Opmerking Nederlandse vertaler: Dit artikel verscheen onlangs in het Australische nieuws. De zender ABC betreft een alom gerespecteerde nieuws-outlet en vanwege de schokkende aard van dit bericht is er besloten om de vertaling van het artikel ook op deze website te publiceren.


Het originele Engelse nieuwsartikel kunt u HIER lezen.


Nederlandse vertaling:

De vrouw van een man die wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van leden van zijn eigen gemeente, beweerde dat de vermeende slachtoffers “nog een appeltje te schillen hadden” met de Jehovah’s Getuigen-kerk, zoals er in gerechtelijke documenten wordt onthuld. De man, waarvan de naam om juridische redenen niet kan worden genoemd, is aangeklaagd voor meer dan 50 misdrijven, waaronder verkrachting, marteling en het verkrijgen van seksuele handelingen onder valse voorwendselen.

Hij trok woensdag zijn verzoek om borgtocht bij de Maroochydore Magistrates Court in, nadat de hoorzitting op maandag was verdaagd.

Volgens gerechtelijke documenten die ABC-News in handen heeft gekregen, zouden verschillende slachtoffers door de beklaagde zijn overgehaald om deel te nemen aan zogenaamde “energiesessies”, die bestonden uit het naakt voor een spiegel staan en affirmaties zingen.

In een beëdigde verklaring die werd ingediend bij de Maroochydore Magistrates Court ter ondersteuning van de borgtochtaanvraag die later weer werd ingetrokken, noemde de vrouw de mensen die beschuldigingen tegen haar man hadden geuit ook nog “afvalligen”.

Ze verduidelijkte dat de term inhield dat de groep “vroegere leden van onze kerk zich nu tegen onze kerk hebben gekeerd”.

Ook beweerde ze in de rechtbankdocumenten dat een andere van de vermeende slachtoffers “ervoor koos om een levensstijl te omarmen die in strijd is met de bijbelse leerstellingen”.

De politie claimt dat de seksuele handelingen tegen verschillende mannen, waaronder ex-bijbelstudiestudenten, jarenlang hebben plaatsgevonden in verschillende gebouwen aan de Sunshine Coast en in Brisbane.

Een deel van de vergrijpen zou ook hebben plaatsgevonden in het bedrijfspand van de man.

Uit de documenten blijkt ook dat de politie beweert dat de omvang van het misbruik sterk verschilde tussen de slachtoffers en dat er in sommige gevallen ook nog anderen bij aanwezig waren.

‘Hoog en onaanvaardbaar risico’

De politie zegt dat ze moeite hadden bij het navraag doen en het benaderen van een aantal getuigen, waarbij ze tegen het “geheimzinnige en gesloten karakter” van de kerk aanliepen.

De politie verklaart verder ook nog dat twee van de slachtoffers hebben geprobeerd om het probleem te melden bij de religieuze ouderlingen en deze personen werden vervolgens “berispt, niet geloofd en uitgesloten”. Ook werden ze door de ouderlingen nog beschuldigd van homoseksualiteit, voordat ze uiteindelijk hadden besloten om naar de politie te stappen.

De advocaat van de verdachte, Kelvin Pearson, gaf aan dat zijn cliënt op 28 oktober geen borgtochtverzoek zou indienen.

Uit documenten blijkt dat de politie bezwaar had gemaakt tegen de aanvraag vanwege het brede netwerk van contacten evenals de financiële draagkracht van de beklaagde, wat volgens hen een “te hoog en onaanvaardbaar risico” zou opleveren. Hij zou mogelijk het land kunnen ontvluchten en hij zou dan ook nog het onderzoek naar hem kunnen dwarsbomen.

Uit documenten blijkt dat de beschuldigde tot vijf eigendommen (onroerend goed) bezit, waaronder vier eenheden, en hij bezit daarnaast ook nog meerdere paspoorten.

Volgens de politie heeft de verdachte ten tijde van zijn arrestatie toegegeven dat hij bezig was met het aanschaffen van onroerend goed in het buitenland.

Uit de documenten blijkt dat de politie van plan was meer arrestatiebevelen uit te vaardigen en de mogelijkheid naar voren bracht dat het toestaan van de borgtocht van de man hem de mogelijkheid zou geven om bewijsmateriaal te verduisteren.

Een dag voor zijn arrestatie zou de beklaagde nog een ontmoeting hebben gehad met een van de slachtoffers en deze ontmoeting zou ook elektronisch zijn vastgelegd waarop door hem naar verluidt zou zijn toegegeven dat hij meerdere video’s in zijn bezit had van zijn seksuele misdrijven.

De man werd in voorlopige hechtenis genomen tot zijn volgende verschijning in de rechtbank die gepland staat op 28 oktober.