorgen dat het vuur op de aarde zal beginnen te regenen. Het zou ook heel goed mogelijk kunnen zijn dat dergelijke wapens al in het geheim zijn gelanceerd en gepositioneerd boven onze aardbol. Het is overigens interessant om op te merken dat Openbaring 13:11 spreekt over het lam-achtige beest dat zal beginnen te spreken als een draak, dat wil zeggen dat het de stem van Satan zelf zal kanaliseren, en dat “het grote tekenen doet en zelfs vuur uit de hemel naar de aarde laat komen voor de ogen van de mensen. (Openbaring 13:13)

In 1925 beweerde het Wachttorengenootschap al dat de grote verdrukking al in 1914 was begonnen en dat God had ingegrepen om er een einde aan te maken door deze dagen te verkorten. Pas in 1970 werd deze dwaze leerstelling overigens pas gewijzigd. Gedurende de afgelopen halve eeuw heeft het Wachttorengenootschap gewezen op de komende grote verdrukking. Ik veronderstel dat we dit dienen te beschouwen als een vooruitgang.

Het Wachttorengenootschap omarmt echter de foute stelling dat de grote verdrukking en de verwoesting van het tegenbeeldige Jeruzalem te maken moet hebben met de vernietiging van Babylon de Grote. Echter, indien dat waar zou zijn geweest, waarom gaf Jezus dan expliciete instructies aan zijn discipelen om uit het midden van de heilige stad te vluchten zodra ze het walgelijke ding zien staan op de plaats waar het niet hoort te staan? Zijn Jehovah’s Getuigen dan niet al lang geleden uit Babylon de Grote vertrokken? Verder ook nog de volgende vraag voor Jehovah’s Getuigen om over na te denken: Indien het zo zou zijn dat de grote verdrukking Gods middel is geweest om alle valse religie uit te bannen, waarom zou God die periode dan verkorten? Inderdaad, waarom zou het voor God dan nodig zijn om de dagen van de verdrukking te verkorten omwille van de uitverkorenen? Het moge hier dus heel duidelijk zijn dat het Wachttorengenootschap de zaken niet begrijpt zoals deze zijn bedoeld.

De grote verdrukking die over de gehele bewoonde aarde komt, zal ervoor zorgen dat iedereen zal worden geconfronteerd met een enorme levensbereigende situatie. God zal de dagen van deze periode verkorten om hiermee te voorkomen dat Satan de gehele mensheid en de aarde zelf zal vernietigen. Nucleaire wapens zullen ongetwijfeld deel uitmaken van de verdrukking. Er staat zelfs in de Bijbel geschreven: En ik zal wonderen tonen in de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van Jehovah. (Joël 2: 30-31)

Great crowd typified by the jews who hailed Jesus as the king and sviorGodzijdank zijn er destijds tot dusverre nog maar twee atoombommen op het ongelukkige vlees gevallen. Het is echter ook zeer waarschijnlijk dat de engelen tot aan dit moment meerdere ongelukken hebben weten te voorkomen in relatie tot door demonen bezeten idioten die op enig moment hun vinger op de rode knop hadden liggen om daarmee een nucleaire vuurstorm te ontketenen. Echter zal dat niet voor altijd zo blijven. Het “vuur en de rookzuilen” uit het bovenstaande vers verwijzen ongetwijfeld naar de oogverblindende vuurbal en de kenmerkende paddestoelwolken die ontstaan als gevolg van de ontploffing van thermonucleaire bommen. Wanneer we beseffen dat er op dit moment meer dan 10.000 van deze gruwelijke wapens klaarliggen om te worden gebruikt, is het ook geen wonder dat Jehovah op een bepaald moment zal worden gedwongen om in te moeten grijpen om daarmee te voorkomen dat ons ras volledig zal uitsterven.

Er is één ding dat de komende oorlog en verdrukking met zekerheid zal gaan bewerkstelligen. Het zal de dwaze profeten van het Wachttorengenootschap volledig vernietigen. De 1914-doctrine zal keihard in elkaar storten als een gebroken muur. Het zal voor de uitverkorenen en de grote schare dan eindelijk duidelijk worden dat Jezus is begonnen met regeren tijdens deze vreselijke holocaust. Daarom wordt de grote schare ook afgebeeld met palmtakken in hun handen. Herinnert u zich nog dat er in de Bijbel staat geschreven dat toen Jezus, rijdend op een ezel, voor de laatste keer Jeruzalem binnenkwam, dat de Joden palmtakken voor hem uitspreiden en met deze takken zwaaiden om een zegen uit te spreken over de redder die komt in de naam van Jehovah? De grote schare zullen degenen zijn die Jezus zullen verwelkomen als de nieuwe Koning van deze aarde en als de Redder van Jehovah’s volk tijdens de ergste ramp die de mensheid ooit zal meemaken.