De Zoom Wachttoren-studie van deze week stelt een zeer relevante vraag: “Hoe sterk zal je geloof zijn?” De openingsparagraaf stelt een aantal hypothetische vragen.

SOMS kun je je zorgen maken als je denkt aan wat voor ons ligt: de vernietiging van valse religie, de aanval van Gog van Magog en de oorlog van Armageddon. Zal ik wel trouw blijven als die beangstigende dingen gebeuren?

Helaas zijn dit de verkeerde soort vragen. Het feit is dat iedereen die de aanval van Gog van Magog meemaakt dit zal overleven met hun geloof nog intact. Dat komt omdat God tijdig zal ingrijpen en Zijn volk zal beschermen door Gog en al zijn horden te vernietigen. Echter zullen we die kwestie nu laten voor wat het is. We zullen daar nog een andere keer op ingaan.

De veel relevantere vraag die men hier zou moeten stellen is deze: Hoe sterk zal uw geloof zijn wanneer duidelijk begint te worden dat het Wachttorengenootschap u heeft bedrogen? Uiteraard zullen Jehovah’s Getuigen zich zo’n scenario niet eens kunnen voorstellen, en dat is dan ook precies de reden waarom deze vraag zo relevant is.

C.T. Russel

De geschiedenis kan een goede leermeester zijn. Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, wees C.T. Russell enkele decennia van tevoren vooruit naar het jaar 1914. Toen aartshertog Ferdinand op 28 juni werd vermoord, verklaarden de twee vijandige natie-blokken in Europa elkaar in augustus van datzelfde jaar nog de oorlog. De oorlogsverklaringen waren voor Russell aanleiding om op 2 oktober aan de hele Bethelfamilie aan te kondigen dat de tijden der heidenen waren geëindigd. Alleen kwam niets zo uit zoals Russell de Bijbelonderzoekers had doen laten geloven.

In plaats van dat de verwachte opname plaatsvond, stierf Russell in oktober 1916. Zijn onverwachte dood veroorzaakte een lelijke machtsstrijd binnen Bethel. In de mist van de oorlog werd de leiding van het Wachttorengenootschap door de rechtbank berecht wegens opruiing en werden ze afgevoerd naar de gevangenis. Hoewel miljoenen mensen vóór 1914 op de hoogte waren van de boodschap van het Wachttorengenootschap, hield Rutherford tegen de tijd dat de oorlog en de Spaanse griep waren geëindigd een reeks congressen om het werk weer nieuw leven in te blazen. Er bleven toen nog slechts een paar duizend Bijbelonderzoekers over. De niet-uitgekomen verwachtingen die het Wachttorengenootschap op krachtige wijze had verkondigd, waren de reden waarom de overgrote meerderheid van de Jehovah’s Getuigen destijds tot struikelen werd gebracht.

U zal nu waarschijnlijk zeggen: “Maar zoiets dergelijks zou in deze tijd toch nooit meer kunnen gebeuren, toch? Denk hier dan nog eens een keertje goed over na. Zoals wordt aangetoond in het Wachttoren-studieartikel van deze week, heeft het Wachttorengenootschap bij de Jehovah’s Getuigen zeer specifieke verwachtingen gewekt met betrekking tot het ontvouwen van toekomstige gebeurtenissen die betrekking hebben op de vervulling van Bijbelse profetieën.

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal Schriftuurlijk te kloppen. Openbaring beeldt inderdaad het einde van alle valse religie uit die wordt gesymboliseerd door Babylon de Grote. Niemand zou eraan mogen twijfelen dat de Almachtige God niet in staat zou zijn om de regeringen dusdanig te manoeuvreren zodat er kan worden afgerekend met wereldwijde valse religie. Echter ligt hier ook het addertje onder het gras: Het Wachttorengenootschap heeft tot vervelens toe verkondigd dat de grote verdrukking zal beginnen met het beest dat zich tegen de hoer keert en haar verslindt. In tegenstelling tot hoe vaak dit door het Wachttorengenootschap is herhaald, hebben ze echter nog nooit enige Bijbelse onderbouwing gegeven voor die bewering.

