Dagtekst woensdag 14 juli

Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. — Openb. 7:14.

Sinds 1935 begrijpen Jehovah’s Getuigen dat de grote menigte uit Johannes’ visioen bestaat uit een groep trouwe christenen die het vooruitzicht hebben eeuwig op aarde te leven (Openb. 7:9, 10). Om de grote verdrukking te overleven zou de grote menigte voor het begin van het Millennium over Jehovah moeten worden onderwezen. Ze zouden een sterk geloof nodig hebben om ‘te ontkomen aan al deze dingen die moeten gebeuren voor de duizendjarige regering van Christus (Luk. 21:34-36). Degenen die deel uitmaken van de grote menigte zijn blij met hun hoop. Ze begrijpen dat Jehovah bepaalt waar zijn trouwe aanbidders hem zullen dienen: in de hemel of op aarde. De gezalfden en de grote menigte beseffen dat hun beloning alleen mogelijk is omdat Jehovah in zijn onverdiende goedheid voor het loskoopoffer van Jezus Christus heeft gezorgd (Rom. 3:24). w19.09 28 ˚10; 29 ˚12-13

Het is opmerkelijk dat het Wachttorengenootschap 50 jaar de tijd nodig heeft gehad om erachter te komen wat de grote schare precies vertegenwoordigt. Vooral wanneer we ons bedenken dat het Wachttorengenootschap leert dat Christus al in het jaar 1914 was teruggekeerd en dat de Bijbel volgens hen vanaf dat moment een open boek werd. Hoe kon het dan dat het Genootschap toch nog ruim 20 jaar in het duister tastte voordat ze er eindelijk achter kwamen wat de grote schare van Openbaring precies voorstelt?

Ondanks dit alles vormt het toch een openbaring van de waarheid. Eeuwenlang hebben de kerken de bestemming van de hemel en de hel gepropageerd. Dat doen ze overigens nog steeds. Evangelicalen hebben de afgelopen jaren deze onwaarheid zelfs nog verder in de absurditeit gebracht en omarmen de zogenaamde opnameleer. Deze opnameleer nam onder de massa ook nog eens in populariteit toe door de fictiereeks “Left Behind”. Vermoedelijk zullen volgens deze leer alleen de verdoemden nog op aarde achterblijven en dus niet de zachtmoedigen zoals de Bijbel ons leert. Een aarde met alleen maar goddeloze mensen dus. Jehovah’s Getuigen hebben dus alle leugens doorbroken die Satan heeft verzonnen over Gods voornemen en ook over de vraag wat redding nou precies betekent – op één uitzondering na.

Het is nou niet alsof God nog nooit eerder een wereld heeft schoongeveegd waarbij Hij slechts enkelen heeft gered. Noach en zijn gezin dreven hoog boven de razende vloed in de ark. Toen het water zich terugtrok, werd de deur van de ark geopend en liepen er acht zielen naar buiten in wat voor hen een compleet nieuwe wereld was. Jezus verklaarde dat de komst van de Mensenzoon net zo zal zijn als in de dagen van Noach.

Hoewel aan het Wachttorengenootschap het goede nieuws is toevertrouwd, waarbij ze een belangrijke rol hebben gespeeld bij het onderwijzen van degenen die voor dit goede nieuws ontvankelijk zijn, is de Wachttoren-organisatie niet de ark van redding zoals ze Jehovah’s Getuigen wel hebben doen laten geloven.

Er is namelijk een leugen die op sluwe wijze verpakt zit in de waarheid. Een leugen die net zo monumentaal is als de leugens die worden omarmd door de kerken. Het is namelijk de leugen dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn begonnen met regeren. Jezus is namelijk nog in geen enkel opzicht teruggekeerd. Christus zei dat hij alle dagen met zijn discipelen zou zijn, tot het einde van het tijdperk of samenstel. Dat betekent dus met inbegrip van de periode die vooraf gaat aan het besluit waarover het Wachttorengenootschap onderwijst. Satan en zijn engelen zijn op dit moment nog steeds niet naar de aarde geslingerd. Het huis van Jehovah is op dit moment nog steeds niet verheven boven de heuvels, noch vervullen de leden van het Wachttorengenootschap de profetie door naar de verheven berg van God te stromen. Dat alles betreft een grote misleiding en waanvoorstelling. De apostel Paulus legde uit dat Jehovah God een werking van Satan zal toestaan om een misleidende en bedrieglijke invloed uit te oefenen op degenen die de waarheid kennen om zo hun liefde voor de waarheid te laten beproeven.

Dus op welk punt van de tijdslijn bevinden we ons op dit moment?

