Dagtekst vrijdag 1 januari

Ga en maak discipelen van mensen uit alle volken. — Matth. 28:19.

Al Gods trouwe aanbidders willen leren hun opdracht, hun dienst, ‘grondig uit te voeren’ (2 Tim.  4:5). Geen enkel ander werk in het leven is namelijk zo belangrijk en zo dringend. Maar het kan best moeilijk zijn om zo veel tijd aan de dienst te besteden als we zouden willen. Er zijn allerlei belangrijke dingen die je tijd en energie opeisen. Misschien moet je lange dagen werken om jezelf en je gezin te onderhouden of zijn andere gezinsverantwoordelijkheden een uitdaging. Misschien heb je het moeilijk door ziekte, depressiviteit of ouderdom. Als je door je omstandigheden niet zo veel tijd aan Jehovah’s dienst kunt besteden, moet je je niet ontmoedigd voelen. Jezus wist dat we niet allemaal evenveel vrucht kunnen dragen (Matth. 13:23). Jehovah heeft veel waardering voor onze dienst zolang we ons best doen (Hebr. 6:10-12). w19.04 2 ˚1-3

Woordenboekdefinitie: “Ga”: werkwoord (gebruikt als zelfstandig naamwoord), ging, weggaan, weggegaan. om te vertrekken of verder te gaan, vooral van iets of naar iets: Ze gaan met de bus om een bepaalde plaats te verlaten; vertrekken: Mensen kwamen en gingen de hele tijd.

Jezus werd opgewekt. Hij verscheen meerdere keren aan de discipelen tijdens verschillende gelegenheden. Bij één gelegenheid ontmoetten de elf apostelen Jezus op een berg in Galilea en Jezus zei tegen hen: Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen. Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. (Matt. 28:18-20)

Nadat ze de beloofde heilige geest hadden ontvangen, deden de discipelen wat Jezus hun had opgedragen. Ze gingen. Ze predikten. Ze onderwezen. Ze doopten.

De afgelopen 10 maanden heeft het Wachttorengenootschap de openbare bediening van Jehovah’s Getuigen opgeschort. Niet alleen dat. De deuren van elke Koninkrijkszaal en kringvergaderzaal zijn ook gesloten. Ter vervanging van het huis-tot-huiswerk en de straatprediking hebben Jehovah’s Getuigen de opdracht gekregen om in plaats daarvan brieven te gaan schrijven en om mensen telefonisch te benaderen.

De vraag die we onszelf hier echter dienen te stellen is deze: Hoe kunnen Jehovah’s Getuigen nou gehoorzaam zijn aan het gebod van Christus om “te gaan”, door vanuit binnenshuis te blijven prediken? Vergeet hier ook niet dat het een belangrijk aspect van Jezus’ gebod was om gelovigen te dopen. Hoe is het mogelijk om iemand tijdens een virtuele of digitale bijeenkomst te dopen? En indien er speciale regelingen worden getroffen om iemand te laten dopen, waarom zouden we dan ook niet gewoon samenkomen zoals we in het verleden altijd deden?

Aanvankelijk introduceerde de overheid de lockdown als iets dat niet langer zou duren dan enkele weken, om zodoende de verspreiding van een virus te vertragen. Een virus dat slechts gevaarlijk is voor een zeer klein percentage van de bevolking. In eerste instantie leek dit redelijk. Echter veranderden deze twee weken in maanden en ondertussen zitten we nu al bijna een heel jaar in deze situatie. Toch hebben verschillende staten binnen Amerika de lockdownmaatregelen grotendeels versoepeld. Mensen zijn ondertussen weer aan het werk gegaan. Op de meeste plaatsen gaan ook de kinderen weer naar school. Hier in de staat Michigan hebben kinderen de mogelijkheid om online de lessen te volgen in een digitale schoolomgeving. En hier in Michigan zijn ook de kerken gewoon open, net zoals in Nederland op dit moment ook het geval is. Er is geen wet van kracht die samenkomsten voor aanbidding verbiedt. Het zou kunnen dat er in andere landen wel beperkingen zijn opgelegd door de overheid wat betreft religieuze samenkomsten. Ik weet het niet. Maar hier in de Verenigde Staten is de grondwet (Constitution) de wet van het land. En ook het eerste amendement is hierover vrij duidelijk. Het is niet toegestaan dat er een wet van kracht is die de vrije uitoefening van religie, zoals prediking of een vreedzame vergadering, wettelijk zou kunnen verbieden.

