Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel borduurt voort op een eerder verschenen artikel dat op 7 april 2016 is gepubliceerd in het Engels, getiteld: “Jehovah’s Witnesses – What is the truth?” De automatisch naar het Nederlands vertaalde versie kunt u hier teruglezen.


Dagtekst zaterdag 29 juni 2024

Waarheid is de essentie van uw woord. — Ps. 119:160.

Naarmate de wereld van kwaad tot erger vervalt, zal ons vertrouwen in de waarheid op de proef worden gesteld. Mensen proberen misschien twijfels bij je te zaaien. Klopt wat de Bijbel zegt wel? Gebruikt God echt een bepaald kanaal om zijn aanbidders te leiden? Als je ervan overtuigd bent dat Jehovah’s Woord altijd waar is, zul je zulke aanvallen op je geloof kunnen afslaan. Je kunt dan zeggen: ‘Ik ben vastbesloten om [Jehovah’s] voorschriften te gehoorzamen, altijd, tot het einde toe’ (Ps. 119:112). Je kunt mensen dan ‘zonder [je] te schamen’ over de waarheid vertellen en ze aanmoedigen ernaar te leven (Ps. 119:46). Bovendien kun je dan de moeilijkste situaties, en zelfs vervolging, ‘met geduld en vreugde’ doorstaan (Kol. 1:11; Ps. 119:143, 157). De waarheid geeft ons stabiliteit en een duidelijk doel. De waarheid geeft ons hoop op een betere toekomst onder het bestuur van Gods Koninkrijk. w23.01 7 ¶16-17

Het Wachttorengenootschap weet niet wat ze met mijn boodschap aan moeten. Dat komt omdat e-Watchman niet in dezelfde categorie past als het groeiende aantal ex-Jehovah’s Getuigen, van wie sommigen hun grieven posten op blogs, YouTube-kanalen en op andere sociale mediaplatforms. In tegenstelling tot degenen die als afvalligen en tegenstanders worden bestempeld, die eigenlijk in werkelijkheid tot struikelen zijn gebracht, geloof ik wel dat Jehovah een kanaal heeft aangesteld. En ik geloof vurig in de waarheid van Gods woord, de Bijbel. Het zijn vooral de profetieën die mijn referentiepunt vormen. Het zijn de profetieën die spreken over de uiteindelijke gevolgen voor Gods aangestelde kanaal.

De reden dat Jehovah’s Getuigen niets weten over Jehovah’s oordelen met betrekking tot zijn aangestelde kanaal is omdat de woordvoerders van het kanaal Gods woord niet begrijpen en omdat zij weigeren Gods woord te aanvaarden. Ze hebben doelbewust verborgen gehouden wat God over de toekomst heeft verklaard. Hiervan is een recent treffend voorbeeld te vinden in het zogenaamde ‘nieuwe licht’ van het Wachttorengenootschap ten aanzien van de profetie van Joël. Decennia lang werd geloofd en onderwezen dat de symbolische sprinkhaneninvasie de bediening van Jehovah’s Getuigen zou vertegenwoordigen. Beschamend genoeg beweerde het Wachttorengenootschap dat Jehovah’s Getuigen net als hongerige sprinkhanen zijn die de vruchtbare velden van de heidense christenheid hadden verslonden. Teruggaand naar het einde van de jaren negentig verspreidde ik verschillende artikelen onder het Besturende Lichaam waarin ik de absurditeit van de leer van het Wachttorengenootschap benadrukte en waarin ik aan hen uitlegde dat de profetie te maken heeft met de toekomstige verwoesting van Gods aangestelde kanaal.

Na een kwart eeuw besloot het Besturende Lichaam zijn interpretatie van Joël ineens te herzien. Tegenwoordig vertegenwoordigen de sprinkhanen uit Joël niet langer meer de predikende Jehovah’s Getuigen. Maar wat vertegenwoordigen de verslinders dan wel? Volgens Gods aangestelde kanaal vertegenwoordigt de sprinkhaan helemaal niets in onze moderne tijd. Volgens het Wachttorengenootschap zou dit alles namelijk al 2500 jaar geleden in vervulling zijn gegaan toen Babylon Jeruzalem verwoestte. Maar hoe is dat dan mogelijk? De profetie van Joël zal in vervulling gaan tijdens de dag van Jehovah, die in Joël maar liefst vijf keer wordt genoemd. Het is interessant dat tijdens de dag van Pentecost, de zojuist gezalfde apostel Petrus het fenomeen van het spreken in tongen uitlegde als zijnde een vervulling van de profetie van Joël tijdens de laatste dagen. Joël vermeldt echter niet de laatste dagen. Maar op de dag dat het christendom werd ingewijd, interpreteerde de woordvoerder van de nieuw gevormde gemeente van de eerstgeborene de profetie van Joël en paste deze toe op de laatste dagen. In de periode van de eerste eeuw was het het joodse religieuze stelsel dat zijn laatste dagen inging, maar in de grote vervulling van de profetie van Joël (en alle andere profeten) zal het juist het christendom zijn waarvan zijn dagen tot een einde zullen komen.