Er zijn op dit moment twee allesoverheersende ontwikkelingen gaande die een grote invloed uitoefenen op deze wereld. Ten eerste is er de opkomst van China en de implementatie van de visie van LaRouche omtrent een nieuwe hightech zijderoute en China’s alliantie met Rusland. Ten tweede is er het uitstervende Britse imperiale systeem, dat voornamelijk haar macht uitoefent door middel van de City of London, Wall Street en de centrale banken. Dat systeem bevindt zich op dit moment al ruim voorbij een faillissement. Dat is dan ook de reden waarom Londen wanhopig probeert om de opkomst van de Russisch-Chinese-alliantie en de ontwikkeling van het One Belt-One Road initiatief op alle mogelijke manieren te stoppen. Onlangs sloot China nog een deal met Iran om over een periode van meerdere jaren $400.000.000.000 dollar te investeren in Iran. Het komt er dan ook feitelijk op neer dat China hiermee verklaart dat de tijd van Anglo-dominantie voorbij is. Ook Afghanistan wordt bij dit partnerschap betrokken en vormt een sleutelonderdeel van het ‘One Belt Initiative’.

Het probleem zit hem in het feit dat het Britse rijk al 250 jaar de wereldaangelegenheden heeft gedomineerd en dus ook niet van plan is om zich stilletjes te begeven richting het historische kerkhof der wereldrijken. Nee, integendeel. Het Engelse oorlogsapparaat maakt zich op dit moment op voor een enorme oorlog. Een kernoorlog welteverstaan.

Na de recente provocatie op de Zwarte Zee verklaarde de Russische president Poetin dat zelfs wanneer Rusland de Britse torpedobootjager tot zinken zou hebben gebracht, dat dit nog steeds niet tot een wereldoorlog zou hebben geleid. Waarom zei hij dat? Hij zei dit omdat hij zinspeelt op de doctrine van ‘MAD’ (Mutual Assured Destruction) die ontstond tijdens de Koude Oorlog. MAD is een acroniem voor wederzijds verzekerde vernietiging. Echter houdt de militaire doctrine van MAD geen rekening met het feit dat het Satan en de demonen zijn die achter de schermen druk aan de touwtjes trekken. Het zullen de geïnspireerde uitingen zijn van demonen die hun weg zullen vinden naar de koningen van deze wereld en die hen naar een plaats zullen leiden die Armageddon wordt genoemd.

Wanneer Christus de macht zal grijpen en zal beginnen met regeren, dan zal de wereld niet meer kunnen genieten van een langdurige periode van relatieve vrede zoals we die de afgelopen vele decennia hebben gezien. Openbaring vertelt ons dat wanneer Christus de demonen verdrijft uit Jehovah’s hemel, dat ze dan ook zullen weten dat ze nog maar een korte tijd zullen hebben. Het feit dat ze met grote woede naar de aarde zullen worden geslingerd zal erin resulteren dat ze eropuit zullen zijn om een wederzijds verzekerde vernietiging te ontketenen.

Wanneer dat plaats zal gaan vinden dan zal daarmee tevens worden aangetoond dat alle dingen niet waar blijken te zijn waarvan het Wachttorengenootschap vele jaren lang heeft beweerd dat ze lang geleden al zouden zijn vervuld. We hebben het dan over oorlog, voedseltekorten en pestilentiën die ervoor zullen zorgen dat een kwart van alle levende zielen als oogst zal worden binnengeharkt door de ruiters van de Apocalyps. Gezien het feit dat de huidige wereldbevolking bestaat uit zo’n 8 miljard mensen, zou dat dus betekenen dat we mogen verwachten dat zo’n 2 miljard zielen het slachtoffer zullen worden van het vale paard des Doods.

Gelukkig beschikken we over Jehovah’s belofte dat hij uiteindelijk zal gaan ingrijpen. Hij zal de dagen van deze aankomende holocaust verkorten en zal hiermee voorkomen dat ons dwaze ras zal uitsterven. Het moge ook duidelijk zijn dat wanneer het zo zal zijn dat de grote verdrukking moet worden verkort omdat er anders geen overlevenden meer over zouden blijven, dat de verdrukking ook niet de vernietiging van Babylon de Grote betekent, zoals het Wachttorengenootschap dit wel ad nauseam (tot vervelens toe) blijft volhouden.

Wanneer het Wachttorengenootschap compleet in diskrediet zal worden gebracht omdat het Jehovah’s Getuigen zo ontzettend lang heeft misleid, zullen in die periode degenen die de hoop hebben om te worden gered hun geloof in God en Christus moeten demonstreren terwijl zij op dat moment niet meer kunnen leunen op de Wachttoren-organisatie.

Dat is dan ook altijd al mijn boodschap geweest. Zo’n 15 á 20 jaar geleden dachten sommigen dat ik één of andere idioot was omdat ik openlijk sprak over een naderende derde wereldoorlog. Op dit moment beginnen steeds meer van deze mensen stilletjes terug te komen op hun eerdere overtuiging.