Er wordt door het Wachttorengenootschap ten onrechte aangenomen dat toen Jezus voorzei dat Jeruzalem tijdens de grote verdrukking zou worden verwoest vanwege een walgelijk ding, dat Jezus hier Babylon de Grote in gedachten had. Indien dit echter waar zou zijn geweest, waarom dienen christenen dan te vluchten voor hun leven zodra ze voor het eerst het walgelijke ding zien dat staat waar het niet hoort te staan? Heeft het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen dan niet geleerd dat ze al lang geleden uit Babylon de Grote werden bevrijd?

Het Wachttorengenootschap claimt dat Jeruzalem en de heilige plaats de heidense christenheid zou vertegenwoordigen en omdat de heidense christenheid deel uitmaakt van Babylon, typeert het Grote Jeruzalem volgens het Wachttorengenootschap dus alle valse religie. Dit is dan ook een zeer verdraaide redenering.

Om te beginnen beschouwden de apostelen en de eerste-eeuwse christenen het judaïsme niet als een afvallige religie. De apostelen onderwezen regelmatig in de tempel. Ongeacht in welke stad hij zich ook bevond, ging de apostel Paulus elke sabbat naar de synagoge om daar met de Joden te redeneren. Bij zijn terugkeer naar Jeruzalem bevalen de apostelen Paulus zelfs om zich ceremonieel te reinigen en om naar de tempel te gaan en een offer te brengen om zodoende de geruchten de kop in te drukken dat hij een soort afvallige leer van Mozes zou prediken. (Handelingen 21:21)

Omdat de apostelen hun hoofdkwartier in Jeruzalem hadden en omdat ze de tempel beschouwden als iets heiligs, zou het voor hen dan ook heel belangrijk zijn geweest om te kunnen onderscheiden wanneer het walgelijke ding precies verscheen, zodat ze in staat waren om Jeruzalem en Judea te verlaten, nog vóórdat de belegering begon. Het moge dan ook duidelijk zijn dat Jeruzalem geen voorafschaduwing betreft van de heidense christenheid, laat staan van Babylon de Grote.

Er bestaat daarnaast nog een ander reusachtig struikelblok dat ervoor zal gaan zorgen dat velen tot struikelen zullen worden gebracht. Jezus keerde namelijk niet in het jaar 1914 terug en ook begon Jezus niet in 1914 te regeren over de wereld. De Eerste Wereldoorlog en de Spaanse grieppandemie waren ook niet de profetische vervulling van de profetie van Jezus. Hoe kunnen we hier dan zeker van zijn?

Jezus gaf ons een heel eenvoudige verklaring. Hij zei: Leer de volgende les van de vijgenboom: als de nieuwe takken uitlopen en er blaadjes aan komen, weet je dat het bijna zomer is. Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat. Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren. (Mattheüs 24:32-34)

Hebt u dan al deze dingen gezien met uw eigen ogen? Hebt u überhaupt ook maar één van al deze dingen persoonlijk gezien? Zou het met betrekking tot de woorden van Jezus dan redelijk zijn om te veronderstellen dat de huidige generatie zich over ‘al deze dingen’ moet laten informeren door middel van de geschiedschrijving? Verslagen over historische gebeurtenissen die lang voor hun eigen geboorte plaatsvonden, of die misschien al plaatsvonden nog voordat hun eigen ouders of zelfs hun eigen grootouders überhaupt nog maar waren geboren? Is dat werkelijk datgene wat Jezus in gedachten had toen hij zei: “als jullie al die dingen zien”?

Het is trouwens een feit dat zelfs het Wachttorengenootschap nu ook toegeeft dat we al deze dingen die Jezus voorspelde nog steeds niet hebben gezien, zelfs niet na inmiddels 108 jaar! Jezus zei bijvoorbeeld dat mensen zullen flauwvallen van angst en vrees vanwege de dingen die over de wereld komen. Het Wachttorengenootschap leert tegenwoordig dat deze situatie nog niet heeft plaatsgevonden.

