Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op een eerder verschenen artikel dat u HIER kunt teruglezen.


Dagtekst woensdag 3 juli 2024

[Jehovah] heeft jullie uit de duisternis geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. — 1 Petr. 2:9.

Je kunt tonen dat je van de waarheid houdt door geregeld de Bijbel en Bijbelse publicaties te bestuderen. Er is tenslotte altijd meer te leren, hoelang je ook in de waarheid bent. Studeren is zwaar werk, maar het is absoluut de moeite waard. Niet iedereen houdt van lezen en studeren. Maar Jehovah wil graag dat je ‘blijft zoeken’ en ‘blijft speuren’ naar een dieper begrip van de waarheid (Spr. 2:4-6). Als je die moeite doet, zul je daar altijd voordeel van hebben. Corey zegt dat hij zich bij het Bijbellezen steeds op één vers per keer concentreert. ‘Ik lees dan elke voetnoot, zoek elke kruisverwijzing op en doe extra nazoekwerk’, zegt hij. ‘Met deze methode steek ik heel veel van het Bijbellezen op!’ Welke methode je ook gebruikt, je toont waardering voor de waarheid als je tijd en energie steekt in het bestuderen ervan (Ps. 1:1-3). w22.08 17-19 ¶13, 15-16

Het zou geweldig zijn als het Wachttorengenootschap zijn eigen vermaning ook eens zou opvolgen en door zou gaan met het zoeken naar de waarheid. Zijn de broeders die belast waren met het op de juiste tijd verstrekken van geestelijk voedsel zelf ook doorgegaan met studeren en speuren? Het lijkt er in ieder geval niet op. Het lijkt mij eerder dat al het feitelijke onderzoek al vele jaren geleden heeft plaatsgevonden, en dat het Wachttorengenootschap zich de afgelopen decennia alleen maar heeft toegewijd aan het handhaven van het geloof in de foute leerstellingen uit het verleden. Het is een hele grote opgave. Uiteraard heb ik het hier dan over de 1914-doctrine en alles wat daarmee samenhangt.

Trouwens, ik heb “op de Bijbel gebaseerde publicaties” gepubliceerd om daarmee de aandacht te vestigen op de aanstaande Tweede Komst van Christus. Realiseert u zich wel dat het Wachttorengenootschap luidkeels beweert dat de Tweede Komst van Christus al heeft plaatsgevonden? De meeste Jehovah’s Getuigen zijn zich hier namelijk niet eens van bewust. Dat komt omdat de producenten van de op de Wachttoren- en Bijbel gebaseerde publicaties die term helemaal niet eens gebruiken. Ze geven er liever de voorkeur aan om te zeggen dat de parousia al is begonnen of dat de laatste dagen in 1914 zijn begonnen. Maar toch komt het ook héél soms weleens voor dat ze zeggen dat de Tweede Komst van Christus al heeft plaatsgevonden maar dat de mensen zich dat gewoon niet realiseren. Maar hoewel het Wachttorengenootschap degenen ridiculiseert die niet in een Tweede Komst van Christus geloven, zijn het in werkelijkheid juist de Jehovah’s Getuigen zelf die niet in de wederkomst geloven, om de doodeenvoudige reden dat zij misleid zijn door zichzelf voor te houden dat deze gebeurtenis al heeft plaatsgevonden in het verleden.

6 Mensen van deze twintigste-eeuwse generatie die geen prijs stellen op de tweede komst van Jezus Christus of die er niet in geloven, interpreteren het „teken” van het einde van dit samenstel niet op juiste wijze. (De Wachttoren – 1 februari 1985 blz. 9)

Desondanks leert het Wachttorengenootschap alsnog dat Jezus in de toekomst komt, waardoor ze feitelijk een “derde komst van Christus” verkondigen. Dus waarom spreekt het Wachttorengenootschap dan eigenlijk niet over ‘de derde komst van Christus’, aangezien dat toch echt datgene is waar ze heilig in geloven? Zou dit misschien komen doordat de mensen anders zouden gaan beseffen hoe absurd de hele 1914-doctrine eigenlijk is? Hebben het Besturende Lichaam en hun helpers dan echt daadwerkelijk geprobeerd om een dieper begrip van de waarheid te krijgen? Hoe kunnen ze zoiets nou beweren?

Wat zouden we dan mogen verwachten van deze volgende komst van Christus? Wat zal dit ons gaan brengen? Laat de Bijbel zelf het antwoord hierop maar geven: “Wee degenen die verlangen naar de dag van Jehovah! Wat zal de dag van Jehovah voor jullie betekenen? Duisternis en geen licht. Het zal zijn als een man die vlucht voor een leeuw, dan geconfronteerd wordt met een beer en als hij zijn huis binnengaat en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van Jehovah zal toch duisternis zijn en geen licht? Hij zal toch donker zijn, zonder glans?” (Amos 5:18-20)