Dagtekst maandag 1 juli 2024

Word voor degenen die trouw zijn een voorbeeld in spreken. — 1 Tim. 4:12.

Onze liefdevolle God heeft ons het spraakvermogen gegeven. Maar het spraakvermogen werd misbruikt. Satan de Duivel loog tegen Eva, en die leugen leidde tot de zonde en onvolmaaktheid van de mens (Gen. 3:1-4). Adam misbruikte zijn spraakvermogen toen hij Eva, en zelfs Jehovah, de schuld gaf van zijn eigen fouten (Gen. 3:12). Kaïn loog tegen Jehovah nadat hij zijn broer Abel had vermoord (Gen. 4:9). In deze tijd is het moeilijk een film te vinden waarin geen grof taalgebruik voorkomt. Kinderen horen gevloek op school en volwassenen worden er op hun werk aan blootgesteld. Als je niet oplet, kun je zo aan het grove taalgebruik gewend raken dat je het zelf begint over te nemen. Natuurlijk wil je als christen graag Jehovah blij maken. En daar is meer bij betrokken dan smerige woorden vermijden. Je moet je bijzondere spraakvermogen op een positieve manier gebruiken: om onze God te loven. w22.04 4 ¶1-3

Er staat een artikel in de Wachttoren-uitgave van september 2024. (Ik wacht overigens nog steeds op de augustus-uitgave van het tijdschrift de Wachttoren die ineens op mysterieuze wijze is verdwenen, maar dat even terzijde) Het Wachttoren-artikel is getiteld: “Wat doe je met de waarschuwingen?”

Jezus voorzei dat er twee mogelijke uitkomsten zouden zijn voor de gezalfde personen, met inbegrip van degenen die waren aangesteld om de huisknechten van de meester te voeden op de juiste tijd. Beide slaven zouden er niet in slagen om de wil van de meester uit te voeren – de ene slaaf vanwege onwetendheid en de andere slaaf vanwege opzettelijke veronachtzaming. Beide slaven zullen door Jezus worden gestraft. De ene slaaf zal met enkele slagen worden geslagen, terwijl de andere slaaf met de grootste hevigheid zal worden gestraft. Het Wachttorengenootschap beweert echter dat de illustratie van de slechte slaaf een loutere hypothetische waarschuwing betekent. Voortbouwend op deze leugen beweert het Wachttorengenootschap tegenwoordig dat de wijze en de dwaze maagden niet twee verschillende uitkomsten vertegenwoordigen voor gezalfde personen. In alinea acht staat het volgende geschreven:

8 Bewijs dat je voorbereid en alert bent. Jezus zei niet dat de gezalfden in twee groepen konden worden opgedeeld — één die erop voorbereid was te wachten tot het einde van dit tijdperk en één die dat niet was. Hij wilde alleen maar uitleggen wat er met de gezalfden zou gebeuren als ze er niet op voorbereid waren trouw te volharden tot het einde. In dat geval zouden ze hun beloning niet krijgen (Joh. 14:3, 4). Dat is iets om over na te denken. Elk van ons moet, of hij nu de hemelse of de aardse hoop heeft, iets doen met de waarschuwing in de gelijkenis van de maagden. We moeten allemaal alert blijven en voorbereid zijn zodat we tot het einde kunnen volharden (Matth. 24:13).

