Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op een eerder artikel dat u HIER kunt teruglezen.


Dagtekst zaterdag 22 juni 2024

De broederschap in de hele wereld lijdt op dezelfde manier. — 1 Petr. 5:9.

Denk erover na hoe Jehovah zijn aanbidders heeft gesteund als ze ziek, angstig of eenzaam waren. Het is goed contact met ze te zoeken. Bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte kan het nodig zijn afstand te houden, zelfs als je met geloofsgenoten samen bent. Op zulke momenten kun je je net zo voelen als de apostel Johannes. Hij wilde zijn vriend Gajus graag persoonlijk zien (3 Joh. 13, 14). Maar hij besefte dat dat een tijdlang niet mogelijk was. Daarom deed Johannes wat hij kon: hij schreef Gajus een brief. Als het niet mogelijk is je broeders en zusters persoonlijk te bezoeken, probeer ze dan op te bellen, een videogesprek te hebben of ze een bericht te sturen. Door met ze in contact te blijven zul je je zekerder en rustiger voelen. Als je heel angstig bent, praat dan met de ouderlingen en accepteer hun liefdevolle aanmoediging (Jes. 32:1, 2). w22.12 17-18 ¶6-7

Wat betreft de afvalligheid die eerder ook al werd uiteengezet in dit artikel, weten we dat Judas met de Joden samenspande om in samenwerking met de Romeinen Jezus in de val te lokken om hem te vermoorden. Judas leidde de Romeinse soldaten eerst naar de Mensenzoon zodat ze hem konden arresteren. Het Wachttorengenootschap heeft de Verenigde Naties al vele jaren op subtiele wijze gepromoot, terwijl ze de VN tegelijkertijd ook gedwee aan de kaak stellen als zijnde het wilde beest. Tijdens de zogenaamde pandemie suggereerde het Besturende Lichaam op felle toon dat de Verenigde Naties de autoriteit hadden om gezondheidskwesties te mogen dicteren. Maar welke bevoegdheid hebben ze nou werkelijk? De Verenigde Naties zou op papier slechts een forum moeten zijn die bedoeld is om internationale geschillen te beslechten. Het is hun taak om in te grijpen en om hulp te bieden bij hongersnoden en dergelijke zaken. Echter zijn de individuele landen sinds UN logohet Verdrag van Westfalen soeverein. De Verenigde Naties bezitten dus niet de autoriteit om hun eigen agenda op te leggen aan individuele burgers van soevereine landen. Het feit dat het Besturende Lichaam de Verenigde Naties op verraderlijke wijze heeft gepromoot als superieure autoriteit is dan ook veelzeggend.

Maar waar leidt dit alles dan naartoe?

In de eerste plaats betreft Gods regeling ten aanzien van de superieure autoriteiten die zijn aangesteld als civiele dienaren slechts iets van tijdelijke aard. Het is duidelijk dat de superieure autoriteiten niet superieur zijn aan Jehovah zelf. Zodra Christus in zijn Koninkrijk begint te regeren en zodra hij eropuit zal trekken om al Gods vijanden te overwinnen, zullen de seculiere autoriteiten vanaf dat moment niet langer meer functioneren als Gods civiele dienaren die zouden moeten staan voor de goede zaak. Er zal vanaf dat moment van christenen niet langer meer worden verlangd dat zij nog langer aan hen onderworpen dienen te zijn. Dat komt omdat zodra Christus begint te regeren, Satan en zijn demonen naar de aarde worden geslingerd, waardoor het hele huidige systeem compleet zal instorten. Het beest dat in de nasleep daarvan zal opstaan, zal dan beginnen te spreken als een draak en zal van de gehele mensheid aanbidding opeisen. De achtste koning zal dan een openlijke en regelrechte tegenstander zijn van Jehovah en zijn Christus evenals van alle heiligen. Er zal dan sprake zijn van een algehele oorlog tussen de ‘vader van de leugen’ en Jehovah, de God van de waarheid.

Besturende Lichaam update 10Het simpele feit dat het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen op dit moment al heeft overgeleverd aan het wereldwijde vaccinatieprogramma van de V.N. evenals het feit dat ze de Verenigde Naties praktisch naar voren hebben geschoven als zijnde de redder van de mensheid, geeft ons alvast een voorproefje voor de nabije toekomst. We zouden daarom ook meer van hetzelfde mogen verwachten wanneer de Verenigde Naties straks ook nog de volledige macht krijgt toebedeeld over alle soevereine landen. Echter zal een onderwerping aan deze aardse autoriteit op dat moment wel gaan resulteren in het ontvangen van het merkteken van het beest. Het is expres zo ontworpen zodat de Jehovah’s getuigen geen idee hebben wat het merkteken van het beest nou eigenlijk precies inhoudt.

U weet dat Bethels Dienstafdeling gegevens bijhoudt van iedereen die deelneemt aan de symbolen tijdens de Gedachtenisviering. Laat dat eens tot u doordringen: Watchtower Inc. bezit de namen en adressen van vrijwel iedereen die in het Koninkrijk is geroepen. Persoonlijk verwacht ik dat ze de autoriteiten rechtstreeks naar hen toe zullen leiden, net zoals Judas de menigte naar Jezus leidde in de Hof van Getsemane.