Ter bevestiging: de symbolische sprinkhanenzwermen zijn voorbestemd om Gods aangestelde kanaal in de periode van de laatste dagen te verwoesten. Daarom zegt Jehovah ook het volgende: Want een volk is mijn land binnengevallen, machtig en niet te tellen. Het heeft de tanden en kaken van een leeuw. Het heeft mijn wijnstok vernield en mijn vijgenboom veranderd in een stronk. Het heeft ze compleet ontschorst en weggegooid, de ranken zijn wit geworden.” Mijn land, mijn wijnstok en mijn vijgenboom vertegenwoordigen dus datgene wat aan God toebehoort en in het verlengde daarvan ook aan Christus. Zei Jezus dan niet tegen zijn discipelen: Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.? En trouwens, vervloekte Jezus dan niet een vruchteloze vijgenboom zodat deze verdorde en stierf? Een voorteken wellicht?

Hoewel Petrus de uitstorting van de heilige geest verklaarde door Joël te citeren, kon de uiteindelijke grotere vervulling onmogelijk in de eerste eeuw hebben plaatsgevonden. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de context, die zegt: Daarna zal ik mijn geest uitstorten op alle soorten mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren, jullie oude mannen zullen dromen dromen en jullie jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs op mijn slaven en slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ik zal wonderen tonen in de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed vóór de komst van de grote en ontzagwekkende dag van Jehovah. En iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zullen degenen zijn die ontkomen, zoals Jehovah heeft gezegd, de overlevenden die Jehovah roept. (Joël 2:28-32)

Jezus gebruikte soortgelijke cryptische symboliek door te zeggen: Onmiddellijk na de verdrukking van die periode zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht meer geven. De uitstorting van de heilige geest zal dus pas plaatsvinden nadat de dagen van de grote verdrukking zullen zijn verkort. En wat is dan ‘de grote verdrukking’? Joël geeft ons een belangrijke indicator: ‘bloed, vuur en rookzuilen’ lijken te wijzen op een nucleaire oorlog. Wist u dat de hitte van een kernexplosie heter is dan de zon? Inderdaad, vuur! Ook produceert de ontploffing van een atoombom de kenmerkende rookzuil die bekend staat als een paddestoelwolk. Een verkorte nucleaire holocaust is een noodzakelijke voorbode van de grote en angst inboezemende dag van Jehovah.

Het feit dat de profeten van Jehovah’s aangestelde kanaal beweren dat er helemaal geen nieuwe wereldoorlog meer kan uitbreken omdat er kernwapens bij betrokken zouden zijn en omdat God niet zal toestaan ​​dat zij de aarde vernietigen, houdt er geen rekening mee dat Jezus ons verzekerde dat God de dagen van de verdrukking op aarde zal verkorten omwille van de uitverkorenen, omdat er anders geen vlees op aarde zou zijn dat het vuur zou overleven. Omdat het Besturende Lichaam en de oudere mannen weigeren om te luisteren en omdat ze weigeren om de boodschap van Joël (en alle andere profeten) in overweging te nemen, is het boek Joël om die reden ook specifiek aan hen gericht:

‘Hoor dit, oudsten,

en luister, alle bewoners van het land.

Is er ooit zoiets gebeurd in jullie dagen

of in de dagen van jullie voorouders?

Vertel erover aan je zonen,

laat je zonen het aan hun zonen vertellen en hun zonen aan de volgende generatie.

Wat de verslindende sprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op,

wat de zwermsprinkhaan overliet, at de ongevleugelde sprinkhaan op

en wat de ongevleugelde sprinkhaan overliet, at de vraatzuchtige sprinkhaan op.

Word wakker, dronkaards, en huil!

Jammer, alle wijndrinkers,

want de zoete wijn gaat aan jullie mond voorbij.

 (Joël 1:2-5)