Bescheidenheid is een goede eigenschap. Het is belangrijk om onze beperkingen te erkennen, zowel met betrekking tot onze capaciteiten alsook ons gezag. Ware bescheidenheid komt voort uit het erkennen van goddelijke heerschappij en autoriteit.

In zijn toespraak noemde Mark Sanderson van het Besturend Lichaam een paar Bijbelse voorbeelden. Een voorbeeld over bescheidenheid en een voorbeeld over arrogantie. David toonde bescheidenheid door geen wraak te nemen op Saul, die hem probeerde te vermoorden. Het was iets ondenkbaars dat David Jehovah’s gezalfde koning iets zou aandoen. David wist dat dit recht enkel aan God was voorbehouden. David toonde hierin wijsheid doordat hij zijn hand niet ophief tegen de goddeloze koning. Uiteindelijk heeft Jehovah hem ook uitgeschakeld doordat Hij hem om heeft laten komen in een gevecht met de Filistijnen.

Daarnaast gaat het andere voorbeeld over Uzzia, een koning die ooit op Jehovah vertrouwde, maar die aanmatigend en arrogant werd en probeerde om de rol van priester op zich te nemen. Dit resulteerde erin dat Jehovah hem trof door middel van melaatsheid.

De bovenstaande voorbeelden zijn zeker zeer krachtige lessen die staan opgetekend in Gods woord.

Maar waarom geeft een lid van het Besturende Lichaam tijdens de ochtendvergadering dan zo’n streng advies aan zijn naaste-Bethelieten? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Zou het misschien kunnen zijn dat sommige broeders binnen Bethel zich niet scharen achter de zelf-opgelegde lockdown maatregelen?

Of zou het zo kunnen zijn dat het Besturend Lichaam misschien berichten uit het veld heeft opgepikt dat kringopzieners zich niet willen conformeren aan de instructies van de “getrouwe en beleidvolle slaaf” om de hele openbare prediking stil te leggen? Kunt u zich een christen voorstellen die zo onbescheiden en zo arrogant is dat hij zomaar de geboden van het aardse mondstuk van de Heer in de wind slaat door zomaar eigenwijs door te gaan met het prediken van het goede nieuws?

Wanneer het op christelijke bescheidenheid aankomt, kan ik mezelf niets arroganters bedenken dan datgene wat we nu zien gebeuren, waarbij het Besturende Lichaam zich openlijk verzet tegen de geboden van Christus waarbij ze alle Jehovah’s Getuigen het bevel hebben gegeven om hun openbare predikingsactiviteiten op te schorten.

Als Uzzia een moderne tegenhanger heeft, dan moet dit wel het Besturende Lichaam zijn die ontevreden lijkt te zijn met hun koninklijke leven in hun granieten paleis – nee! Nu moeten ze de plaats van Jezus Christus innemen in de geestelijke tempel. Het is alsof het Besturend Lichaam hier zegt: “Vergeet het gebod van Jezus om ‘discipelen te maken’. Het is allemaal veel te riskant en roekeloos. We bevelen je om thuis te blijven en om aan de telefoon te gaan hangen. Daarnaast moeten jullie ons nauwlettend volgen op JW Broadcast. Vervloekt zijn de aanmatigende en arrogante personen die de instructies van de wijze getrouwe slaaf niet klakkeloos gehoorzamen.”

Het zou misschien kunnen dat ik het bij het verkeerde eind heb ten aanzien van de reden waarom Sanderson de toehoorders op bestraffende toon toespreekt, maar indien ik hier wel gelijk heb dan is het uiterst onbescheiden van het Besturende Lichaam om te suggereren dat iemand die probeert om Christus te gehoorzamen een arrogant persoon is. Dit is precies het gedrag wat we zouden mogen verwachten van de profetische mens van wetteloosheid.