“ONMIDDELIJK NA DE VERDRUKKING IN DIE DAGEN” – WAT DAN?

Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg uit de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het boek Micha. In het vorige artikel uit de serie artikelen over Micha werd in de slotopmerkingen gesteld dat goddelijke interventie noodzakelijk zal zijn om de mensheid voor uitsterven te behoeden. Waar had Jezus dan anders naar kunnen verwijzen behalve naar een nucleaire oorlog, toen hij [...]

2023-02-04T18:36:22+01:0003/02/2023|Categories: MICHA|0 Comments

KOM, LATEN WE NAAR DE BERG VAN JEHOVAH GAAN

Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het boek Micha. “Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergen en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen volken stromen. Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de [...]

2022-12-14T00:59:09+01:0013/12/2022|Categories: MICHA|0 Comments

KIJK! JEHOVAH VERLAAT ZIJN WOONPLAATS. HIJ DAALT AF EN LOOPT OVER DE HOOGTEN VAN DE AARDE

Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het volgende deel uit de serie artikelen die in het teken staan van het boek Micha. Voordat we dieper ingaan op het vierde hoofdstuk van Micha, welke een profetie betreft die bestemd is om in het laatste deel der dagen in vervulling te gaan, zouden we om te beginnen het 1ste hoofdstuk van Micha nader moeten beschouwen welke wordt [...]

2022-12-05T16:05:06+01:0004/12/2022|Categories: MICHA|0 Comments

WANNEER JEHOVAH’S COMMUNICATIEKANAAL STILVALT

Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op het eerdere artikel dat in het teken stond van het bijbelboek Micha. De slotverzen van het tweede hoofdstuk van Micha onthullen iets buitengewoons. Hoewel Gods volk is opgestaan als een vijand, is Jehovah nog steeds vastbesloten om de zaken recht te gaan zetten. In de verzen 12 en 13 staat geschreven: “Ik zal je beslist volledig [...]

2022-12-04T21:00:30+01:0030/11/2022|Categories: MICHA|0 Comments
Go to Top