Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op een ander artikel dat in het Engels werd gepubliceerd op 17 januari 2004 met de titel: “Babylon the Great – What is it?” De automatisch vertaalde versie kunt u HIER teruglezen.


Dagtekst vrijdag 5 juli 2024

Ik was erg verbaasd. — Openb. 17:6.

Wat verbaasde Johannes zo? Een vrouw die op een scharlakenrood wild beest zit. Ze wordt beschreven als een ‘grote hoer’ en wordt ‘Babylon de Grote’ genoemd. Ze bedrijft ‘seksuele immoraliteit’ met ‘de koningen van de aarde’ (Openb. 17:1-5). Wie is ‘Babylon de Grote’? Deze vrouw kan geen afbeelding zijn van een politieke organisatie, want er wordt gezegd dat ze immoraliteit bedrijft met de politieke leiders van de wereld (Openb. 18:9). En dat ze op het wilde beest zit, laat zien dat ze die machthebbers onder controle probeert te houden. Ze kan ook geen afbeelding zijn van de hebzuchtige commerciële elementen van Satans wereld, want die worden apart van haar als ‘de kooplieden van de aarde’ beschreven (Openb. 18:11, 15, 16). Het oude Babylon was een centrum van valse aanbidding. Babylon de Grote moet dus een afbeelding zijn van alle vormen van valse aanbidding. Het is in feite het wereldrijk van valse religie (Openb. 17:5, 18). w22.05 11 ¶14-16

Het identificeren van Babylon de Grote als zijnde het wereldrijk van valse religie is, althans voor nu, hoe dan ook een toepasselijke interpretatie. Ik zeg dat omdat er wellicht meer zaken bij komen kijken. Sterker nog, ik ben er zeker van dat dat het geval is. Het is verbazingwekkend, zoals Johannes ok terecht verklaarde. Het is verbazingwekkend dat de engel zichzelf op een bepaald tijdstip in het visioen plaatste. Wat ik daarmee bedoel? Denk eens na over wat de engel in het achtste vers tegen Johannes zei: Het wilde beest dat je hebt gezien, was, maar is niet, en staat toch op het punt uit de afgrond op te stijgen, en het gaat de vernietiging tegemoet. En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn.” (Openbaring 17:8)

De engel richt zich hier tot degenen die in leven zullen zijn op het moment dat het wilde beest niet meer bestaat, terwijl het op het punt staat om uit de afgrond op te stijgen. In tegenstelling tot wat het Wachttorengenootschap leert, heeft deze verbazingwekkende gebeurtenis tot op heden nog steeds niet plaatsgevonden. Het Wachttorengenootschap beweert dat er hier sprake zou zijn van twee afzonderlijke wilde beesten. Volgens het Wachttorengenootschap zou één van de koppen van het zevenkoppige beest kreeg een catastrofale doodsklap hebben ontvangen waarvan het beest ook weer op wonderbaarlijke wijze van zou zijn hersteld. Volgens het Wachttorengenootschap zou dit vermoedelijk ergens tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Dan is er volgens het genootschap ook nog het zevenkoppige scharlakengekleurde beest dat uit de afgrond tevoorschijn komt. Van dat beest wordt gezegd dat het de Volkenbond symboliseerde. Volgens het genootschap zou dit beest de afgrond zijn ingegaan toen de Tweede Wereldoorlog begon en dit beest zou vervolgens weer uit de afgrond tevoorschijn zijn gekomen in de vorm van de Verenigde Naties. Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap kan ook zeer gemakkelijk worden ontkracht en dat is ook gebeurd. Hoewel het aan de ene kant vrij eenvoudig is om de interpretaties van het Wachttorengenootschap te weerleggen, is het aan de andere kant echter niet zo gemakkelijk om dergelijke onwaarheden uit de hoofden van de Jehovah’s Getuigen te verdrijven. Dat komt omdat dit onderdeel uitmaakt van het voorzegde ‘werk van Satan’.

Ik heb mezelf toegewijd aan het verkondigen dat de Tweede Komst van Christus tot op heden nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Jezus begon ook absoluut niet al in het jaar 1914 te regeren over de hele aarde. Daarnaast betekent het aan de macht komen van het Koninkrijk van Christus ook dat daarmee de omverwerping van Satan wordt geïnitieerd, met als domino-effect de ineenstorting van het huidige politieke en economische samenstel; vandaar dat ook de symboliek wordt gebruikt van een doodsklap tegen de kop van het beest evenals het in een afgrond storten van het wilde beest. Wanneer het wilde beest ‘niet is’, en toch op het punt staat uit de afgrond op te stijgen”, zullen degenen die de waarheid liefhebben het begrijpen. Daarom spreekt de engel ook vanuit dat referentiepunt.

Aangezien het wilde beest tot op heden nog steeds de afgrond niet is ingegaan en daar dus ook nog niet uit is opgestegen, kunnen we op dit moment nog niet met zekerheid zeggen hoe de mysterieuze vrouw die het beest berijdt zich precies aan de wereld zal manifesteren. We weten dat de meest prominente satanische mysteriecultus van de Britse Vrijmetselarij zowel de Verenigde Naties als het New-Age pantheïsme heeft gepromoot. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat Babylon de Grote in de wereld van na de ineenstorting zal opkomen in de vorm van de vrijmetselaarsreligie van de grootmeester. Houd er daarom ook rekening mee dat u zich op dat moment zult gaan verbazen.