We zien hier duidelijk dat het stilleggen van de openbare bediening dus niet wettelijk is verplicht. Er is geen enkele wet die het Jehovah’s Getuigen verbiedt om van deur tot deur te gaan of die het illegaal maakt om met hun lectuurstands op straat te gaan staan. Er bestaat geen wet die het verkondigers kan beletten om naar een particuliere woning te gaan om een nabezoek te plegen of om een Bijbelstudie te leiden. Er bestaat geen wet die het Jehovah’s Getuigen verbiedt om bijeen te komen in hun eigen Koninkrijkszalen.

Ik heb het al een keer eerder gezegd. Ondanks het risico dat ik mijn vaste lezers hiermee zou kunnen irriteren, ga ik het toch nog een keer zeggen. Tijdens de afgelopen zomer, in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november, klopten Republikeinse vrijwilligers wekelijks bij gemiddeld een half miljoen huisdeuren aan. Denk daar nu eens een keer over na. Politieke aanhangers van Trump zijn ijveriger voor hun politieke presidentskandidaat dan Jehovah’s Getuigen dit zijn voor hun God Jehovah!

Wat de zelfopgelegde lockdown van het Wachttorengenootschap daarnaast nog tragischer maakt, is het feit dat er op dit moment miljoenen mensen thuis zitten die normaal gesproken niet thuis zouden zijn. Sommigen van hen zijn werkloos en miljoenen anderen werken vanuit huis. Bovendien maken mensen zich nu ook meer zorgen over de toekomst. Ze zijn angstig. Naar verluidt is het aantal verkochte Bijbels enorm gestegen. Mensen zoeken in de Bijbel naar antwoorden. Wat is dit toch een gouden kans! Jehovah’s Getuigen zouden niet alleen Bijbels kunnen verspreiden in meer dan 100 talen, maar daarnaast zouden ze ook antwoorden kunnen verstrekken op veel van de meest fundamentele vragen die mensen bezighouden. Jehovah’s Getuigen kunnen echte troost en hoop bieden op basis van hun eigen kennis over Gods woord en door de heilige geest die ze hebben ontvangen als dienaren van Christus. Als er ooit een moment zou zijn geweest waarop Jehovah’s Getuigen hun licht konden laten schijnen, dan is het wel nu op dit moment!

Echter zien we dat het Besturende Lichaam de dienaren van Christus heeft bevolen om hun lampen onder een mand te leggen – om het zo maar uit te drukken. Volgens Anthony Morris van het Besturende Lichaam zou het compleet dwaas en roekeloos zijn wanneer iemand de straat op zou gaan om te prediken. Volgens de laatste update van het Besturende Lichaam zouden er meer dan 7500 broeders en zusters zijn overleden aan het Coronavirus. Dat is echt heel tragisch. Maar in een organisatie van meer dan 8,5 miljoen vertegenwoordigt dat nog steeds minder dan een tiende deel van een enkele procent en dit staat ongeveer gelijk aan het normale sterftecijfer van vóór de pandemie.

Wat is er toch gebeurd met het gezonde verstand? Het is algemeen bekend dat ouderen het meest kwetsbaar zijn. Miljoenen mensen hebben het virus al opgelopen. Sommigen van hen hebben hier nauwelijks iets of zelfs helemaal niets van gemerkt. Anderen, zoals president Trump, herstellen enorm snel met de juiste behandeling. Zou het dan ook niet verstandig zijn indien oudere Jehovah’s Getuigen gewoon de vergaderingen zouden mijden en daarnaast eventueel hun aandeel in de velddienst zouden beperken? Wanneer jonge en gezonde christenen gewoon naar hun werk gaan en ook naar school gaan en daarnaast ook nog regelmatig andere activiteiten ondernemen, waarom heeft het Wachttorengenootschap het dan aan Jehovah’s Getuigen verboden dat ze het belangrijke gebod van de Heer, om “te gaan” niet zouden mogen gehoorzamen? Zou het dan misschien zo kunnen zijn dat de meeste Jehovah’s Getuigen het stiekem toch wel prettig vinden om thuis blijven?