Het uitgangspunt van de opmerking van het Wachttorengenootschap is onjuist. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden betreft geen les in het voorbereiden op het einde van het samenstel. De bruidegom vertegenwoordigt overduidelijk Jezus. Maar wat betekent dan zijn diefachtige aankomst midden in de nacht? Heeft dit soms betrekking op het einde van de wereld? Nee. De komst van de bruidegom en het huwelijksfeest vertegenwoordigen de parousia (Tweede Komst) van Christus, iets waarvan het Wachttorengenootschap aanvankelijk beweerde dat deze gebeurtenis zou hebben plaatsgevonden in het jaar 1874. Vervolgens heeft het Wachttorengenootschap de datum van deze gebeurtenis verplaatst van 1874 naar het jaar 1914. Deze wijziging werd echter pas rond het jaar 1930 doorgevoerd. Sterker nog: feitelijk beweerde het Wachttorengenootschap gedurende tientallen jaren lang dat de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden zou zijn vervuld in de periode van 1918-1919. Het was pas relatief recentelijk dat het Wachttorengenootschap de komst van de bruidegom heeft verschoven van het verleden naar een moment ergens in de toekomst.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het totale gebrek aan inzicht aan de kant van het Wachttorengenootschap ongetwijfeld een factor betreft waardoor de dwaze maagden zullen worden buitengesloten en de spreekwoordelijke boot zullen gaan missen. Maar hoezo dan? Zoals al vele malen eerder is gezegd is de fundamentele kernleer van het Wachttorengenootschap gebaseerd op de leugen dat de parousia van Christus onzichtbaar is en dat deze gebeurtenis al zou zijn begonnen, waardoor deze gebeurtenis door het Wachttorengenootschap feitelijk is gedegradeerd tot een nietige non-gebeurtenis. Dit betreft ook precies het ‘werk van Satan’, waarover de gezalfde apostel profeteerde. Dit hele onderwerp betreft dan ook een terugkerend onderwerp in mijn oeuvre. Een vraag om eens goed over na te denken is deze: De dwaze maagden zullen op een gegeven moment terugkeren om meer olie te kopen voor hun lampen. Hierdoor zal hen de toegang tot het huwelijksfeest worden ontzegd. De vraag die rijst is: Wie zouden de verkopers van deze olie dan kunnen vertegenwoordigen?

De olieverkopers vertegenwoordigen het Wachttorengenootschap. Vóór de komst van de bruidegom hadden zowel de wijze als de dwaze maagden toegang tot de verlichtende olie van Gods woord en geest. Het valt ook niet te ontkennen dat het Wachttorengenootschap een cruciale rol heeft gespeeld in het onderwijzen en in het opleiden van ons. Maar vanwege de allesoverheersende rol die het Wachttorengenootschap zichzelf heeft toebedeeld in het geestelijke leven van gezalfde christenen worden sommigen van degenen die geroepen zijn blijkbaar zelfgenoegzaam en zijn ze daardoor overdreven afhankelijk geworden van de organisatie. Dit is ook met opzet zo ontworpen. Heeft het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen dan niet zo geconditioneerd dat ze de verwachting hebben dat het Besturende Lichaam tijdens de verdrukking ‘levensreddende instructies’ zal gaan uitvaardigen?

In de gelijkenis gaan alle tien de maagden met hun olielampen de duisternis van de nacht in, en “omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal moe en vielen ze in slaap (Mattheüs 25:5). Dat is precies de situatie waar we nu in zijn aanbeland. Iedereen is in slaap gevallen. Niemand zit op dit moment waakzaam te wachten op het moment dat Jezus komt als een dief in de nacht. Dat wordt ook gedemonstreerd door het Wachttoren-artikel dat we hier aan het bespreken zijn, evenals het feit dat zij beweren dat de komst van de bruidegom het einde van het samenstel symboliseert. (In werkelijkheid markeert zijn komst juist het begin van het einde. Terwijl iedereen op dit moment in slaap is gesust, vergelijkbaar met de apostelen in de Hof van Getsemane toen de door Judas geleide menigte plotseling midden in de nacht arriveerde om Jezus te arresteren, zo zal ook op een bepaald moment in de nabije toekomst de volgende opzwepende roep weerklinken: Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet.”

Merk op dat, ook al wordt er gezegd dat de bruidegom is gearriveerd, dat hij niet zelf naar de wachtende maagden zal komen. Zij moeten namelijk in plaats daarvan naar hem toe komen. (Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen.) En dat zal ook hetgeen zijn wat de wijze en de dwaze maagden van elkaar zal scheiden. Het zal namelijk een sterk geloof vereisen om verder naar buiten de duisternis in te gaan om Jezus daar te ontmoeten. Het Wachttorengenootschap heeft de gezalfde christenen hier niet op voorbereid. En daarom zullen sommigen van hen ook gaan terugkeren. De aansporing van Jezus: Denk aan de vrouw van Lot betreft dan ook een hele duidelijke waarschuwing!