Het jaar 2023 ligt inmiddels alweer achter ons. Het afgelopen jaar was een buitengewoon rumoerig jaar vergeleken met voorgaande jaren.

Afgelopen zondag 31 december 2023 heeft Robert weer een nieuwe YouTube video opgenomen met daarin zijn persoonlijke kijk op het aankomende jaar 2024.

De vooruitzichten voor 2024 lijken sterk te wijzen op een naderende wereldoorlog en een mondiale financiële ineenstorting.

Zet u daarom schrap en maak gebruik van de tijd die u nog heeft om uw geloof zoveel mogelijk te versterken nu het nog kan! Het heeft er alle schijn van dat dit een extreem turbulent jaar gaat worden.