De bovenstaande dagtekst citeert 2 Timotheüs 4: 5. In dezelfde context schreef de apostel Paulus ook nog het volgende: Ten overstaan van God en Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen, en krachtens zijn manifestatie en zijn Koninkrijk, beveel ik je plechtig: Predik het woord. Doe het zonder uitstel, in gunstige tijd en in moeilijke tijd. Wijs terecht, berisp en spoor aan, met veel geduld en onderwijskunst. Want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet verdragen maar hun eigen verlangens volgen en leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren en zullen aandacht besteden aan verzinsels. Maar jij moet in alles je verstand erbij houden, lijden doorstaan, het werk van een evangelieprediker doen en je dienst grondig uitvoeren.(2 Timotheüs 4:1-5)

In de 2004 editie van de Nieuwe Wereldvertaling staat het nog duidelijker omschreven. We lezen hier: “Ik gelast u plechtig voor het aangezicht van God en Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen, en krachtens zijn manifestatie en zijn koninkrijk: predik het woord, houd u er als met een dringende zaak mee bezig, in gunstige tijd, in moeilijke tijd, wijs terecht, berisp, vermaan, met alle lankmoedigheid en [kunst van] onderwijzen. Want er zal een tijdsperiode komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar zich overeenkomstig hun eigen begeerten tal van leraren zullen bijeenbrengen om hun oren te laten kittelen; en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich daarentegen tot onware verhalen keren. Houdt gij echter in alle dingen uw zinnen bij elkaar, lijd kwaad, doe [het] werk van een evangelieprediker, volbreng uw bediening ten volle.”

Velen zijn het erover eens dat dit “moeilijke tijden” zijn. En daarom moeten christenen, althans volgens de autoriteit van de geïnspireerde apostel, het woord ook zonder uitstel prediken evenals al het aanverwante werk doen van een evangelieprediker om zodoende hun bediening grondig uit te voeren.

Hoe is het dan ook mogelijk, dat na al die decennia van ijverige prediking, de nazi-tirannie trotserend, tijdens ondergrondse bijeenkomsten, vervolgingen door menigten, wettelijke verboden, economische depressies, oorlogen en wat al niet meer, dat er nu op dit moment acht mannen zijn die hebben bevolen om te stoppen met het prediken en het samenkomen? Hoe is het mogelijk dat er miljoenen Jehovah’s Getuigen zijn die hier gewillig gehoor aan hebben gegeven?

Is het dan zo dat Jehovah’s Getuigen de gezonde leer van Christus en de apostelen niet langer meer kunnen verdragen en dat ze blij zijn dat het Besturende Lichaam hun oren aan het kietelen is? De meeste Jehovah’s Getuigen waren het ongetwijfeld beu om nog langer aan te kloppen op deuren waar maar zelden werd opengedaan. Jehovah’s Getuigen zijn te moe en uitgeput om zichzelf in het pak te hijsen om vervolgens helemaal naar de Koninkrijkszaal te reizen, en dat week na week en jaar na jaar, iedere keer weer luisterend naar dezelfde vermoeiende sprekers die keer op keer weer lezingen geven over dezelfde onderwerpen, zonder dat er een eind aan komt.

De pandemie lockdown kwam als een godsgeschenk. Er zullen ongetwijfeld veel vermoeide verkondigers zijn die dit alles ervaren als een opluchting, wetende dat ze thuis kunnen blijven zitten in hun vrijetijdskleding, of die in een broek of spijkerbroek achter hun keukentafel kunnen zitten om brieven te schrijven en een paar telefoontjes te plegen en tegelijkertijd daarmee levens kunnen redden door zich vooral niet buiten op straat te begeven! En dankzij Zoom is het allemaal ontzettend makkelijk en comfortabel geworden. Super makkelijk zelfs. Gewoon naar een computerscherm zitten staren is wat we sowieso al heel veel doen. Nu zegt het Besturend Lichaam ook nog eens een keer dat dit het enige is wat God van ons verwacht in deze moeilijke tijden. Is dat dan geen fantastisch en geweldig nieuws? Hallelujah!

***Kietel, kietel***