Dagtekst zondag 11 februari 2024

De doop is wat jullie nu redt. — 1 Petr. 3:21.

Wat moet je doen om je voor te bereiden op de doop? Een van de eerste dingen is oprecht berouw hebben van je zonden (Hand. 2:37, 38). Echt berouw leidt tot echte veranderingen. Ben je gestopt met dingen waar Jehovah niet blij mee is, zoals een immoreel leven of het gebruik van tabak of smerige taal? (1 Kor. 6:9, 10; 2 Kor. 7:1; Ef. 4:29) Blijf proberen veranderingen aan te brengen. Praat erover met de persoon die met je studeert of vraag de ouderlingen van de gemeente om hulp en advies. Als je jong bent en nog thuis woont, vraag dan of je ouders je willen helpen te breken met eventuele slechte gewoonten die je ervan weerhouden je te laten dopen. Het is ook belangrijk een goede geestelijke routine te volgen. Daartoe behoort vergaderingen bezoeken en eraan deelnemen (Hebr. 10:24, 25). En maak ook de velddienst een deel van je routine, als je er eenmaal voor in aanmerking komt. w23.03 11 ¶14-16

Het Wachttorengenootschap heeft een hoop te verantwoorden tegenover God. Het is dan ook niet nodig om hier nogmaals een hele lange opsomming te geven van hun vele soorten kwaad. Maar er is echter één soort kwaad waarover ik niet zo veel heb geschreven en dat betreft de kinderdoop. Mijn persoonlijke advies richting alle thuiswonende jongeren luidt: Laat je niet dopen. Mijn advies aan ouders met thuiswonende jongeren en tieners luidt: Laat uw kinderen niet dopen. Het zal hen niet redden. Tegelijkertijd kan het hun leven wel degelijk compleet ruïneren. Een jongere kan namelijk zonder te zijn gedoopt een rein christelijk leven leiden. In de tussentijd kunnen zij de Bijbel bestuderen terwijl ze zich ontwikkelen tot volwassen christenen zonder dat ze zich onderwerpen aan de doop. De doop brengt iemand onder het gezag van het Wachttorengenootschap en dat heeft ertoe geleid dat duizenden jonge mensen tijdens deze belangrijke vormende periode in hun leven werden uitgesloten van hun eigen familie en vrienden.

Het dopen van jonge mensen betreft een vrij recente praktijk. Ik heb sterk de indruk dat het allemaal zo gepland is om zo door middel van ‘creatief boekhouden’ op papier een toename van het aantal Jehovah’s Getuigen te kunnen laten zien. Ook worden deze dopelingen alsmaar jonger en jonger. Ik heb gehoord dat er zelfs kleine kinderen vanaf acht jaar werden gedoopt. Dat is compleet krankzinnig. Er bestaat ook geen enkel bijbels precedent voor. Wilt u het voorbeeld van Jezus navolgen en in zijn voetsporen treden? Jezus was 30 jaar oud toen hij werd gedoopt. Zoals het Wachttorengenootschap zelf ook toegeeft, is de doop één van de belangrijkste beslissingen die we in ons leven kunnen nemen. Het vertegenwoordigt de openbare verklaring van een levenslange verbintenis. Welke zichzelf respecterende ouder zou toestaan dat een kind van tien jaar oud in het huwelijk treedt en op die leeftijd het ouderlijk huis verlaat om zelfstandig een carrière te beginnen? Er bestaat namelijk voor bijna alles een leeftijdsbeperking. Waarom promoot het Wachttorengenootschap dan de kinderdoop, wetende dat het duizenden en duizenden levens heeft geruïneerd en nodeloos harteleed veroorzaakt binnen complete gezinnen? Sommigen beschouwen de doop als een bescherming, maar dat is slechts een illusie. Het is namelijk niet zo dat jonge mensen, nadat ze zijn gedoopt, ineens op magische wijze discipline, wijsheid en levenservaring krijgen. Jongeren zijn erg gemakkelijk te beïnvloeden en ze zijn daarnaast ook nog vatbaar om allerlei fouten te maken. Waarom zouden we hen opzettelijk in een positie brengen waarbij ze het risico lopen om door hun eigen familie en vrienden te worden uitgesloten vanwege de zonden die veelvuldig onder jongeren voorkomen? Een kinderdoop betreft niets minder dan een zware en onnodige straf.

We leven in de wetenschap dat er wereldwijd duizenden kinderen van Jehovah’s Getuigen door hun naaste gemeenteleden zijn aangerand en/of seksueel zijn misbruikt. Ook zijn we ons bewust van het feit dat het Wachttorengenootschap er alles aan heeft gedaan om deze misdaden voor de buitenwereld verborgen te houden waarbij ze ook hebben laten zien dat ze bereid zijn om dit soort criminelen te beschermen tegen een mogelijke rechtsvervolging door de superieure autoriteiten. Het is niets minder dan een verkapte vorm van kinderoffers, allemaal onder het mom van het beschermen van Jehovah’s naam tegen mogelijke smaad. Ik veronderstel dat de kinderdoop gemotiveerd wordt door hetzelfde soort perverse kwaad. Een organisatie die bereid is om de onschuld van kinderen die onder hun hoede staan op te offeren aan pedofielen zou er eveneens geen probleem mee hebben om de kinderdoop te promoten onder het mom van het redden van kinderen, terwijl dit in werkelijkheid voor velen juist heeft geleid tot het tegenovergestelde resultaat.