Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in augustus 2004 gepubliceerd in het Engels.


Vraag van een stel lezers: Wij hebben een vraag met betrekking tot Job. Job was een getrouw man, maar hij was echter geen Jood… Hoe past dat in het feit dat Jehovah slechts één enkele organisatie gebruikt?

Heeft het verhaal van Job vandaag de dag nog steeds enige betekenis? Hoe kunnen we dit op één lijn plaatsen met betrekking tot de “zienswijze” dat er slechts “één weg” of één ‘enkele’ organisatie zou zijn, wat ons ook als zodanig is aangeleerd?

Antwoord: Het boek Job betreft een heel belangrijke openbaring van datgene wat wij de ‘universele kwestie’ noemen. Een kwestie die tot op heden nog steeds definitief moet worden beslecht. Door middel van de bladzijden van het boek Job krijgen we de gelegenheid om een blik te werpen op zaken die zich destijds in de hemel afspeelden. Het boek laat ons in feite meeluisteren naar een gesprek dat ook echt heeft plaatsgevonden. Een gesprek tussen Jehovah en Satan dat ging over de integriteit van één enkele man: Job. Het feit dat Satan de diepte en oprechtheid van Jobs liefde voor God in twijfel trok, strekt zich in werkelijkheid echter uit tot alle aanbidders van God – ongeacht of het nu mensen of engelen zijn.

Satan beweerde dat Job God alleen maar diende vanwege hetgeen wat hij allemaal van God kon krijgen. En Satan beschuldigde God ervan dat Hij een beschermende haag rondom Job had geplaatst; waardoor Satan feitelijk insinueerde dat Job werd omgekocht om trouw aan God te zijn. (Interessant genoeg weten we ook allemaal dat Satan aan Jezus steekpenningen aanbood indien hij voor Satan zou neerbuigen en een daad van aanbidding voor hem zou verrichten.) Jehovah aanvaardde Satans uitdaging en Hij hief zijn bescherming van Job vervolgens op.

Zoals u zelf in uw bovenstaande vraag al opmerkte, was Job geen Israëliet. Hij maakte geen deel uit van Gods natie Israël en hij was zelfs geen vreemdeling die woonachtig was binnen Gods natie – aangezien de natie Israël in de dagen van Job nog niet eens was gevormd. Dit lijkt ook expres zo te zijn gepland. Dat komt omdat de kwestie die Satan naar voren bracht, zich op slechts één enkele man concentreerde. Indien Job namelijk deel had uitgemaakt van de natie Israël – wat destijds Jehovah’s organisatie was – dan zou dit afbreuk hebben gedaan aan de kwestie omtrent de integriteit van het individu. Bovendien vormde de organisatie zelf ook een soort van beschermende haag rondom Gods volk – wat ook precies datgene was waar de Duivel bezwaar tegen had. In al Gods grenzeloze wijsheid heeft Hij er blijkbaar voor gekozen om de kwestie van onze persoonlijke integriteit los te laten staan ​​van de kwesties die verband houden met een verbondsorganisatie van God.

In dit opzicht lijkt Job de Grote Schare te typeren. Maar hoe dan? Job had geen enkel verbond met God – zoals de Hebreeën dat natuurlijk wel hadden. Datzelfde geldt ook voor de kudde andere schapen die uiteindelijk de Grote Schare zullen gaan vormen onder een verbond met God. En ook al heeft Jehovah tegenwoordig een organisatie, uiteindelijk blijft het zo dat we aan het eind van de rit allemaal als individu voor de oordeelstroon van God komen te staan ​​– net zoals Job.

Ook verlangde Job ernaar om weer op aarde te leven. Dat blijkt ook duidelijk uit het veertiende hoofdstuk, waarin Job het volgende verklaarde: O, verberg mij in het Graf, verstop mij tot uw woede voorbij is. Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! (Job 14:13)

Het is interessant om te zien hoe Jehovah Job een voorteken gaf van een aardse opstanding. God deed dit door Job al zijn verloren bezittingen dubbel te herstellen. Oorspronkelijk bezat Job bijvoorbeeld 7.000 schapen, 3.000 kamelen, 1000 runderen en 500 ezelinnen – en ook bezat hij daarnaast nog 10 kinderen. Nadat Satan al Jobs rijkdommen had geplunderd en nadat Satan al zijn kinderen had gedood, verdubbelde Jehovah alles wat Job in eerste instantie bezat. Dus in plaats van 7.000 schapen kreeg Job 14.000 schapen. Al het andere vee van Job werd ook verdubbeld. Het bleek echter ook dat Job toen slechts tien kinderen terug kreeg ter vervanging van zijn oorspronkelijke tien kinderen die hem door Satan werden afgenomen. De vraag is: Wanneer we weten dat Jehovah al Jobs bezittingen dubbel aan hem teruggaf, waarom heeft God Jobs kinderen dan niet verdubbeld zoals Hij dat wel met al het andere deed?

Antwoord: De reden hiervoor is dat Job straks bij de opstanding twintig kinderen zal hebben – de oorspronkelijke tien die door Satan werden afgenomen, plus de vervangers – wat dus alsnog een verdubbeling betekent.