Dagtekst donderdag 21 december 2023

Zijn barmhartigheid blijkt uit al zijn werken. — Ps. 145:9.

Wat is barmhartigheid eigenlijk? Het betekent dat je medelijden met iemand hebt en je vriendelijk over hem ontfermt. Misschien doet het woord je meteen denken aan de barmhartige Samaritaan uit het verhaal van Jezus. Dat was een buitenlander ‘die barmhartig was’ voor een Jood die in handen van rovers was gevallen. De Samaritaan ‘kreeg medelijden met’ de gewonde Jood en verzorgde hem liefdevol (Luk. 10:29-37). Die illustratie leert ons veel over barmhartigheid. Het is een prachtige eigenschap van God, een facet van zijn liefde. En dat laat hij elke dag zien door de manier waarop hij met ons omgaat. In de Bijbel heeft barmhartigheid nog een facet. Het duidt ook op genade: niet straffen terwijl daar wel grond voor is. In die betekenis is Jehovah zeker barmhartig voor ons allemaal. ‘Hij straft ons niet naar onze zonden’, zei de psalmist (Ps. 103:10). Aan de andere kant kan Jehovah iemand die heeft gezondigd streng corrigeren. w21.10 8 ¶1-2

We hebben allemaal Gods genade nodig, en wellicht is er niemand die Gods genade meer nodig heeft dan de leiders van het Wachttorengenootschap. Dat komt door het grondbeginsel dat Jezus ons gaf toen hij sprak over de slaven die door hem zijn aangesteld om zijn schapen te voeden, door over hen te verklaren: Als er veel aan iemand wordt gegeven, zal er veel van hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk van hem worden geëist. (Lukas 12:48b)

De profetie van Jesaja verduidelijkt het nog een keer. Sprekend tot de leiders van zijn volk zegt God: “Hoor het woord van Jehovah, dictators van Sodom. Luister naar de wet van onze God, volk van Gomorra.” (Jesaja 1:10) Waarom zou God op zo’n ongunstige manier tot zijn eigen volk spreken? God gaat verder met te zeggen: “En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo handen onder het bloedveel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. Was je, reinig je. Stop met jullie slechte daden, ik wil ze niet meer zien. Houd op met kwaaddoen. Leer het goede te doen, zoek het recht, wijs de onderdrukker terecht, kom op voor de rechten van het vaderloze kind en bepleit de zaak van de weduwe.’(Jesaja 1:15-17)

Het heeft dan ook geen zin om de feiten te ontkennen. Deze zogenoemde ‘dictators van Sodom’ betreffen niemand minder dan de leiders van het Wachttorengenootschap. Hun handen zitten onder het bloed van degenen die zijn gestorven omdat ze de instructies van het Besturende Lichaam hebben opgevolgd door zich te onderwerpen aan de experimentele mRNA-injecties. Daarnaast is het ook algemeen bekend dat het Wachttorengenootschap een lange staat van dienst heeft met betrekking tot het behandelen van pedofielen met de spreekwoordelijke fluwelen handschoenen terwijl ze kindermisbruik abusetegelijkertijd hun misbruikte slachtoffers juridisch vervolgen, naast het onteigenen van tienduizenden Jehovah’s Getuigen van hun eigen Koninkrijkszalen, waaronder zich ook vele bejaarde weduwen bevinden. Maar ondanks al hun goddeloosheid is Jehovah desondanks toch nog bereid om hen te vergeven, maar dan wel op voorwaarde dat ze berouw tonen voor hun daden. Dat is ook precies wat Jehovah vervolgens zegt: “Kom, laten we de zaken rechtzetten tussen ons’, zegt Jehovah. ‘Al waren je zonden scharlakenrood, ze zullen zo wit worden gemaakt als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijnen stof, ze zullen zo wit worden als wol. Als jullie bereid zijn te luisteren, zullen jullie het beste van het land eten. Maar als jullie weigeren en in opstand komen, zullen jullie door het zwaard worden verslonden, want Jehovah’s mond heeft het gesproken.’(Jesaja 1:18-20)

Richting degenen die geneigd zijn om deze profetie te negeren omdat ze van mening zijn dat deze profetie alleen maar van toepassing zou zijn op de lang vervlogen dagen uit de oudheid, zou ik willen zeggen: probeer uw mening toch nog maar eens bij te stellen. Het volgende hoofdstuk van Jesaja legt namelijk uit wanneer God dan precies van plan is om de zaken recht te zetten. Het betreft feitelijk een stuk uit de Bijbel dat vaak verkeerd wordt toegepast: Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergenWant de wet zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem. Hij zal rechtspreken onder de naties en de zaken rechtzetten in verband met veel volken. (Jesaja 2:2-4)

Op dit moment bevinden we ons nog steeds niet “aan het einde van de dagen”. Dat zal in de nabije toekomst pijnlijk duidelijk gaan worden zodra de wereld als nooit tevoren zal worden ondergedompeld in totale oorlog en chaos. In die periode zullen degenen die weigeren om voor Christus neer te buigen door het zwaard worden verslonden. Heeft Jezus zelf dan niet bepaalde leden van de symbolische gemeente in Pergamum hier van tevoren voor gewaarschuwd toen hij zei: Heb daarom berouw. Anders kom ik vlug naar je toe, en ik zal oorlog tegen hen voeren met het lange zwaard van mijn mond. (Openbaring 2:16)

Amen. Kom, Heer Jezus!