Iets wat daarnaast nog problematischer is, betreft het volgende: Indien Jezus zichzelf onzichtbaar zou hebben geopenbaard in het jaar 1914, en wanneer tegelijkertijd een toekomstige manifestatie van al deze dingen zal betekenen dat Jezus dan pas voor de deur staat, wat is dan überhaupt het nut van een parousia? Indien Jezus namelijk al (108 jaar) aanwezig is, hoe kan hij dan nog voor de deur staan?

Sinds de eerste uitgave van het boek ‘Jehovah Zelf is Koning Geworden’ in 2005, heb ik al vooruitgewezen naar de Tweede Komst van Christus. Dit betreft een gebeurtenis die zal worden vergezeld van „al die dingen” — niet de minste van al deze dingen betreft oorlog. Natie die tegen natie zal opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk.

Het is niet zo dat ik enig inzicht had in de wereldaangelegenheden. Absoluut niet. Mijn referentiepunt is dan ook de Bijbelse profetie. Aangezien het heel gemakkelijk is om de 1914-leerstelling van het Wachttorengenootschap te weerleggen, betekent dat in dit geval dat “al die dingen” nu nog steeds niet hebben plaatsgevonden.

Toen ik 20 jaar geleden begon met het opzetten van de website e-watchman.com, werd de suggestie, namelijk dat er nog een derde wereldoorlog zou kunnen komen, gemakkelijk van tafel geveegd. Echter blijkt nu, 20 jaar later, dat deze suggestie helemaal niet zo vergezocht bleek te zijn. Toch blijken Jehovah’s Getuigen nu nog steeds niet voor het idee ontvankelijk te zijn, hoewel tegelijkertijd blijkt dat wereldse mensen tegenwoordig behoorlijk bezorgd zijn over de mogelijkheid dat natiën, die de krachtigste wapens bezitten die ooit zijn uitgevonden, nu op ieder moment zouden kunnen gaan beginnen met het bestoken van elkaar.

De reden waarom Jehovah’s Getuigen momenteel geen enkele aandacht schenken aan wat er op dit moment in de wereld gaande is, komt omdat het Wachttorengenootschap hen ervan heeft verzekerd dat er absoluut geen nieuwe wereldoorlog meer zou kunnen uitbreken.

Ondertussen hebben de Russen geëist dat er een schriftelijk verdrag moet worden opgesteld waarin garanties dienen te worden opgenomen ten aanzien van hun zorgen over hun eigen veiligheid en dan met name over dat Oekraïne zich niet bij de NAVO aansluit of dat de Oekraïne een opslagplaats wordt voor offensieve wapens van diezelfde NAVO. De Amerikanen hebben op dit Russische verzoek gereageerd en ze hebben dit beantwoord door hierop ‘nee’ te zeggen. Poetin heeft al heel duidelijk gezegd dat als hun bezorgdheid over de veiligheid niet wordt erkend, dat Rusland daarop militaire actie zal gaan ondernemen om vervolgens de dreiging te neutraliseren. De natiën der aarde hebben de militaire voorbereidingen in gang gezet en maken zich klaar voor een groot gewapend conflict, terwijl het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen over dit alles geen zinnig woord te zeggen heeft.

Wat daarnaast nog verontrustender is, is het feit dat Oekraïne momenteel niet het enige kruitvat is. Er zijn daarnaast ook nog de spanningen in Taiwan, Noord-Korea en Iran. Bovendien lijkt de diepe staat (deep-state) eropuit te zijn om Amerika in een regelrechte burgeroorlog te storten.

De werkelijke vraag die het Wachttorengenootschap hier had moeten stellen is dus deze: Hoe sterk zal uw geloof zijn zodra de raketten door de lucht beginnen te vliegen terwijl het Besturende Lichaam tegelijkertijd zal gaan onderduiken?